× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " دعاوی"
مارس
21
2018

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان ,  خرید مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان , عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان;ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی;دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان;ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی;اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان , هدف از این پایان نامه مبانی فقهی مشروعیت و عدم […]

مارس
21
2018

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل

بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل ,  خرید بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل , جایگاه قضاوت در قرآن;روش های حل و فصل دعاوی;روش های حل و فصل اختلافات در ایران;حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی;روش های حل و فصل اختلافات در حقوق بین […]

مارس
21
2018

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران ,  خرید حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران , مرکز داوری ایکسید;نظام داوری ایکسید;مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری;حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری;حل و فصل اختلافات بین المللی;ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید;حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید;ایکسید چیست;سازمان ایکسید , هدف از این مقاله حل […]

مارس
21
2018

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی ,  خرید داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی;داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی;موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن;مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی;مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی;مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی , هدف از این مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد فرمت :  […]

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات