× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال ,  خرید چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال , ابطال رای داور;اعتراض به رأی داوری;چگونگی ابطال رای داور;دعوی ابطال رأی داور;آثار ابطال رأی داوری;مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال;مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری;پایان نامه ابطال رای داور;پایان نامه چگونگی ابطال رای داور , هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات 63
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

مقدمه
محكوم علیه حكم داوری كه حكم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد:
1- یا اینكه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید
2- یا اینكه به حكم صادره از جانب داوران اعتراض كند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حكم ابطال آنرا صادر نماید
3- و یا آن را كنار بگذارد و یا سكوت كند و هنگامی كه محكومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن كامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد.
اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محكومعلیه) به اعتبار حكم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محكومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حكم را دارد كه این اعتراض ممكن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حكم میتواند اشكال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممكن است به شكل تقاضایی از مرجع قضایی به منظور تغییر حكم یا كنار گذاشتن آن ظاهر گردد و یا اینكه قصد محكومعلیه از این اعتراض عودت حكم به دیوان داوری برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی كه ممكن است طرف معترض مطرح نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینكه او مدعی شود كه موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینكه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینكه داوران اصول اجباری داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل… .
مفهوم اعتراض به داوری – هر چه که ممکن است باشد و یا هر شكلی كه ممكن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینكه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین موجب میشود كه طرفین در مقابل یكدیگر به اقدامات تاخیری و تاكتیكی متفاوتی متوسل شوند كه این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محكمه را میتوان متضمن یك بازرسی مختصر شكلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محكومله دستور اجرای رأی را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع میشوند.
داوری بعنوان نهادی كه به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اینكه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اینكه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟
فرض دوم اینكه مراجع كدام كشور باید این وظیفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول این است كه مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امكان دارد قبل از مراجعه به محاكم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند اینكه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت كالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یك دیوان داوری سازمان یافته كه به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حكم را نماید.پ
پاسخ فرض دوم این است كه به طور كلی، دادگاه محلی كه در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی كشوری كه داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن كشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند.
علاوه بر این دادگاههای كشوری كه در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حكم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 كنوانسیون نیویورك)؛ كه این اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه كه محكومعلیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محكومله و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض میكند و مانع اجرای آن میشود.
عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری كند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی كه مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:
1- نقش حمایتی.
2- نقش نظارتی.
در نقش حمایتی، هدف اصلی كمك و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم كه هر جایی كه داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را كمك نموده و روند جریان داوری را تحسین مینماید.
در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است به این مفهوم كه دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد.
فهرست مطالب
چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 5

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 5
1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 8
1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 9

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 11

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 11
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 11
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 13
2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 13
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 14
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 14
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 19
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 19
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 19
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 21
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 21
2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 24
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 26

3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 27

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 27
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 30
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 30
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 32
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 34
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 39
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

The post چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال


http://mer30file.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%b1%d8%b3/

ابطال رای داوری – وکیل تهران – علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری
abdilawyer.com/Set-aside…/وکیل-ابطال-رای-داوری-تهران2168.html‎Cached
Similarابطال رای داوری / توضیح و بررسی دعوی ابطال رای داور / موارد بطلان رای داور / لازمه
درخواست ابطال / هزینه دادرسی / مرجع رسیدگی / مهلت اعتراض به رای داور و . … به نظر می
رسد جهت حفظ اعتدال و با تسامح ، رای داور را باید به دو قسمت تقسیم نمود ، بعضی از
موارد در حدی است که رای اساساً باطل است و نمی توان و نباید آن را اجرا کرد مثل موردی که
در …
حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری
iranianlaw.blogfa.com/post/66/-اعتراض-به-رای-داوری‎Cached
Similarصلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های
پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد
اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض
رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی
داور …
ابطال رای داوری – دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی فوق …
download-thesis.com/product/ابطال-رای-داوری/‎Cachedگفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی. 69 بند اول: شرایط اشخاصی که به
عنوان داور انتخاب می‌شوند 69 بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69 بند سوم: عدم اهلیت
نسبی برای داوران 70 گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72 مبحث سوم:
قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73 گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای
رسیدگی …
دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است | وکالت آنلاین
www.vekalatonline.ir/…/دعوی-اعتراض-به-رای-داوری-و-تقاضای-ابطال-آن-غیر-مالی-است—رای-داور-خارج-از-موضوع-نبوده-و-مغایرت-و-مخالفتی-با-…‎Cached
Similarبتاریخ : ۲۸/۱۲/۷۷ پرونده کلاسه : ۷۶/۱۱۷/۲۳۹ و ۶۶۳ شماره دادنامه : ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ – ۲۸/۱۲/۷۶
مرجع رسیدگی شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران خواهان : آقای عباس… بنشانی تهران… خوانده
: آقای ابوالقاسم… با وکالت ۱- خانم زهرا… بنشانی خ الوند… ۲- آقای احمد… بنشانی خ
فردوسی… خواسته : اعلام بطلان و بی اعتباری اقرارنامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۵ ۲ – اعتراض …
اجرا و ابطال آرای داوری – موسسه حقوقی داد پویان حامی
hamilaw.ir/اجراو-ابطال-آرای-داوری/‎Cached4 ا کتبر 2016 … موسسه حقوقی دادپویان حامی در زمینه های وکالت دعاوی,مشاوره حقوقی,تنظیم قرار داد,
داوری قراردادها ,کارگاه های آموزشی,مشاوره حقوقی شرکت ها … … دادگاهی که دعوا را به داوری
ارجاع کرده با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد برای ابطال رأی داوری
صالح است. در صورتی که رأی داوری به حق شخص ثالث که خود یا نماینده …
دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات …
homatez.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-ابطال-رأی-داوری/‎Cachedدر فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی
شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است. مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در
قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت
رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين المللي ایران دادگاه عمومي
واقع در …
پرسش و پاسخ – مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
arbitration.ir/Pages/Details/پرسش-و-پاسخ‎Cached
Similarآموزش و تحقیقات مرکز داوری اتاق ایران. بنگاهداری، داور در قرارداد بوده است و خودش
خریدار ملک بوده و خودش به نفع خود رای داوری داده است بر اساس چه اصل یا قاعده ای
می‌توان رای داوری را ابطال نمود؟ 1-2 : دادگاه در بدو امر با تقاضای اجرای رای چه برخوردی
دارد؟ قرار رد دادخواست ، قرارداد دعوی یا غیره؟ 1- طرفین دعوا هرگز نمی‌توانند داور دعوای
خویش …
در نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» بیان شد | مرکز …
www.samavatipour.com/?p=1698‎Cached
Similar23 آگوست 2015 … در ابتدای این نشست دکتر حمیدرضا اصلانی با اشاره به دادخواست و آرای موضوع نقد
گفت: ضروری نیست که خواهان ابطال رای داوری را در دادخواست بخواهد اما بر این کار … در
دادخواست بیان کرده در قرارداد، آقای الف و ب به عنوان داور تعیین شده اند؛ یکی از داوران
از رسیدگی امتناع کرده و به همین دلیل دادگاه صالح به رسیدگی است.
ابلاغ راي داور (دکتر جواد واحدی ) | مرکز مطالعات حقوقی و داوری سماواتی پور
www.samavatipour.com/?p=336‎Cached
Similar17 نوامبر 2011 … زیرا نحوه ابلاغ اوراق ثانی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف
دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. ….. دادرسی مدنی دادگاه صالح برای ابلاغ رای داور دادگاهی
است که قرار ارجاع امر به داوری راصادر کرده ، یا دادگاهی ه اصولا\”، یعنی در صورتی که
قرارداد داوری وجود نداشت ، برای رسیدگی به آن صالح بود(ماده ۱۶۶۲آ۰د.
متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتربان در نشست دادگو (قسمت دوم …
www.dadgoo.ir/متن-سخنرانی-دکتر-سید-مفید-کلانتربان-در-2‎Cached
Similar6 فوریه 2014 … خواهان دعوای ابطال رأی داوری می بایست در جهت اثبات مدعای خویش ماده قانونی را با ذکر
شماره ماده بیان یا مفهوم آن را به قاضی منتقل نماید و یا این که موضوع آن چنان واضع
باشد که قاضی رأی … صدور رأی برخلاف قواعد موجد حق : اعتراضی به نحوه رسیدگی یا
ارزیابی از سوی داور هرگز قابلیت استماع در دادگاه را نخواهد داشت.
Images for چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

دعوي ابطال سند رسمي دعوايي است که خواسته آن اعلام بي اثر بودن يک يا
dadshid.com/2016/11/28/ابطال-سند-رسمی-چگونه-سند-باطل-کنیم/‎Cached
Similar28 نوامبر 2016 … در این صورت، دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی، حکم بر ابطال ثبت و سند
مالکیت می دهد؛ به طور مثال، اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون …
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۶۵۳-۱۰/ ۵/ ۴۰، در این مورد، چنین اظهار نظر
کرده است: « ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون، در دفتر …
شرط داوری در قرارداد بخش سوم و پایانی – آنلاین وکالت
onlinevekalat.com/2017/01/…/شرط-داوری-قرارداد-بخش-سوم-پایانی/‎Cached20 ژانويه 2017 … هرچند داور یا داوران در رسیدگی های خود تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه ها یا همان آیین
دادرسی مدنی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.مانند تشکیل … با
وجود هریک از موارد یاد شده در بالا هریک از طرفین قرارداد ظرف بیست روز بعد از ابلاغ
رای داور از دادگاه صالح می تواند ابطال رای داور را بخواهد. ناگفته نماند …
اجرای رأی داور
tahkimadr.ir/…داوری/اجراییه/نحوه-اجرای-رأی‌-داور/95-اجرای-رأی-داور.html‎Cached14 فوریه 2017 … به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال
تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.ولی در رویه … صدور اجراییه در مورد رأی داوری با
داگاه بدوی صالح است مگر اینکه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد که در
این صورت دادگاه تجدید نظر باید اجرائیه صادر نماید .در این خصوص …
آشنایی با موارد ابطال رای داوری – دکتر سهیل طاهری
drsoheiltaheri.com/اخبار/تازه-های…/آشنایی-با-موارد-ابطال-رای-داوری‎Cached3 ژانويه 2018 … موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و موارد بطلان رأی داور احصا
شده و فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد اما
چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط
خود مبادرت به صدور رأی داوری کند، هرچند این استدلال و استنباط به نظر …
[PDF] ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی1 – مجله حقوقی …
www.jlj.ir/article_11051_6c236fd9d092868f80e79b9034c421b1.pdf‎Cachedدر جهت ایجاد مانع موقتی یا دایمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه به منظور.
بازداشــتن موقت یا دایــم خواهان از ….. اداری به داوری را مشــروط بر. آن که به تصویب
وزیر مربوطه یا مرجع صالح برســد، پذیرفته اســت )هادی ســلیم، … 2ضرر آنان صادر
بشود با تمسک به موارد مذکور در صدد ابطال رأی داوری برآیند«. بعضــی دیگر از دادگاه
ها، بر حســب …
بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور
https://malekpour.ir/16002-2/‎Cached
Similar18 ا کتبر 2016 … به هر حال شکی نیست که تقاضای اینگونه قرارها انصراف و اعراضی از داوری به شمار
نمیآید و صدور قرار به صلاحیت مرجع داوری برای رسیدگی به ماهیت لطمه نمیزند. …. بر
طبق بند ۱ ماده ۳۳، در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های
تعیین داور یا درخواست داوری رأی داور قابل ابطال خواهد بود و این ضمانت …
[PDF] قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – WIPO
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fa/ir/ir024fa.pdf‎Similarﻣﺎده. -1. آﯾﯿﻦ. دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي
ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎي. ﻋﻤﻮﻣﯽ،. اﻧﻘﻼب، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان. ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ … ﺑﻪ
دﻋﻮا و ﺻﺪور. ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ واﻻ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن. ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه. -. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ. ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع
ﺧﻮاﻫﺪ …
[PDF] ﻫﺎي داوري در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ
www.ensani.ir/storage/Files/20130318132935-9797-4.pdf‎Cached
Similar18 مارس 2013 … ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ . اﻣﺎ، اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺮازي ﺟﻬﺖ
دوري از ﻫﺪف ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوري ﻣﺒﺪل ﺷﻮد . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﮔﺎه در اﺟﺮاي. رأي داور. ي ….
و ﺻﺎﻟﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ داوري، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. « ﺻﻼﺣﯿﺖ. » دادﮔﺎه اﯾﺮاد ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﺎده. 463. آن، رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ. دﻋﻮاي ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮط داوري ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد. در ﺻﻮرﺗﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ. دادﮔﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ.
بررسي موانع حقوقي ارجاع اختلافات در قراردادهاي دولتي به داوري – قاسم …
www.hvm.ir/detailnews.asp?id=43889‎Cached
Similar22 نوامبر 2015 … در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه
دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون … در بیشتر مواقع
در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام
کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند …
[سایت حقوق] آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴
hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=353‎Cached
Similar18 جولای 2005 … مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ آ . د . م . …. و مقامات
فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل
تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند .
دعوای ابطال اجرائیه- گروه وکلا سنا
https://www.sena2015.com/وکالت-دعاوی-قرار…/دعوای-ابطال-اجرائیه‎Cachedزمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت
سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه
داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع
تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را
درخواست …
مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | اعتراض به راي كميسيون ماده 12
www.hooshmand.moshavere.net/?action=view&postId=15‎Cached
Similar7 ژانويه 2012 … آيا حكم دادگاه مبني بر ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مثبت بقاي
مالكيت محكوم له است و نيازي به اقامه دعوي مجددي به خواسته ابطال سند صادر شده به نام
دولت ميباشد يا خير ؟ دادگاه به خواسته معترض مبني بر ابطال نظر كميسيون رسيدگي
نموده و حكم اعلامي صادر مينمايد و اداره ثبت نميتواند به استناد راي مذكور …
موانع اجرا رای داوری؛؛؛؛ – قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
iran5050.com/?p=1459‎Cached8 جولای 2016 … صدور رای خارج از حدود اختیار داور،عدم رعایت ترکیب داوری،صدور رای توسط داوران
مجروح حقوقی،یا به استناد مدارک جعلی،از موارد ابطال رای و مانع اجراست موضوع داوری به
موجب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد،که ماده ۳۴ قانون ۷۶ به صراحت چنین رای
داوری را غیر قابل اجرا می داند اجرای رای داوری منافی با اخلاق حسنه یا …
[DOC] به نام خدا بررسی مواد 33-36 قانون داوری تجاری بین المللی ایران با توجه …
dobareazno.persiangig.com/document/…/MissGholamy(V)(A).doc‎Cached
Similarز-رای داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6)
پذیرفته شده است. ح-رای داوری مستند به سندی بوده که جعلی بودن آن … در خصوص این
ماده ابتدا لازم است گفته شود دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال دادگاهی
است که رای در آن داخلی محسوب می شود.رای داوری در دو جا داخلی محسوب می شود:1-در کشور

ضمانت اجراي آرای داوري داخلي قسمت دوم | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره …
lawgostar.com/ضمانت-اجراي-آرای-داوري-داخلي-قسمت-دوم/‎Cached
Similar1 سپتامبر 2015 … م اگر محکوم‌علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری، مفاد آن را اجرا نکند ذی‌نفع
می‌تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده تقاضای … در سایر
داوری‌ها نیز اگر دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر کند، رسیدگی به اصل موضوع
محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه است، مگر اینکه طرفین مجددا …
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش سوم ) – موسسه حقوقی حامی بینا
www.hamylaw.com/index.php/contracting…/contractor-claims-3.html‎Cachedبه نام ایزد دانا. شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ( بخش سوم ). ( نویسنده : رسول اوجاقلو –
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ). رأی داوری در دعاوی پیمانکاری : چنانچه
دعوای پیمانکاری در … هر یک از طرفین ، می توانند ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی
داوری ، درخواست ابطال رأی داوری را به دادگاه صالح تقدیم دارند . موارد درخواست ابطال رأی
داوری …
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
lono.farsfile.ir/product/26170/پایان-نامه…رأی-داوری-در…/1857‎Cached
Similarلذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا
شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر
…. به رأی داور و آیین و آثار آن 102 بند نخست- مرجع ذی صلاح جهت ابطال رأی داور 102
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی 103 بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار

نظریات مشورتی: فصل 1 – آیین دادرسی مدنی – حسن صفرنژاد
www.law-ir.com/advisory-opinions/cat/1359/‎Cached
Similarسؤال: با عنایت به مواد 74 و 691 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که اسناد پیوست
دادخوائست در مرجع دیگری به غیر از دفتر دادگاه از جمله اداره ثبت یا اداره اوقاف مطابقت
آن با اصل گواهی شده باشد آیا در …. مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی
مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است.
داور – سایت حقوقی محمد حسنی
https://mohammadhassani.ir/component/tags/tag/داور‎Cachedهرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده 489 باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز
بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این …..
در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند: یکی از پیش‌بینی‌های
حقوقی در فصل 7 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت
خدشه وارد …
[PDF] اصل مقاله (423 K) – مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه تهران
https://jcl.ut.ac.ir/article_54413_ed102e6bde0a93cb33adc93d45b9864b.pdf‎Cachedتجاری با نوعی بیاعتمادی ناشی از ابهام در خصوصی «داوری پذیری» دعاوی مربوط به. *
نویسنده مسئول – فاکس …. تکلیف اعمال قواعد آمره حقوق رقابت از سوی مرجع داوری و
تحلیل آن در سایهٔ تحلیل. تعامل یا تقابل دو اصل اساسی نظام داوری …. به عنوان مبنایی
برای ابطال یا عدم شناسایی 9 اجرای رای، استناد نماید (. ۲. برخورد نظام های حقوقی در …
داوری در پیمانکاری | گروه حامی پیمان – قرارداد پیمانکاری
hamipeyman.com/حقوقی/داوری-و-حکمیت/داوری-در-پیمانکاری/‎Cached
Similar۴) چنانچه طرفین، مرجعی تخصصی را به عنوان داور انتخاب نمایند و از صحت عمل آن مرجع
مطمئن باشند، قطعاً انتخاب داوری در دعاوی پیمانکاری، بر رسیدگی قضایی ارجحیت
دارد . ۵) اگر در قرارداد ذکر … ابطال می باشند. هر یک از طرفین، می توانند ظرف مهلت ۲۰
روز از تاریخ ابلاغ رأی داوری، درخواست ابطال رأی داوری را به دادگاه صالح تقدیم دارند.
یداله عسگری – آئین دادرسی مدنی کاربردی – قسمت یازدهم
yasgari.blogfa.com/post-10.aspx‎Cachedبنابر اين ، قاعده بر اين است كه اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوري و نيز در
چگونگي تعيين داور از آزادي عمل برخوردارند . با اين حال مواردي ….. زيرا ، نه تنها منظور
از اعتراض به رأي داوري در مقررات اين فصل ، همان درخواست ابطال است ؛ بلكه دادگاه
رسيدگي كننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجديدنظر نسبت به رأي داوري شناخته
نمىشود .
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 …
jplr.atu.ac.ir/article_2014.html‎Cached
Similarهدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین
دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه میباشد. … دکتر عبداله شمس با بررسی
بیشتری گفته است: «دعوی در قوانین در سه مفهوم مختلف به کار رفته است: اول دعوی
، توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت وارد
بودن یا …
شهریور ماه 1391 – پژوهشگاه قوه قضاییه
www.ijri.ir/category/c2wxcG5DZnBYNFU9/…های…/detail.html‎Cachedداوری. 1. قلمرو شرط داوری. 2. داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی. 3. عدم تسری شرط
داوری به خسارات خارج از قرارداد. 4. ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق. 5.
… 8. مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی. قرار عدم استماع دعوا. موارد
صدور قرار عدم استماع دعوا. گزارش اصلاحی. قطعیت گزارش اصلاحی. وکالت دعوی. 1.
آئین دادرسی کار – روزنامه رسمی
rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1102‎Cached
Similar17 جولای 2013 … ۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون
کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند. ….. رأی
نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح
از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست …
رای داورفقط در صورتی قدرت اجرایی دارد که متکی به قدرت … – سپهر عدالت
www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1015‎Cached
Similarتوسط کارشناس و ختم دعوی به صلح ، صدور قرار تشکیل جلسه جهت استماع شهادت شهود
و بررسی تاثیر آن ، مطالبه حق الزحمه ، مصونیت داوران، اظهار نظردر خصوص صلاحیت
مرجع داوری ، تعیین قانون حاکم ، اختیارات داور در بررسی ادله ، استناد به علم شخصی ،
اتخاذ تصمیم در خصوص ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی ، تعیین نحوه حضور

بررسي موارد بطلان راي داوري در آئين دادرسي مدني ايران
majidpashangpour.blogfa.com/post/74‎Cached
Similarلذا اگر کسي که راي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به راي و يا
شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال راي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر
قانوني و اصولي نخواهد داشت. ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها
جهت ابطال راي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا
سرعت …
[PDF] ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ – فصلنامه دیدگاه های حقوق …
jlviews.ir/files/site1/user…/marzieah_m-A-10-24-36-927d2b0.pdf‎Cached22 ا کتبر 2012 … اﺻﺤﺎب دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺪﯾﺪ. دادرﺳﯽ ﻫﻤﺎن دﻋﻮي ﺧﻮدداري
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﯾﺎ اﺛﺮ اﻟﺰاﻣﯽ راي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن. ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﯾﺪ رأي دادﮔﺎه را اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﺪاﻋﯿﯿﻦ. از ﻧﻮع. « ﺗﻌﻬﺪ. ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ. »( obligation of result. ) اﺳﺖ . در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد . -1. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﮐﺴﻔﻮرد، اﻣﺮ …
پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن – مرجع دانلود …
lawfile.ir/پایان-نامه-ارشد-قواعد-دادرسی-حاکم-بر-د/‎Cached13 آگوست 2016 … گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال. گفتار حاضر ابتدا مهلت
طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و
بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند. بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال. در ماده
666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأي داور پیش بینی نشده بود …
داوری بین المللی – موسسه حقوقی دادار عدالت -خدمات مشاوره وکالت وکیل …
www.dadaredalat.com/index.php/our-services/…/international‎Cachedداوریهای داخلی به داوری هایی می گویند که مقر آنان در چهار چوب جغرافیایی یک کشور
باشد و رسیدگی به دعاوی داخلی یک کشور نماید داوری های بین المللی نیز به داوری
هایی می گویند که در داخل و یا خارج از جغرافیای سیاسی یک کشور …. پنجم _ اینکه
موارد ابطال رای داوری خارجی در این کنوانسیون ممکن است ولی باید دارای شرایط زیر
باشد:.
اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی | دفتر حقوقی ناصر …
nasserzangbari.com/اعتراض-نسبت-به-اجرائیه-صادره-از-مراجع-ث/‎Cached
Similarمطابق شقوق چهارگانه ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مراجع صالح جهت
دستور …. زیرا در ماده ۴ آمده اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نیست مگر اینکه حکم به
ابطال اجرائیه صادر یا قرار دایر بر توقیف عملیات اجرائی بدهد و متعاقب آن در ماده ۵ آمده
: اگر …
دعاوی مالی و غیر مالی | مشاوره حقوقی رایگان/خلیل آسایش عضو کانون …
https://moshaavere.persianblog.ir/mqLxLOXMawcOOWkM9BAn-دعاوی-مالی-و-غیر-مالی‎Cached
Similar15 نوامبر 2013 … بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی
مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به …. حد
نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا که قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه
دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و …
آراء وحدت رویه قضایی | کانون وکلای دادگستری استان قم
qombar.ir/aggregator/sources/2‎Cached
Similarرأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت
تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در
….. ماده۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب
آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت‌عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به

مرجع صالح برای تعیین تاریخ رویداد مرگ – هفته نامه صوراسرافیل
sooreisrafil.com/news?id=مرجع_صالح_برای_تعیین_تاریخ…‎Cached
Similar20 دسامبر 2015 … بنابراين، اگر اداره فوق ادعای وقوع اشتباه را نپذيرد، موضوع نياز به اعمال نظر
قضايي داشته و دادگاه براي رسيدگي به اين موضوع صالح خواهد بود.[7] همچنین، در رأی
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 512 به تاریخ 2/8/1367 نیز مقرر شد:
«‌دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه …
شرایط عمومی درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور حقوقی | قَضاوت …
www.ghazavatonline.com/…/تأمین-خواسته-در-امور-حقوقی-از-درخواست-ت/‎Cached
Similar28 سپتامبر 2016 … ج- مرجع صالح پس از اقامه دعوی اصلی: در دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می کند با
این قید که اگر پرونده در دادگاه بدوی باشد، در دادگاه بدوی صادر می شود و اگر … به
داوری رجوع کرده باشند، داور حق صدور قرار تامین را ندارد؛ بلکه دادگاهی که دعوی در آن
اقامه و رجوع به داوری شده و یا دادگاه صالح به ابطال رای داور، صلاحیت صدور …
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت و صدور …
www.madreseyehoghoogh.com/index.php?…vote…‎Cached
Similar16 فوریه 2014 … 1- ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره به انضمام
جمیع خسارات قانونی خوانده 2- صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال پلاک. دلائل و
منضمات دادخواست. کپی مصدق 1- ….. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تایید اصالت اسناد
عادی دادگاههای عمومی است. مطالبه وجه ناشی از کسر کالا که به گمرک وارد …
سوالات آیین دادرسی مدنی » موسسه طرح نوین اندیشه
tnovin.com/home/1394/01/19/سوالات-آیین-دادرسی-مدنی/‎Cached
Similar8 آوريل 2015 … ۱۷۲- کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نسبت به پرونده خاصی خود را صالح نمی داند و
محاکم دادگستری را صالح برای رسیدگی می داند، در اینصورت: ….. ۱۷۳- ابطال رأی داور:
الف) به موجب درخواست به عمل می آید اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است. ب
) به موجب درخواست به عمل می آید و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی …
[PDF] ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران – تحقیقات حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی
lawmagazine.sbu.ac.ir/article/download/6147/3873
12 فوریه 2014 … ﻧﻬﺎد داوري. » ، در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ، از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ دﻋـﺎوي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻗﻀﺎت در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود،. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ … اﻟﻤﻠﻠـﯽ،
داوري ﺷـﯿﻮه. ي. ﻋـﺎدي ﺣـﻞ. و. ﻓﺼـﻞ. اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. »2 . از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺼﺺ داوران در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص، ﻃـﺮﻓﯿﻦ دﻋـﻮا. ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿ. ﺢ ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﺑﻪ داورانِ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن …
دادگاه های تجدید نظر (حقوقی) مهر 1391 – پژوهشگاه قوه قضاییه
jpri.ir.sitebike.ir/court-of-appeals-mehr91.html‎Cachedفهرست مطالب. بخش اول – آیین دادرسی مدنی. ابطال دادخواست. ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم
اخذ توضیح در اخطاریه. اعاده دادرسی. مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی. اعاده دادرسی
نسبت به رأی داور. اعتبار امر مختومه. شرایط اعتبار امر مختومه. اعتراض ثالث. دادگاه
صالح رسیدگی به اعتراض ثالث. عدم پذیرش دعوی اعــتراض ثالث در صورت رد دعوی
اصلی.
[PDF] 219 K
www.raayjournal.ir/article_29694_3cf310e31ea56ab7c563da80891f1529.pdf‎Cachedﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر دادﮔﺎه در رﺳـﯿﺪﮔﯽ. ﺑﻪ. رأي. داور. » اﺻﻞ. ،. ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر. رأي. داوري اﺳﺖ و. دادﮔﺎه. ﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻮارد
. ﻣﺼﺮح در ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ. دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ. ،. ﺣﻖ ورود. ﺑﻪ. ﻣﻮﺿﻮع داوري را ﻧﺪارﻧﺪ .1. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. اﺑﻄﺎل. رأي
…. ﻮان. ﻋـﺪاﻟﺖ. ادار. ي. ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. ﻫﺎ. ي. 199. -3/. /8. 87. 3. و. 93. -. 27. /3/. 80. ،4. در اﯾـﻦ
دﻋـﺎوي اﺑﺘـﺪا ﻣﺎﻟـﮏ .1. ﺷﻌﺒﻪ. 15. دادﮔﺎه. ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ. اﺳﺘﺎن. ﺗﻬﺮان،. دادﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻤﺎره.
9109970221500934.
موضوعات دیگر حقوقی – مجید رحیمی وکیل در دعاوی علائم تجاری و طرح …
www.vakilrahimi.ir/other-case‎Cachedیادداشتی با موضوع: «اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت
دعوا» پس از ابطال رأی داوری توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار، این سوال پیش ‌روی
طرفین قرار می‌گیرد که برای حل اختلاف حل نشده خود، آیا باید مجدداً به داوری مراجعه
کنند و یا اینکه دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایند؟ به بیان دیگر، آیا ابطال رأی
داوری، …
تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران – Ghavanin.com : Iran Law …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1110‎Cached
Similar1ـ استفاده از شيوه داوري دراولين قانون ناظر بر نحوه محاكمات وحل وفصل دعاوي حقوقي كه
پس از پيروزي نهضت مشروطيت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد (قانون اصول …. 9ـ
از ويژگيهاي ديگر قانون ياد شده لغو ترتيبات مربوط به تجديد نظر خواهي نسبت به
راي داوري صالح شناختن دادگاه استيناف براي رسيدگي به تجديد نظر مواردي بود كه راي

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها | رسا گستر
rasagostar.ir/737/‎Cached
Similarدر عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی
رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف
مایل ….. به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر
حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در
رسیدگی به …
رأی داوری مبنی بر ابطال نظریه حکم قرارداد و صدور حکم به استرداد وجه …
www.newslaw.net/…/رأی-داوری-مبنی-بر-ابطال-نظریه-حکم-قرارداد-و-صدور-حکم-به-استرداد-وجه-ضمانت-ها-و-خسارات‎Cached23 دسامبر 2017 … خواسته: ابطال نظریه حکم قرارداد. خواسته متقابل: صدور حکم به استرداد وجه ضمانت نامه
ها و خسارات. مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای
قانون اساسنامه. داور: خانم دکتر آئیدا بالاسان آوانسیان. الف) سابقه امر: 1- قراردادی به
شماره 150/25453 مورخ 9/10/1385 (SARI WW/SS5)فی مابین شرکت …
1469،شرایط داوری در پیمان
2rooznameh.ir/index/index…/41759-1469،شرایط-داوری-در-پیمان‎Cached
Similarاز دو گزينه حل اختلاف پيمان كه عبارتند از «حل اختلاف به طريقه مسالمت آميز» و «حل
اختلاف به طريقه داوري» صورت اول را ديديم. جايي كه هم قبول حل اختلاف به‌طور مسالمت
آميز تخييري و هم قبول نتيجه آن براي هريك از دو طرف آزاد و غير الزام آور باشد، معلوم
است كه انتخاب صورت اول عمل لغو تلقي شود. پس صورت اول را نمي‌توان به عنوان داوري
در …
کانون وکلای دادگستری استان گیلان – مقاله – نقش اتاق تعاون در داوری …
www.guilanbar.ir/index.php/news/425-371‎Cached
Similar22 دسامبر 2015 … نظر به اینکه در دعاوی مربوط به شرکت های تعاونی ، مقررات نقش خاصی برای اتاق
تعاون، جهت داوری در نظر گرفته است و به علت نو بودن مقررات و نبودن رویه و ….. که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد با صدور اجرائیه و طبق مقررات به اجرا گذاشته
خواهد شد مگر آنکه درخواست ابطال رای داور به مرجع صالح تسلیم شده باشد .
موسسه حقوقی افتخار توکلی – مصاديق دعاوی مالی و غیر مالی
www.eftekhartavakoli.blogfa.com/…/مصاديق-دعاوی-مالی-و-غیر-مالی‎Cachedسايت حقوقي دادخواهي -> آئين دادرسي مدني نویسنده: Hosseini, محل سکونت: ایران
مصاديق دعاوي مالي : 1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و
امثال آنها 2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن 3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور
معوقه 4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…) 5- دعوای
مطالبه …
[PDF] اصل مقاله – دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
clk.journals.pnu.ac.ir/pdf_3104_c83f98658fcc8426325e81a74d54b9b1.html‎Cachedوابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی
مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور. بتواند در حوزه هایی ….. حکم به
ابطال رأی دهند. برداشت از رأی این بوده است که. ارتباط با حقوق عمومی و نقش نظم عمومی
در دعوی، مانع ارجاع. دعوی به داوری نمی گردد بلکه تعهدی را بر دوش داوران قرار. می دهد تا
مسائل …
داوری حقوقی – وکالت امور ملکی – کیفری – خانواده – وصول مطالبات – قراردادها
dadyaran.com/داوری-حقوقی-2/‎Cached5 فوریه 2017 … ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین
دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.» مقررات داوری در قرارداد
داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید
مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوی با …
اجرای رای داوری – عباس بشیری
vakilbashiri.com/articles/49694/اجرای-رای-داوری/‎Cached
Similar4 مه 2015 … ضمانت اجرای عدم اجرای رأی داور توسط محکوم‌علیه، تکلیف دادگاه به صدور اجرائیه است.
البته تکلیف دادگاه زمانی ایجاد می‌شود که ذی‌نفع رأی داوری (محکوم‌له) با تسلیم
تقاضا از دادگاه، اجرای آن‌را درخواست کند. درخواست اجرای رأی داور مستلزم دادخواست و
ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد. پرداخت هزینه اجرای رأی داور که …
خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی – حقوق ثبت کاربردی
iranlawer.blogfa.com/cat-78.aspx‎Cached4 مارس 2012 … مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحي قانون
ثبت دادگاه عمومي است. رأي وحدت رويه 623- ….. دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر
بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف
ماده(1) 22 قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین درصورتی که سند …
مالکیت خواهان بر دعوای مدنی – تحقیقات حقوقی آزاد
alr.iauctb.ac.ir/article_512974.html‎Cached
Similarقانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به
دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرار . «… . داد ناشی شده باشد
، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است 86 ، در خصوص دادگاه صالح جهت
رسیدگی به /8/ -1 هیأت عمومی دیوان عالی عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی

مشارکت در ساخت – داور مرضی الطرفین در قرارداد های مشارکت در ساخت
conpart.ir/post/71‎Cached
Similarبه دلیل اینکه تنها نهاد قابل اطمینان مردم از قدیم الایام تا حال دادگستری بوده و می باشد
و مردم مرجع دیگری را برای حل اختلافات مالی خود صالح تر از دادگستری نمی شناسند .
… در صورت ابطال رأی داور در دادگاه، مجدداً همان داور باید به موضوع رسیدگی كند و این امر
موجب صرف زمان بسیار می‌شود و می‌تواند چند بار تكرار شود و هزینه‌های گزافی را به …
بررسی جـایگاه داوری در قراردادهای پیـش فـروش سـاختمان | مپسا
mapsa.co.ir/بررسی-جـایگاه-داوری-در-قراردادهای-پیـ/‎Cachedبه آن مهم اختصاص یافته و لیکن ‌‌به‌ لحاظ اختیاری بودن ارجاع به داوری قانون‌گذار
تـوفیق چندانی به هدایت مردم به ارجاع اختلاف‌ حقوقی‌شان‌ به‌ داوری نداشته و به همین جهت
…. پیش خریدار می تواند در دادگستری دعوای خود را علیه مالک نیز مطرح نماید چرا که
دادگستری مرجع عام رسیدگی به دعاوی افراد است لکن در داوری امکان طرف قرار دادن مالک
نیست.
ضمانت اجرای رای داوری در حقوق ایران – انتشارات حقوقی مجد
www.majdlaw.ir/index.php?mod=contents&view…section…‎Cached
Similarو در طول مقاله بیان خواهیم نمود که رأی داور هم نیز دارای ضمانت اجرا می‌باشد و این ضمانت
اجرا ضروری به نظرمی‌رسد تا حکومت بتواند در جهت حفظ نظم عمومی و قاعده لاضرر و قاعده
… هر چند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به طور معمول به وسیله قضات
حکومتی و به صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که …
قانون آیین دادرسی مدنی – ویکی‌نبشته
https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_آیین_دادرسی_مدنی‎Cached
Similar22 ا کتبر 2015 … ‌ماده ۱ – رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی كه
قانون مرجع دیگری معین كرده است. رسیدگی … ۳.۴ فصل چهارم – جلسه دادرسی; ۳.۵ فصل
پنجم – در موارد ابلاغ; ۳.۶ فصل ششم – دادرسی‌های اختصاری; ۳.۷ فصل هفتم – در رأی و
حكم. ۳.۷.۱ مبحث اول ….. ۶ – وكالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.
مطالعات حقوق بین الملل – ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها
www.shakuri.blogfa.com/post-22.aspx‎Cached
Similarدر عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی
رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف
مایل ….. به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر
حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در
رسیدگی به …
گزارش اصلاحی و ابطال آن
www.razmilawyer.ir/articles/7028/گزارش-اصلاحی-و-ابطال-آن/‎Cached
Similar26 ژوئن 2012 … در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین
یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی
گردیده ….. حال که دانستیم گزارش اصلاحی قابل ابطال است، سوالی که به ذهن متبادر
می‌گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی کیست؟
رای وحدت رویه 753 در خصوص دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید
www.movakkel.com/…/332-رای-وحدت-رویه-753-در-خصوص-دادگاه-صالح-در-عزل-و-تعیین-قیّم-جدید‎Cachedبا توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره
۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره
۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح
دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و
۴۸ قانون …
[PDF] ی داور ی رأ آثار – فقه و تاریخ تمدّن
jhc.sinaweb.net/article_527798_6e42701a99079c5cdaf9242c365c5769.pdf‎Cached2 مه 2015 … رای داوری بشمار. یم. رود . به بیان دیگر،. رأ. ی. داور قابل رسیدگی. مجدد نیست و دارای
قدرت اجرایی است. آ. یین تضمین. رأ. ی. از طریق دستور دادگاه. به منزله. ییتأ. د. رأ …..
نشست مجدد مرجع داور. ی. برا. ی. جبران وضع. ی. ت است. 2. 1. -. واحد. ی. ، قدرت. اهلل، آئ.
ی. ن دادرس. ی. مدن. ،ی. ص. 231 . 2. -. جاوید تاش، احمد، موارد ابطال. رأ. ی.
شأن دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها – وکیل
www.vakil360.com/…/شأن-دیوان-عالی-کشور-در-نظارت-بر-حسن-اجرای-قوانین-در-دادگاه‌ها‎Cached10 دسامبر 2016 … این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف
می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی را صادر … و
تعیین مرجع صالح، اجازه اعاده دادرسی نسبت به احكام كیفری، اجازه احاله پرونده كیفری
و رسیدگی به تخلف رییس جمهوری نیز بر عهده دیوان عالی کشور است.
بررسی جایگاه داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۸/۱۱/۸۹ مجلس …
www.eidgahilaw.com/…/بررسی-جایگاه-داوری-در-قانون-پیش‌فروش/‎Cached29 ا کتبر 2017 … به آن مهم اختصاص یافته و لیکن به لحاظ اختیاری بودن ارجاع دعاوی به داوری، قانون‌گذار
توفیق چندانی به هدایت مردم به ارجاع اختلاف حقوقی‌شان به داوری نداشته و …. زمانی جهت
صدور رأی، موارد ابطال رأی داوری، ممنوعیت‌های مطلق و نسبی داوران به شرح منعکس در
قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه ابلاغ رأی داوری، مسئولیت‌های حقوقی، …
شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي | داوری تجاری
www.davaritejari.com/156‎Cached
Similarطبق این ضابطه, رای تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری
رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن شکور صادر شده باشد؛ و برعکس, حکم داوری
که در سرزمین خارجی صادر شده, اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به ….. در اغلب کشورها
(به عنوان مثال ترکیه) مرجع صالح برای صدور دستور اجرای احکام خارجی, دادگاه مرکز
است.
[PDF] نشست قضایی – دادگستری آذربایجان شرقی
dadgostari-as.ir/LinkClick.aspx?fileticket…tabid=6610…65…‎Cachedوجود ندارد و بعد از ابطال رای داور نسبت به صدور اجرائیه برای رای قطعی اقدام می شود …
دعوی تجدید نظر در. هریک از فروض. ) قابلیت وعدم قابلیت تجزیه موضوع حکم بدوی. (.
قابل استماع. است یا خیر ؟ جواب. :. نظر اكثريّت. : با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی
حق است و تجدیدنظر خواه حق دارد که این حق …. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم حمل.
سوالها و جوابها – شورای حل اختلاف مرکز
www.shoradad.ir/Default.aspx?tabid=1357‎Cachedپاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب
قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع
تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي
مزبور، مكلف به تبعيت است . سئوال 41ـ آيا ادعاي اثبات مالكيت، تنفيذ يا ابطال
اسناد و …
[PDF] اي ﺰ دﻋﺎوي ﻗﺮاردادي و ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﻤﯿ – پژوهش‌های حقوق تطبیقی
clr.modares.ac.ir/article_13322_60be06021e9ad2758a6adaef1523fc40.pdf
ﮔـﺬاري را ﺑـﺮآورده ﮐﻨـﺪ. ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷـﻤﻮل ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﺑـﺮ ﻗﺮاردادﻫـﺎ و ﻣـﺂﻻً. اﺳـ. ﺘﻨﺎد ﺑـﻪ راه. ﺣـﻞ.
ﻫـﺎي. ﻣﻌﺎﻫﺪه. اي ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ. ،. ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺻﻼﺣ. ﯿﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ داوري ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﺮﻓـﺖ …. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
رأي دﯾﻮان داوري،. وﯾﻮﻧـﺪي. درﺧﻮاﺳـﺖ اﺑﻄـﺎل رأي ﺑـﺪوي را ﮐـﺮد ﮐـﻪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم. ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﮑﻢ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه، ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﺎده (. )2. 52. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﮑﺴﯿﺪ، دﯾﻮان در اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
واﮔﺬار …
دعوی بطلان تقسیم – موسسه حقوقی نفیس جم (مبین عدالت)
hedayatmobin.com/دعوی-بطلان-تقسیم/‎Cached
Similar8 آگوست 2014 … موضوع «دعوی بطلان تقسیم» قرار داد و آیا قانون‌گذار با حذف این ماده، در صدد تبیین
این موضوع بوده که حکم صادره در درخواست تقسیم ترکه، تنها از طریق به‌کارگیری راه
اعتراض از رای، قابل فسخ و بطلان است؟ و یا اینکه آیا اصولا حکم تقسیم ترکه قابل
ابطال است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را باید در مواد مرقوم و موجود در …
اعتراض به عملیات اجرایی | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر پارسیان
https://mehrilaw.com/اعتراض-به-عملیات-اجرایی/‎Cached Rating: 3.3 – 122 votes
آیا امکان رفع توقیف از اموال توقیف شده متعلق به شخص ثالث وجود دارد و یا باید تا
پایان رسیدگی و صدور رأی قطعی، اموال درتوقیف بماند؟ آیا تاکنون به این موضوع
اندیشیده اید،که درصورت توقیف اشتباه اموال شما، چه راه حلی برای رفع آن وجود دارد؟
دادگاه صالح جهت اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال مزایده، کدام دادگاه است؟ اگراموال
توقیف …
نگاهی به آیین داوری مرکز اتاق داوری ایران و اشکال داوری در سازمان جهانی …
www.iail.ir/نگاهی-به-آیین-داوری-مرکز-اتاق-داوری-ایر/‎Cached
Similar12 نوامبر 2014 … ب- رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق
مقررات این آئین داوری انجام می شود و در داوری های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون
….. را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد،
حسب مورد قرار ابطال دادخواست داوری یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد.
[PDF] قانون نظام پزشكي – سازمان نظام پزشکی
irimc.org/FileManager/ghanoon.pdf?Lang=FA‎Cached
Similarفصل چهارم – نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از طرزكارهياتهاي بدوي و تجديد نظر
انتظامي و. اعمال نظارت بر آنها. باب پنجم …. مرجع رسمي به. دادگاه ها و دادسراها. ح- همكاري
با مراجع ذي صالح در جهت رســيدگي به تخلفات غيرصنفي ….. و- توقف يا ابطال تمام
يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد. قانوني و دســتورالعمل هاي مربوطه اين

دعاوي مالي و غيرمالي – وکیل
www.websitevakil.ir/…/139-claims-of-financial-and-nonfinancial.html‎Cached
Similar9 نوامبر 2012 … بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي
مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ ….
نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن
حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني …
پرسش و پاسخ حقوقی – درخواست اعتراض ثالث اجرايي ،رفع توقيف اموال
yasa63.blogfa.com/post/38‎Cached
Similarمنظور از تعيين تكليف شكايت در ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض
شخص ثالث و صدور راي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين ….. شده
ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض
باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این
مورد …
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
uniarticle.sellu.ir/product-75251-ابطال-رأي-داوري-تجاري-در-حقوق-ايران-و-مقررات-داوري.aspx‎Cached4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94. 2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95. 2. 2 گفتار دوم:
احکام تکمیلی. 96. 2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97. 2. 2. 2 احكام
تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97. 2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین
دادرسی مدنی. 98. فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به
دعوی …
پاسخ به سوالات حقوقی شما در کمتر از 24 ساعت – باشگاه خبرنگاران
https://www.yjc.ir/…/پاسخ-به-سوالات-حقوقی-شما-در-کمتر-از-24-ساعت‎Cachedشما می توانید تنها با یک کلیک، از خدمات مشاوره حقوقی رایگان باشگاه خبرنگاران
جوان بهره‌مند شوید.
[PDF] نشست های قضایی سوال و جوابهای عه مجمو تبریز ) استان آذربایجان …
eazarbar.org/Portals/6/…/Anformatic/soalat-neshast%20ghazaei.pdf‎Cachedقانون اجراي احكام مدني دعوي ابطال مزايده ….. نداند آيا قرار منع تعقيب را نقض و عدم
صالحيت به مرجع صالح صادر مي كنند يا اعاده مي نمايد دادسرا قرار …… را در سیستم
قضایی پذیرفته و به جهت این. پذیرش اصل بر صالحیت رسیدگی محاکم کیفری و در
موضو. ع سوال با دادگاه کیفری. 9. می باشد . قانون نحوه اجرای. محکومیتهای مالی در مقام
تعیین …
آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري
www.iranpatent.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=7075‎Cached
Similarفصل ششم: اعتراض به رد و بـه تقاضاي ثبـت و اقامه دعـواي ابـطال گواهي نامه اختراع ماده
۵۸ تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است.
اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد
مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از
طريق مرجع …
تخلفات انتظامی وکلای دادگستری – وکلای آزاد اندیش
vokalayeazadandish.com/index.php/samami/te?start=9‎Cached
Similarماده 45 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور مدنی: ((وکیلی که در وکالتنامه
حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز دردادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد،
هرگاه پس از صدور رای یا درموقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع نماید، باید
دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز
ابلاغ …
[PDF] ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – IDLO
www.idlo.org/publications/Glossary.pdf‎Similarﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن. Ratione Temporis (Temporal Jurisdiction). اﺳﺎس ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻳﺎ
ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ، ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﻓﺮد ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول. را رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ….. در
ﻣﺪت ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮارﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮارﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮﻻزم ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺷﻮد ﺟﺎﻳ. ﺰاﺳﺖ . ﺣﻘﻮق ﺧﺎص. ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮارﯼ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ در. ” ﺑﻨﺪ اﺑﻄﺎل. ” ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن. ﻣﯽ
ﺷﻮد.
طرح صنعتی – مرکز مالکیت معنوی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
iripo.ssaa.ir/default.aspx?tabid=3255‎Cached
Similarرسیدگی و امضاء آگهی های ابطال طرحهای صنعتی حسب احکام صادره از مراجع قضایی
طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه. … گیری از ظرفیتهای حقوقی و فنی سازمان جهانی
مالکیت معنوی اقدامات اساسی جهت بهبود اصلاح و به روز نمودن قوانین و مقررات حقوق
مالکیت صنعتی و توسعه منابع انسانی و مکانیزه نمودن مراحل ثبتی با بهره گیری از
امکانات …
ایران داوری – کوششی برای ترویج و تحکیم نهاد داوری در حقوق ایران
https://www.irandavari.com/‎Cachedقاضی متخصص و منتخب شما. داور، شخصی است که طرفین اختلاف بر می‌گزینند تا به
علل و مستندات بروز اختلاف، رسیدگی نموده و با رای خود به شیوه‌ای قاطع و سریع به
دعوی، پایان بخشد. ادامه مطلب …
[PDF] Judges Guide Word Template – International Council for Commercial …
www.arbitration-icca.org/…/iccas_guide_to_the_interpretation_of_the_1958_new_york_convention-farsi_translation.pdf‎Similarهای شناسایی و. اجرا. ی. موافقتنامه. ها. و آراء داوری خارجی به دادگاه. های ملّی در ایران،
شایسته است که تمامی قضا. ت. مأمور به رسیدگی به این گونه پرونده. ها در خصوص نحوه
…… نقض توافق طرفین در خصوص تشکیل دیوان داوری یا فرآیند رسیدگ. ی؟ •. رأی.
غیر. قطعی. ، ابطال یا. تعلیق. شده؟ آیا دادگاه راساً. مبانی را می. یابد که با استناد به
آن.
دعاوی و رویه دادگاه ها – بانک کتاب 4030book
4030book.com/دعاوی-و-رویه-دادگاه-ها‎Cachedبانک کتاب – ارسال رایگان کتاب – کتاب ناشران آموزش – گاج – خیلی سبز – الگو –
مبتکران فروشگاه اینترنتی کتاب – فروشگاه آنلاین خرید کتاب – فروشگاه
اینترنتی کتاب.
قوانین و مقررات – اصناف
www.iranianasnaf.ir/view/content.aspx?id=2267‎Cachedاتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير
مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر
مي‌كند. تبصره- در ….. ‌تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و
اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف
معترض …
نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور …
www.vokalaqom.blogfa.com/post-31.aspx‎Cached
Similar«چنانچه دعوي مطرح‌شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي قائم‌مقام آنان
هستند رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد، دادرس بايد قرار امتناع از
… «در صورتي که پرونده ناقص باشد و دادگاه در زمان صدور رأي متوجه شود که بدون رفع
نقص نمي‌تواند رأي صادر نمايد، بايد پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده نمايد.»
وکیل طلاق – سایت وکیل پایه یک دادگستری
www.iranianlawyer.net/component/tags/…/13-2015-12-19-09-03-43‎Cached
Similarبنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف
به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل
نشود گواهی عدم …. دفتر وكالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در زمینه ی دعاوی و
اختلافات خانوادگی خدمات حقوقی زیر را جهت ارایه به مخاطبین و مراجعین خود در
نظرگرفته است.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات