× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده ,  خرید مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده , قاعده عسر و حرج;بررسی فقهی قاعده عسر و حرج;بررسی حقوقی قاعده عسر و حرج;پایان نامه قاعده عسر و حرج;قاعده عسر و حرج در فقه;قاعده عسر و حرج در حقوق;مصادیق کاربرد قاعده نفی عسر و حرج;تعارض قاعدۀ نفى عسر و حرج;پایان نامه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی , هدف از این پایان نامه مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات 65
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشتهحقوق

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

چکیده
قاعده لاحرجکه مستند فقهی مواد قانونی مرتبط باعسروحرج زوجه در قانون مدنیاست، بر اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی از بحث عسروحرج به ویژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی شده است.ماده ۱۱۳۰ قانون مدنیبه زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد.. این نوشتار بررسی تحلیلی و انتقادی ( قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ) درباب عسر و حرج زوجه است .
قانونگزار در آغاز تعریفی از عسر و حرج ارائه کرده و در نهایت مصادیق بیان شده در الحاقیه را حصری قلمداد نکرده است . در میان ضمن پنج بند مصادیق مورد نظر قانونگزار تدوین شده است
نگارنده به مطالعه الحاقیه پرداخته است ؛ در قسمت نخست با بیان هر یک از مصادیق مزایا و کاستیهای آن مورد بحث قرار گرفته است . از نظر نویسنده قانون اخیر گرایشی آشکار به « قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ » داشته است اما این پیروی ناکامل و همراه با برخی نقصانهای آشکار است .. از جمله انشاء مستحکم و دقیق و تبیین روش و واضح قوانین حتی الامکان تا میزانی که رفع ابهام کند.
آنچه در این نوشتار بدان پرداخته میشود این است:
گستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد قاعده لاحرج زوجه براثر نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسر و حرج حقیقی میشود، مانند اعتیاد زوج ، ترک زندگی از جانب زوج و محکومیت قطعی زوج و ضرب و شتم و ابتلا به بیماری صعب العلاج که در همه این موارد، قاعده جاری میگردد.وموارد تطبیق این قاعده وچندپرسش در مورد این قاعده ونظرات فقها در مورد این قاعده وسپس نتیجه گیری انجام میگیرد
مقدمه
در جامعه اسلامی ایران زنان همیشه از اینکه مردان حق مطلق طلاق دارند وخود انها از وجود چنین حقی محروم هستند وبه راحتی نمی توانند از ان استفاده کنند انتقاد میکنند اما واقعیت این است که نه مرد حق مطلق نسبت به طلاق دارد ونه زن از این حق به طور مطلق محروم است بلکه این ایراد در نگارش قانون است که به صراحت رد برخی موارد مثل ماده١١٣٣ قانون مدنی حق طلاق رابدون هیچ قید وشرطی برای مرد قاىل شده است در حالی که اگر به دقت وامعان نظری بیشتر به بررسی مواد قانونی بپردازیم به سهولت در خواهیم یافت مرد حق ندارد بدون هیچ قیدو شرطی زن راطلاق دهد ثانیا زن در موارد متعددی می تواند از محاکم تقاضای طلاق نماید طبق ماده ١١٣٣ قانون مدنی در مورد حق طلاق مرد در موارد متعددی تخصیص خورده است ومرد نمی تواند از این حق استفاده نماید از طرفی وفق برخی مواد قانونی از جمله موارد ١١٢٩ و ١٠٢٩ و ١١٣٠ زن می تواند تقاضای طلاق کند.
فهرست مطالب
بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج 1
چکیده 2
مقدمه 3

قاعدۀ نفى عسر و حرج 3

-مفهوم عسر و حرج 3
-مستندات فقهی 5
— کتاب 6
— سنت 9
— اجماع 11
— عقل 12
تعریف قاعده 14

مفاد قاعده عسروحرج 15

-نفی حکم 15
-نفی حقیقت 16
-نفی اثر 16
-نهی سلطانی 17

قلمرو قاعده نفى عسر و حرج 17

-حرج شخصى یا نوعى 18
-حرج واقعى یا معلوم 18
-شمول قاعده نسبت به امور عدمى 19
ضابطه تعیین تکالیف درعسر و حرج 20

ارتباط عسروحرج وضابطه تعیین مصداق آن 21

چگونگی جمع بین قاعده نفی عسروحرج وتکالیف ثابت شده درشرع 22
مصادیق و موارد کاربرد قاعده نفی عسر و حرج 24

مفاد قاعدۀ نفى عسر و حرج، رخصت است یا عزیمت؟ 47

تعارض قاعدۀ نفى عسر و حرج با قاعدۀ لا ضرر 50

تعارض میان قاعده لاحرج و ادله احکام 51

تکمله: نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجى (بحث تطبیقى) 51
شرایط اعمال نظریه 53
پرسشهای مطرح شده 59
پاسخهای آیت اله العظمی سیستانی 59
پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی 60
منابع 62
آیات قرانی 65
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

The post مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانوادهhttp://mer30file.ir/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%82-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%86/

[PDF] ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺴﺮوﺣﺮج در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺎر – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20101114101709-88.pdf‎Cached
Similarه ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎﻋﺪه. ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ دارد و. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار. ذﯾﻞ ﻫﺮ. ﯾﮏ از اﯾﻦ. ﻣﺼﺎدﯾﻖ. ﭼﻪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ؟ زﯾﺮا. ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺣﺮج زوﺟﻪ ﮔﺎه. از. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع. ﻋﺴﺮوﺣﺮج …
ﻋﺴﺮوﺣﺮج. از واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . « ﻋﺴﺮ. » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری و.
« ﺣﺮج. » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی. « ﺿﯿﻖ. » « و. ﺗﻨﮕﯽ. » « و. اﺛﻢ. » ﻪﺑ. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (. اﻧﺸﺮاح. 5،. 6ـ. ؛. ﻃﻼق. 7،.
گستره کاربرد قاعده عسروحرج در نظام حقوقی خانواده – ندای صادق
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/m/article_30233.html‎Cachedقاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر
اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی
از بحث عسروحرج به ‌ویژه ماده 1130 قانون مدنی متجلی شده است. آنچه در این مقاله بدان
پرداخته می‌شود این است: گستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی

مقاله نشریه: گستره كاربرد قانون عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده …
https://elmnet.ir/…/گستره-كاربرد-قانون-عسر-و-حرج-در-نظام-حقوقی-خانواده‎Cachedقاعده لاحرج كه مستند فقهي مواد قانوني مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدني است، بر
اساس آيات و روايات متعددي مشروعيت دارد. آرا فقها در نظام حقوقي خانواده در مواد مختلفي
از بحث عسروحرج به ويژه ماده 1130 قانون مدني متجلي شده است. آنچه در اين مقاله بدان
پرداخته مي شود اين است: گستره كاربرد قاعده مذكور در نظام حقوقي خانواده چه مصاديقي …
بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج – نشرحقوقی عدلیه – پایگاه …
adlpub.com/24379/‎Cached
Similarگستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد قاعده لاحرج زوجه
براثر نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسر و حرج حقیقی میشود، مانند اعتیاد زوج ،
ترک زندگی از جانب زوج و محکومیت قطعی زوج و ضرب و شتم و ابتلا به بیماری صعب
العلاج که در همه این موارد، قاعده جاری میگردد.وموارد تطبیق این قاعده وچندپرسش در مورد
این …
بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج – گلستان – فایلینا
golestan.fileina.com/product-74650-بررسي-فقهي-و-حقوقي-قاعده-عسر-و-حرج.aspx‎Cachedگستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد قاعده لاحرج زوجه
براثر نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسر و حرج حقیقی میشود، مانند اعتیاد زوج ،
ترک زندگی از جانب زوج و محکومیت قطعی زوج و ضرب و شتم و ابتلا به بیماری صعب
العلاج که در همه این موارد، قاعده جاری میگردد.وموارد تطبیق این قاعده وچندپرسش در مورد
این …
قاعده نفی عسر و حرج و تاثیرش در حق طلاق زنان
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مصادیق+عسر+و+حرج+زوجه‎Cachedقاعده عسر وحرج برگرفته از آيات قرآن و احاديث معصومين (عليهم السلام) است كه به
عنوان يك اصل حاكم بر قواعد ديگر راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در خانواده مي باشد
. … عدم توجه کافی به قاعده فقهی نفی حرج در کتب حقوقی شارحین حقوق خصوصی
ایران و نیز اهمیت بسزای این قاعده در فقه و حقوق و کاربرد آن در اصلاحیه های جدید موجب
توجه …
بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page=2&q=قاعده…1…‎Cachedعنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون
مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده
نفی عسر و … گستره و کاربرد قاعده نفی حرج مسأله موردی طلاق …. از جمله قواعدی که در
فقه و حقوق خانواده کاربرد اساسی دارد قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» می
باشد.
برترین فایل مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی …
dominofilr.ir/برترین-فایل-مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده/‎Cached4 مارس 2018 … قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر
اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی
از بحث عسروحرج به ویژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به
زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت …
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده – پروژه …
prozhe4u.persiafile.ir/مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده-عسر-و-حرج-در-ن/‎Cached22 فوریه 2018 … دسته: حقوق بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۱۳ کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: ۶۵. هدف از این پایان نامه مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی
خانواده می باشد. قیمت فایل فقط ۳۳,۰۰۰ تومان. دانلود پایان نامه رشته حقوق. مصادیق
گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. قاعدۀ نفى عسر و …
بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه مذاهب
hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=1098‎Cached
Similarقاعده «المشقۀ تجلب التیسیر» به تعبیر اهلسنت و «نفی عسر و حرج» به تعبیر
اهلتشیع، از جمله قواعد فقهی کاربردی است که با استناد به آن، هرگاه انجام حکمی برای
مکلف … همچنین در تعریف عسر و حرج به عنوان یک قاعده حقوقی آمده است: «قواعد حقوقی
، به حکم طبیعت ویژه خود، به سوی عدالت نوعی، که موضوع حکم نخستین است، در
پاره‌ای …
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻋﺮف در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ زوﺟﯿﻦ ، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻦ ﺿﻤ – مجله پژوهش های فقه و …
ijrj.baboliau.ac.ir/article_529963_833f0129e0ab1c08e32cd455d6ce1831.pdf‎Cachedﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿ. ﺰ، ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ،. ﻋﺮف. ،. ﻧﻘﺶ و. ﯾﮋه. اي. در. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ. -. ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه.
ﺧﺎﻧﻮاده. -. دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ
….. ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج. ﻣﺎده. 1130. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﻧﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
زﻣﺎن، ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ و. اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن، اﻫﻤﯿﺖ

قاعده عسر و حرج و کارکرد آن در فقه خانواده – مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
hoda.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=18&pageid=35136‎Cachedنوشته حاضر با عنوان «قاعده نفي عسر و حرج و كاربرد آن در فقه خانواده مي‌باشد. اين
نوشته، كاربرد قاعده‌ را در فقه خانواده بررسي كرده و هدف آن كاربردي نشان دادن قواعد فقه
خصوصاً در موضوع خانواده و مسائل مستحدثه آن مي‌باشد. تكيه اين پژوهش بيشتر بر
منابع فقهي عربي و فارسي بوده و از منابع حقوقي و تفسيري نيز استفاده شده است.
جایگاه عسر و حرج قانون و رویه(1)
https://hawzah.net/fa/Article/…/جایگاه-عسر-و-حرج-قانون-و-رویه(1)‎Cachedاگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه
ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه
این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن
به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج ( قسمت اول ) | شبکه اجتماعی …
https://ius.center/…/بررسی-مبانی-فقهی-قاعده-نفی-عسر-و-حرج-قسمت-اول.4346/‎Cachedنویسنده:محمدعلی قاسمی چکیده قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه
کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله
این قواعد است که با استناد به…
[PDF] قاعده – سایت رحیم نوبهار
www.rnobahar.ir/fa/wp-content/…/MOASHERAT-ARTICLE.pdf‎Cached
Similarﻫﺎ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن. ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻫﻤﭙﺎﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ،
از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻻ. ﺿﺮر،. ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ. ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻊ ﺳﻮء. اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ. اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف زوج ﻟﮕﺎم زده ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻼش. ﻫﺎ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ. ﺑﺪﯾﻦ. ﺳﺎن. « ﻣﻌﺮوف. » ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺮﻓﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻧﯿﺰ درﺟﻪ.
بایگانی‌های قاعده عسر و حرج در حقوق – شیک
unifilee.ir/shic/tag/قاعده-عسر-و-حرج-در-حقوق/‎Cachedمصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. 18 ساعت ago
دسته‌بندی نشده 0. دسته بندی حقوق فرمت فایل doc حجم فایل 113 کیلو بایت تعداد
صفحات 65 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود دانلود پایان
نامه رشتهحقوق مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده چکیده
قاعده لاحرجکه …
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده – ll9
ll9.ir/مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده-عسر-و-حرج-در-ن/293969‎Cachedمصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. دسته: حقوق بازدید: 28
بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65. هدف از این
پایان نامه می باشد. 75157. دانلود فایل …
علی اکبر فیاض – رابطه فقه و حقوق 1
k1342b.blogfa.com/post-3.aspx‎Cached
Similarقاعده نفي عسر و حرج مانند « قاعده لا ضرر» از قواعد مهمي است كه آراء بسياري پيرامون
آن از دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور ايران صادر شده و كاربردي ترين قاعده فقهي است كه
در رويه قضايي و حقوقي موضوعه مي‌باشد. قانون گذار نيز در مواردي مانند طلاق و اجاره به
صراحت اين قاعده را وارد قوانين مدون نموده در حالي كه گستره اعمال آن هيچگاه محدود به موارد

دانلود کامل مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده …
paperdlcity.ir/دانلود-کامل-مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده/‎Cached27 فوریه 2018 … قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر
اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی
از بحث عسروحرج به ویژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به
زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت …
[PDF] مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت
journals.sbmu.ac.ir/mf/article/download/4192/3735‎Cached
Similarتوان تمایز بین حقوق. دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تكالیف فردی
که موضوع حق. قرار مي. گیرد در این سیستم بسیار اهمیت مي. یابد. برای رسیدن به این
….. این قاعده. ای. فراگیر است که با نفس طبیعت همگنان است. مخالفت با این قاعده:
خروج از. قواعد علمي عالم است. لذا این اصل در نظام تكوین: تكویني بودن دو جنس، بارها و

زندگی – رابطه فقه و حقوق
life-time.blogfa.com/post-192.aspx‎Cached
Similarقاعده نفي عسر و حرج مانند « قاعده لا ضرر» از قواعد مهمي است که آراء بسياري پيرامون
آن از دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور ايران صادر شده و کاربردي ترين قاعده فقهي است
که در رويه قضايي و حقوقي موضوعه مي‌باشد. قانون گذار نيز در مواردي مانند طلاق و اجاره
به صراحت اين قاعده را وارد قوانين مدون نموده در حالي که گستره اعمال آن هيچگاه محدود به

Print ] [ Close ] http://howzeh-qom.ir/index.aspx?siteid=299&pageid …
howzeh-qom.ir/includes/newsprint.aspx?id=312072&sid=299…‎Cached
Similar15ـ احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان 16ـ احکام
فقهی …. 120ـ بررسی فقهی حقوقی قاعده عسر و حرج در احکام وضعی 121ـ بررسی …
177ـ تنظیم خانواده 178ـ جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران 179ـ
جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام 180ـ جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق 181ـ
جرایم …
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده
moshtare.ir/…/مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده-عسر-و-حرج-در-نظام-حقوقی-خانواده?…‎Cached12 مارس 2018 … هدف از این پایان نامه مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده می
باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود
مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و
تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از …
[PDF] mozoat fegh – مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
www.whc.ir/modules/system/assets/uploads/…/mozoat%20fegh.pdf‎Cachedاطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدون. و امنیت و آزادی از دیدگاه
حضرت امیر (ع). ۱۰. امنیت اجتماعی از … اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه عبادات ؛
مصادیق و علل. ۲۰. اعدام از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه. ۲۱. اوفوا بالعقود در … ارتباط
قاعده عسر و حرج با قاعده اختلال نظام. 33. ارتباط سلطنت با قاعده اختلال نظام. ۳۴.
ارتباط سوق …
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده – دانلود فایل
sarayedaneshi.ir/مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده-عسر-و-حرج-در-ن/‎Cached21 فوریه 2018 … عنوان این مقاله : مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. هدف از
این پایان نامه مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده می باشد.
دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات
بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت …
عسرو حرج | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/عسرو-حرج__a-28167.aspx‎Cached15 نوامبر 2014 … و مرحوم شیخ در این خصوص می‌فرماید که اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب
اختلال نظام زندگی می‌شود محل تردید است زیرا که یک قاعدۀ غیرلفظی و لبُُُُی است
وباید به قدر متیقن اکتفا کرد و به موارد مشکوک تسری نداد.[3]. گستره قاعده: در
اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز، و یا …
دانلود برتر فایل مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی …
paperdlfile.ir/دانلود-برتر-فایل-مصادیق-گستره-کاربرد-ق/‎Cached24 فوریه 2018 … قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر
اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی
از بحث عسروحرج به ویژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به
زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت …
ارزیابی مقایسه‌ای مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم و موارد تطبیق آن
urd.ac.ir/…/ارزیابی-مقایسه‌ای-مذاهب-پنج‌گانه-فقهی-در-باب-قاعده-اهم-و-مهم-و-موارد-تطبیق-آن‎Cached26 فوریه 2018 … از مهم‌ترین موارد تطبیق و کاربرد این قاعده در مذاهب، حفظ شریعت و دین، حفظ نظام،
حفاظت از بنیان خانواده، برقراری عدالت، حراست از سرزمین اسلامی، عزت و … مذاهب
اسلامی، به واکاوی قاعده مذکور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بپردازد و مفهوم، ماهیت، جایگاه،
گستره، نوع کاربرد و مصادیق آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه فقهی ـ‌در جهت حل …
موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و …
osoolqom.ir/pajoohesh/mozooat.asp‎Cached683. بررسي قاعده فقهي من ملک و نسبت آن با قاعده اقرار 684. بررسي قاعده لاضرر
685. بررسي قاعده لاضرر و لاضرار 686. بررسي قاعده ما يضمن 687. بررسي قاعده نفي
سبيل 688. بررسي قاعده نفي سبيل با ذکر مصاديق آن از ديدگاه فقه اماميه 689.
بررسي قاعده نفي عسر و حرج و تطبيق آن بر حقوق خانواده 690. بررسي قاعده وجوب
رفع ضرر …
[PDF] ﻋﺮف و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ – مطالعات فقه و حقوق اسلامی
feqh.journals.semnan.ac.ir/article_1846_4bd2a1fc3f57b1068e5c2e2cf2a96788.pdf‎Cached
Similarﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه. ي. ﺣﻘﻮﻗﯽ. (. ﻣﮑﺘﺐ. ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ. 88/. ). -3. » و. ﻣ ﺎ ﺟ ﻌ ﻞَ ﻋ ﻠَﯿ ﮑُﻢ ﻓِﯽ اﻟﺪ ﯾﻦِ
ﻣِﻦْ ﺣ ﺮَجٍ. (». ﺣﺞ. 78/. ). ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻗﺎﻋﺪه. ي ﻧﻔﯽ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮده. اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ. ﻣﺮدم از آن. ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺳﺎﻣﺎن و
ﻧﻈﺎم داده. اﻧﺪ، از. ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺣﺮج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﻪ. ي ﻓﻮق آن را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﺠﯿﺖ ﻋﺮف.
دانشکده – موضوعات بایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی
www.fatemeh-tahmasebi.blogfa.com/cat-46.aspx‎Cached
Similarپس از انتخاب موضوع، محقق بايد چهارچوب كار و سرفصل های اصلي تحقيق كه در
لاتين به آن پلان (Plan ) يا نقشة كار گفته مي شود را تهيه و تنظيم نمايد. هر موضوع
تحقيقي مي تواند اقتضاي طرح و چهارچوب خاص خود را داشته باشد؛ بنابراين نمي توان
قالب يكساني را براي تمامي موضوعات ارائه نمود ؛ اما آنچه كه محقق بايد در بررسي هر
موضوعي …
دانلود مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده …
newarticle.ir/دانلود-مصادیق-گستره-کاربرد-قاعده-عسر-و/‎Cached2 مارس 2018 … قاعده لاحرج که مستند فقهی مواد قانونی مرتبط با عسروحرج زوجه در قانون مدنی است، بر
اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت دارد. آرا فقها در نظام حقوقی خانواده در مواد مختلفی
از بحث عسروحرج به ویژه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی متجلی شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به
زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت …
نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/LAWI01‎Cachedنخستین کنگره بین المللی جامع حقوق در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط مرکز همایشهای
توسعه ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاري بصورت وبينار برگزار
گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی،
مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد. محورهای کنگره: قوق خصوصی حقوق مدنی
-حقوق …
کتاب‌های قواعد فقه بایگانی – شبکه اجتهاد
ijtihadnet.ir/tag/کتاب‌های-قواعد-فقه/‎Cached
Similarدر ابتدای این اثر به بیان معنای قاعده قرعه و گستره آن در فقه امامیه پرداخته شده و
برخی از مسائل و پرسش‌های رایج در باب این قاعده مطرح و پاسخ آن‌ها نیز داده شده است. …
محتوای قواعدی همچون: ائتمان، اتلاف، احسان، اسقاط حق، اقرار، سلطنت، سوق مسلمین،
اصالت صحت، غرور، قرعه، لاضرر و لاضرار، لزوم، نفی سبیل، نفی عسر و حرج و قاعده
ید، مورد …
برخی موضوعات پایان نامه – ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی لاهیجان
fegh-lahijan.blogsky.com/1391/12/01/post-11/‎Cached
Similarبرخی موضوعات پایان نامه – ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی لاهیجان – دانشگاه آزاد اسلامی
واحد لا هیجان. … 226- بررسی تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و حرج بر مسائل
فقه خانواده 227- بررسی تفصیلی آیات الاحکام کیفری … 263- بررسی فقهی
اقتصادی ویژگیهای نظام مالی اسلامی و برخی ابزارهای آن 264- بررسی فقهی الکل و
فراورده …
لیست موضوعات فقهی و حقوقی برای طلاب و دانشجویان | ماهِ پژوهش
https://mah-pajohesh.persianblog.ir/RqeOdXxJpBTeDpKaWE5J-لیست-موضوعات-فقهی-و-حقوقی-برای-طلاب-و-دانشجویان‎Cached
Similar9 ژانويه 2013 … 1 بررسی فقهی و حقوقی حد زنا 2 اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق
خانوادگی 3 اجاره رحم 4 اجازه و احکام آن در بیع … … بررسی قاعده لاضرر 81 بررسی
قاعده لاضرر و لاضرار 82 بررسی قاعده ما یضمن 83 بررسی قاعده نفی سبیل 84
بررسی قاعده نفی عسر و حرج و تطبیق آن بر حقوق خانواده 85 بررسی قانون دیه قتل …
ارشد فقه دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان – برخی موضوعات پایان نامه
www.fegh-lahijan.blogfa.com/post-15.aspx‎Cached
Similar1- آسیب شناسی حجیت خبر واحد2- آیات الأحکام (نکاح و ارث)3- آیا خمس حق وحدانی است
یا نه؟4- آیا شرط فاسد موجب فساد عقد هست یا نه؟5- آیا کفار مخاطب به احکام شرعی و
مکلف به فروعند؟6- اتصال ماء قلیل و نجاست کافر7- اثبات قاعدیت قاعده وزر8- اثبات
ماه هلال9- اثر اجازه10- اثر معرفه النفس إلی الکمال11- اجاره12- اجاره به شرط تملیک13-

موسسه حقوقی موسم حق – موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع …
rezadadgar110.blogfa.com/post/44‎Cached
Similarموسسه حقوقی موسم حق – موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد
رشته فقه و حقوق اسلامي – – موسسه حقوقی موسم حق. … بررسي تطبيقي طلاق حاکم در
فقه مذاهب اسلامي و نظام حقوقي 48. بررسي سياست هاي جنائي اسلامي در امور پوشش ….
بررسي تعارض فقه و حقوق در تطبيق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقه خانواده 247.
بررسي …
نظام حقوقی – دانلود پایان نامه آماده , پاورپوینت – دانلود نمونه پایان نامه آماده
payannameh.blogia.ir/tag/نظام-حقوقی/‎Cached3 روز پیش … مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. هدف از این پایان نامه
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده می باشد گروه
بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی و فروش گروه
تلگرام بازاریابی و.
عناوین پیشنهادی پایان نامه – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین …
hasanilaw.blogfa.com/category/4‎Cached
Similar253ـ قضاوت زن در فقه تطبیقی 254ـ قلمرو اختیارات قاضی مأذون 255ـ کاربرد سوگند
در نظام قضایی اسلام 256ـ کاربردهای قاعده ضمان ید در مسئولیت مدنی 257ـ کودک آزاری
و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی 258ـ کودک آزاری و خشونت علیه
کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک) 259ـ گستره حقوقی عمومی و حریم
خصوصی …
عناوین پایان نامه | رسا گستر
rasagostar.ir/عناوین-پایان-نامه/‎Cached
Similarبه ادامه مطلب بروید. ۱ـ آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی
ایران ۲ـ آثار جهل و اشتباه و پیامدهای آن در مسائل کیفری ۳ـ آثار حقوقی خرید و فروش
غیرقانونی ۴ـ آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه ۵ـ آثار غضب ۶ـ آداب القضاء ۷ـ
آزادی مشروط زندانیان ۸ـ اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه ۹ـ اثر تدلیس و تخلف
از …
كتاب قواعد فقه سياسي اثر روح‌الله شريعتي – صراط مبین
www.seratolmobin.com/index…/4561-2015-09-28-10-11-07‎Cached3 ا کتبر 2015 … به همين خاطر، اين مبحث در فقه سياسي نيز داراي گستره و موضوعات متعدد و در عين حال
بحث‌برانگيز خواهد بود. … 3- بدون واسطه بر مصاديق خود منطبق است. (همان) …. 2- قاعده
حفظ نظام؛ 3- قاعده وفاي به عهد و عقد؛ 4- قاعده نفي عسر و حرج؛ 5- قاعده وجوب تعظيم
شعاير الهي؛ 6- قاعده تعاون؛ 7- قاعده تقدم ولايت خاصه بر ولايت عامه؛
نگاهی به مبانی کلی و فقهی آیت الله العظمی صانعی • صدانت
https://3danet.ir/آیت-الله-العظمی-صانعی/‎Cached13 نوامبر 2016 … امّا می دانیم [که] در ادامه، قلمرو کاربرد و حتّی قلمرو معنایی واژه ی فقه، از این معنا نیز
خاصتر شده و به عنوان یک «اصطلاح»، تنها در محدوده ی بخشی از آموزه های دینی و اسلامی
به ….. اصل مفاد قاعده ی نفی عسر و حرج، که متّکی به نصوص قرآنی و روایی است، در
میان فقهای اسلامی حکمی قطعی به شمار می رود و در آن تردیدی نیست.
7 – فايل فان-فایل گستر
filefun.ir/?page=7‎Cachedقیمت: 37,000 تومان. توضیحات دانلود · مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در
نظام حقوقی خانواده · مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده.
قیمت: 33,000 تومان. توضیحات دانلود · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد
کارکنان · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان. قیمت: 35,000 تومان.
توضیحات دانلود.
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز
homatez.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق/‎Cached… دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس ·
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
…. پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق
خانواده · پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل …
حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه – فقه و حقوق اسلامی
law.tabrizu.ac.ir/mobile/article_1823_0.html‎Similarاین مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین
مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و . … نمونه شایع این بعد
از حسن نیت را در حقوق اموال (منتقل‌الیه با حسن نیت و بحث انتقال مالکیت)، حقوق
خانواده (زنای به شبهه و عدم مسئولیت ‌زانی به شبهه) و حقوق اسناد تجاری (دارنده با حسن
نیت و …
دانلود – بازار روز
bazarrouz.ir/category/دانلود?cid=1‎Cachedمصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده. هدف از این پایان نامه
مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده می باشد اطلاعات
بیشتر · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان. دانلود مبانی نظری و
پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه
کارشناسی ارشد با …
MCCIP Portal
ashkhane.pnu.ac.ir/Portal/…/ShowPage.aspx?…ID…‎Cached
Similar9 مارس 2014 … کاربرد سوگند در نظام قضایی اسلام. کاربردهای قاعده ضمان ید در مسئولیت مدنی. کودک
آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی. کودک آزاری و خشونت علیه
کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک). گستره حقوقی عمومی و حریم خصوصی
در اسلام. مالکیت فکری (معنوی). ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی بودن و …
[PDF] فقه – معاونت پژوهش حوزه علمیه
pazhuhesh.ir/uploads/فقه،_اصول_و_حقوق_-_32.pdf‎Cached
Similarفقه و حقوق ارتباطات. 27. فقه و حقوق خانواده. 28. فقه و مبانی حقوق اسالمی. 29. قرآن،
فقه و حقوق اسالمی. 30. مطالعات اسالمی، فقه و اصول. 31. مطالعات اصول فقه امامیه. ✓32.
مطالعات … نظام حقوق اداری. غالمحسین الهام. مقرره گذار، مراجع مقرره گذار، وحدت یا تعدد
مراجع مقرره گذار، قانون. کلیدواژه ها: 2. پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان.
بهداشت و سلامت در نظام اسلامی – ISDrug – ISDrug.ir
isdrug.ir/بهداشت-و-سلامت-در-نظام-اسلامی/‎Cachedقرآن و سنّت بر اهمیت و تأثیر بهداشت در زندگی دنیوی و اخروی اشاره فراوان دارد، برای
نمونه می توان به استناد، یکی از مصادیق آیه شریفه (وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ)؛
….. اجتماعی، از جمله نهاد خانواده، نهادهای مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار
باشد و به تعبیر دیگر این اصول (اصل طهارت، برائت، حلّیت، عسر و حرج، اضطرار و…
) …
طلاق و سهم زن از زندگي مشترك
www.mofidu.ac.ir/…/ArticlesViewPrintable.aspx?TabID…‎Cached
Similarاز طرفي ديگر، در حقوق ايران، تنها يك رژيم مالي بر روابط زوجين حاكم است و آن رژيم
استقلال مالي زوجين (جدايي كامل اموال) مي باشد؛ يعني زن و شوهر در دوران زندگي
زناشويي …… نظام، اصل استحقاق اجرت المثل زوجه را پذيرفته است، اگر وجود مصلحت
مذكور را در طلاق خلع و وكالتي مانع مطالبه اجرت المثل قرار دهد، در طلاق ناشي از عسر و
حرج، چنين …
حقوق عمومی اسلامی – بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت
nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghoogh-omomi-eslami/‎Cached9 مارس 2016 … ۳-۱-۱- قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقی اسلام. ۳۲ …. این قاعده با عناوین متعدی از
قبیل قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج در فقه مطرح شده است . …. بر ضرورت روشن کردن
احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار
کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد.
: فقه و زندگی بخش اول – پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری
www.mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=78521‎Cachedاین اقدام در معاملات و حقوق تجارت و بازرگانی به سهولت انجام پذیرفت, امّا در احکام
مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده به دلیل مقاومت های شدید با احتیاط و به کندی
عملی شد. … همواره بر اصلاحات اساسی در فقه, مبانی و روش استنباط احکام شرعی و حتی
در ساختار نظام روحانیت و حوزه های علمیه, مراجع تقلید و مجتهدان بزرگ تأکید می کرده
است.
[PDF] شرح جرم جاسوسي در قانون مجازات – دانشگاه جامع امام حسین
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas/article/download/12603/3477‎Cachedﭼﮑﯿﺪه. ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ. ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ دﯾﻦ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﺷﻪ. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻔﻆ.
ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﻮزه ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎري از اﺣﮑﺎم ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮه
اﯾﻦ. ﻗﺎﻋﺪه،. در ﻣﯿﺎن. ﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در آن از آزادي در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و. ﮐﯿﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ، ﭼﻨﺪان ﻫ
ﻮﯾﺪا …
حکمیت در فقه – ویکی فقه
wikifeqh.ir/حکمیت_در_فقه‎Cached
Similar۷ – حکمیت و وکالت، اشتراکات و تمایزها ۸ – حکیمت و صلح، اشتراکات و تمایزها ۹ –
حکمیت و کارشناسی، اشتراکات و تمایزها ۱۰ – امتیازات داوری ۱۱ – داوری در علم حقوق
….. محدود کردن حل اختلافات به شیوه قضاوت و عدم جواز داوری، موجب عسر و حرج در میان
مسلمانان می‌شود، زیرا برای بسیاری از افراد، به ویژه در مناطق دوردست، مراجعه به قاضی
ممکن …
کتاب‌هایی با موضوع زنان در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
mehrkhane.com/…/کتاب‌هایی-با-موضوع-زنان-در-سی‌امین-نمایشگاه-بین‌المللی-کتاب-تهران‎Cached3 مه 2017 … در این فهرست کتاب‌های زنان در گروه‌های حقوقی و دینی، مطالعات زنان، بهداشت و روان و
ادبیات دسته‌بندی شده است که در میان آنها فقط تعداد انگشت‌شماری به تازه‌های نشر …
بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق جدید ماده 1130 ق م ….
درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام (بررسی مقایسه‌ای دیدگاه اسلام و غرب).
ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه -بخش اول ضرورت حفظ …
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960628000443‎Cached21 سپتامبر 2017 … متأسفانه فقها به موضوع ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن، به صورت قاعده فقهی
نپرداخته اند و معنا و مفهوم و مبانی و آثار این قاعده، گرچه به اجمال و به صورت پراکنده
موجود است، در هاله ای از … را در جامعه را شامل می شود که در نتیجه آن، جامعه دچار هرج و مرج
شود و روند عادی زندگی مردم برهم خورد و آنها را گرفتار عسر و حرج کند.
موضوع پایان نامه فقه و حقوق – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج …
www.master-thesis.ir/Thesis/Human-Science/Jurisprudence-Law‎Similarانجام پایان نامه فقه مقارن و حقوق خصوصی انجام پایان نامه فقه مقارن و حقوق عمومی انجام
پایان نامه فقه مقارن و حقوق جزای انجام پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوع پایان
نامه فقه و حقوق پایان نامه … بررسي تطبيقي طلاق حاکم در فقه مذاهب اسلامي و نظام
حقوقي …. بررسي تعارض فقه و حقوق در تطبيق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقه خانواده
.
مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه های دانلودی رشته حقوق
www.jahandoc.com/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق/‎Cached10 نوامبر 2015 … برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی
لینک ها کلیک کنید. قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک
دریافت کنید. پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران – گرایش جزا و جرم
شناسی · پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع حل اختلاف بین …
نظام بهداشت و سلامت در اسلام – Quranic Journals Center
quran-journal.com/science/index.php?option=com…view…‎Cachedدر این نوشته ضمن طرح و تحقیق این موضوعات، مبانی، اصول و قواعد بهداشت و سلامتی،
نظام بهداشتی اسلام تبیین و بررسی مي‌گردد. تعریف سلامت. معمولاً کسی را که
بیماری ….. یکی از قواعد مهمی که در بهداشت و سلامتی فرد و جامعه و رعایت توان و
استعداد افراد تأثیر بسزائی دارد، قاعده عسر و حرج است. حرج در لغت به معنای ضیق،
محدودیت، …
بازشناسی احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی | پایگاه …
https://www.jamaran.ir/…/32243-بازشناسی-احکام-اولیه-ثانویه-حکومتی-از-منظر-امام-خمینی‎Cached13 ا کتبر 2013 … ب) عناوین ثانویه که برای شیء با توجه به امور خارج از ذات آن ثابت می شود، مانند
عناوین عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و ضرر و غصب و…». ….. 1)احکام ثانوی همانند
قسیم خود [احکام اولی]، در فقه شیعه دارای کاربرد زیاد و مصادیق فراوانی است؛ و مشهور
در تعریف آن ها می گویند: «حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف …
بررسی شرایط نکاح، طلاق و قاعده‌ عسر و حرج در اسلام | کیلوفایل
kilofile.ir/20436/بررسی-شرایط-نکاح،-طلاق-و-قاعده‌-عسر-و-ح-2/‎Cachedخلاصه: ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام
پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون
به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده
است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده

کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان – عناوین پایان نامه
law123.blogfa.com/post/72‎Cached
Similarکلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان – عناوین پایان نامه – آشنایی با کلینیک حقوقی
دانشگاه آزاد و برنامه های آن. … قانون حاکم در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت
معنوی در گستره اینترنت. · 6. دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض … ب‍ررس‍ی‌
ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ م‍ن‍ع‌ ت‍ع‍ق‍ی‍ب‌ م‍ج‍دد، در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌.
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ …
دانلود کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی – کتابخوان فراکتاب: فروش و …
www.faraketab.ir/content/6153/مبانی-فقهی-اقتصاد-اسلامی‎Cachedدانش اقتصاد دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد که عبارتند از : مبانی (فلسفة)
اقتصاد، مکتب اقتصادی ، حقوق اقتصادی ، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی ، توسعة
اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص . از این میان، مباحث مربوط به حقوق اقتصادی،
حجم گسترده ای را در میراث علمی و مکتوب مسلمانان به خود ویژه ساخته است . فقیهان
بزرگوار …
[PDF] : ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آ – دانشگاه الزهرا
wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/مهنوش%20پیروزمند.pdf
ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و. ﻟﺰوم اﺻﻼح آن. » ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﺗﺎﺑﻊ دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. : ﻧﺨﺴﺖ،. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و
دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده. (. ﻣﺼﻮب. 1353. ). ﻧﮕﺎرﻧ. ﺪه در اداﻣﻪ. ي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﭘﺲ. از اﻧﻘﻼب. 1357. ، ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺪل ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻘﻪ.
شرح حقوق به زبان ساده
hoghoghma.blogfa.com/‎Cached
Similar1) در فقه هر چند محتوا و گستره بحث مسئوليت مدني در همان اندازه كه در بالا با توجه به
نظريات غربي گفته شد وجود دارد ولي از نظر شكلي نحوه بيان فقها متفاوت است. فقها
چند قاعده در باب مسئوليت مدني دارند: 1) قاعده تسبيب: مقصود از تسبيب اين است كه
كسي سبب و رود خسارت به ديگري شود. سبب يعني عاملي كه با واسطه خسارت وارد
مي‌كند …
وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم
raminkharazm.blogfa.com/‎Cached31 ژانويه 2014 … با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین
دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شده بود ……
زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت و زندگی مشترک را برای او غیر ممکن می‌سازد آن
را از مصادیق عسر و حرج شناخته و بر همین مبنا حکم به طلاق صادر می‌کنند.
مدیریت حوزه علمیه استان قم – اخبار > مشاهده موضوعات اخذ شده (لیست …
www.hawzahqom.ir/…/مشاهده+موضوعات+اخذ+شده++این+لیست+به+صورت+ماهیانه+به+روز+می+شود.‎Similarبررسی الگوی آموزشی تربیتی متمرکز با تاکید بر نظام آموزشی حوزه. 9. بررسی
آسیب های روان شناسی خانواده و راهکارهای پیشگیری از آشفتگی و گسستگی در
خانواده از دیدگاه اسلام. 10. بررسی تأثیر محبّت در تربیت از نگاه آیات و روایات. 11.
بررسی تحول ایمان در نوجوانان تا ساله کانون های فرهنگی مساجد منطقه شهر تهران و
ارزیابی آن …
فقه اجتماعى (مصاحبه با اساتيد حوزه و دانشگاه) – مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
www.markazfeqhi.com/main/books/5600-6/‎Cachedمسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در اين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مى شود و با اين
نشانه گيري‌هايى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مى شود، از
اهمّ واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز … برخي از مهم‌ترين قواعد فقهي که در فقه
اجتماعي کاربرد زيادتري دارند، عبارتند از: قاعده ضمان، قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر و لا
حرج.
خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در …
www.eidgahilaw.com/…/خشونت-علیه-زنان-و-انواع-آن-در-پرتو-گفتما/‎Cached30 ا کتبر 2017 … یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و
اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه زنان وجود دارد که
… ۲-۲ نظام قانونی اقدام قانون‌گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و
کاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است.
بررسی فقهی و حقوقی قاعده عسر و حرج – مقالات سل تی تی
saltiti.ir/بررسی-فقهی-و-حقوقی-قاعده-عسر-و-حرج/‎Cached13 ژانويه 2018 … گستره کاربرد قاعده مذکور در نظام حقوقی خانواده چه مصادیقی دارد قاعده لاحرج زوجه
براثر نتیجه عوامل طبیعی است که از نوع عسر و حرج حقیقی میشود، مانند اعتیاد زوج ،
ترک زندگی از جانب زوج و محکومیت قطعی زوج و ضرب و شتم و ابتلا به بیماری صعب
العلاج که در همه این موارد، قاعده جاری میگردد.وموارد تطبیق این قاعده …
کتابشناسی برگزیده حقوق – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
www.alqaza.com/far/index…/1640-1389-12-06-16-54-20‎Cached25 فوریه 2011 … قاعده مقابله به مثل. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379،
286. ؛ دار ابکلایی، اسماعیل. درآمدی بر حقوق اساسی. … بررسی تطبیقی جرم
سیاسی: همراه با دو قاعده در نفی حرج. … آیین دادرسی مدنی (عملی کاربردی): با
اصلاحات کلی، منطبق با سر فصل واحدهای آیین دادرسی مدنی.
رشته فقه وحقوق – گروه موضوعات بیشنهادی بایان نامه رشته فقه و حقوق …
feqh1.blogfa.com/post/25‎Cached
Similarرشته فقه وحقوق – گروه موضوعات بیشنهادی بایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی –
کارشناسی ارشد – فقه وحقوق. … بررسی تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و
حرج بر مسائل فقه خانواده بررسی تفصیلی آیات الاحکام کیفری بررسی تولید …
بررسی فقهی اقتصادی ویژگیهای نظام مالی اسلامی و برخی ابزارهای آن بررسی فقهی
الکل و …
فقهی- حقوقی ماهيت تقاص و آثار حقوقي آن | نشریه الکترونیکی حقوق
magazine.shme.ir/1394/…/فقهی-حقوقی-ماهيت-تقاص-و-آثار-حقوقي-آن/‎Cached
Similar9 ژوئن 2015 … اين نظريه كه مبتني بر قاعده نفي عسر و حرج، نظم عمومي و عرف سليم جامعه است، در
موادي از قانون مدني به طور خاص مورد پذيرش واقع گرديده است. در قانون مدني ….. در اين
مقاله ضمن بررسي ويژگي هاي اين الگوي دادرسي به چرايي گستره و تمايزات اين الگوي
دادرسي در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان خواهيم پرداخت. کليدواژگان: …
محكمات قرآن | معرفت
marifat.nashriyat.ir/node/788‎Cached
Similar16 آگوست 2010 … چنان‌كه قاضي عبدالجبار همداني بسياري از آيات متشابه را با همين معيار مورد بررسي
قرار داده است و اساسآ محكمات را آياتي مي‌شمارد كه در چارچوب نظام عقلي اعتزالي …
برخوردار بوده و اجمالا مي‌توان اهميت آيات محكم را در قرآن اذعان كرد، اما گستره معناي
وصف ام‌الكتاب در اين آيه، در ميان رويكردهاي گوناگون تفسيري مورد نزاع است.
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – 18- حقوق جزای اختصاصی (4):
jazaa.blogfa.com/cat-18.aspx‎Cached
Similarاز متن ماده 1130 قانون مدنی این طور برمی آید که مستند فقهی این ماده قاعده لاضرر و
لاحرج می باشد که بر اساس جاری شدن این دو قاعده ، حاکم شرع می تواند زوجه را بدون
رضایت زوج طلاق دهد. در ادامة بحث به طور اجمال نگاهی به این دو قاعده فقهی و کاربرد آن در
احکام شریعت خواهیم داشت و سپس به بررسی برخی از مصادیق عسر و حرج و بیان
برخی از …
[PDF] ﻛﺘﺎ ﺏ ﺍﻧﺪﻳ ﺸﻪﻫﺎ ﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻯ، ﺯ ﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪﻳ
olgou.ir/entesharat/كتاب%20ها/…/زن%20و%20خانواده%202.pdf
ﺣﻘﻮق در اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد. ،. ﺟﻤﻊ. « ﺣﻖ. » 4. و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﻣﻲ. رود، در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛـﻪ در. ﻣﻌﻨﺎي اول
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲ. ﺷﻮد . ـ2 . 3. ﺗﻔﺎوت، ﺗﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺮاﺑﺮي، ﺗﺒﻌﻴﺾ. ﻣﺮاد از ﺗﻔﺎوت در …… از ﻋﺴﺮ
و ﺣﺮج ﻻزم ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟـﺮاي ﻗﺎﻋـﺪة ﻧﻔـﻲ ﻋـﺴﺮ و. ﺣﺮج و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده در. اﻳﺮان . ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﺣﺶ ﻛﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً …
[PDF] ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﻼم
www.maarefquran.org/files/pdf/19164.pdf‎Cached
Similar23 ا کتبر 2009 … در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﻼم. ،. ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي اﻧﺴﺎن از ﻧﻌﻤ. ﺖ. ﻫﺎي. اﻟﻬﯽ. ﺑﺮاي. رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺧﺸﻨﻮدي
ﺧﺪاوﻧﺪ. ﺿﺮوري اﺳﺖ و. ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از. آﺳﯿﺐ. ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ. ﻫﺎ واﺟﺐ. داﻧﺴﺘﻪ. ﻣﯽ …… ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ. ،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ،. ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ. دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل. (. اﺻﻞ ﻃﻬﺎرت،
ﺑﺮاﺋﺖ،. ﺣﻠّﯿﺖ. ﻋﺴﺮ،. و. ﺣﺮج، اﺿﻄﺮار و …) ﻣﯽ. ﻨﺗﻮاﻧ. ﺪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ …
[PDF] چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق …
ijme.tums.ac.ir/article-1-5707-fa.pdf‎Similar28 ژانويه 2016 … ﻋﺴـﺮ وﺣـﺮج اﺳـﺖ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻔﻬﻮم و دا. ﻣﻨﻪ. ي. ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ. اﺳﺖ . وﺟﻮد ﻋﺴﺮ و
ﺣﺮج ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺛﺒـﺎت. ﺷﻮد ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮع و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ از …… ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﻣﻄﻠﻮب ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده. ي. وي اﺳﺖ . ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺴﮑ. ﯿﻨﯽ، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺻـﺮﯾﺢ دﯾـﺪه ﺑـﺎن ﺣﻘـﻮق
ﺑﺸـﺮ، ﺣـﻖ. ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ. در. ﺗﻤﺎم. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﺳﻨﯽ،. در. ﮔﺴﺘﺮه. ي.
[PDF] مهرانگیز کار – توانا
https://tavaana.org/…/Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Discrimination%20Against…‎Similar423. حقوق برابر در ازدواج ماده شانزدهم کنوانسیون: 425. 1. کلیات. 426. 2. موارد انطباق
و اختالف. 426. 1. نام خانوادگی. 426. 2. سرپرستی خانواده. 427. 3. حقوق اقتصادی. 427
. 4. ….. هر کشوری قانون اساسی و نظام حقوقی ویژه ای دارد و طبعا تصمیماتش …… این
نیز از مصادیق بارز تعارض قوانین داخلی ایران با ماده 2 کنوانسیون سیدا است.
[PDF] انتشارات مجد
https://www.qiau.ac.ir/Affairs/Research/…/93124-12.pdf‎Cached
Similarﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ. ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﮐﻤﺎﻻﻥ. 5351. 200000. 3. 1390. 73. ﻧﻘﺶ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ. ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﻱ ﺻﺎﺣﺒﻲ. 6945. 150000. 1. 1391. 74. ﻧﮕﺮﺷﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
…… ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ. ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶ. 3454. 40000. 4. 1384. 619. ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺩﻳﺎﻧﯽ. 5166. 65000. 1. 1388. 620. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎﺭ.
3582.
عناوین مقاله های منتشر شده – جدید ترین اخبار و مطالب حقوقی
houseinaghaei.blogfa.com/post-83.aspx‎Cached
Similarاصلاح و تربيت. [ماهنامه]. سال نهم، شماره 104 (پياپي 189)، دي 1389. كار زندانيان از
گذشته تا حال. مترجم: علي اسمعيلي. آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي
ايران. شاهرخ محبي. زندان و مسئله اصلاح و تربيت. سعید ملاکی. اصول و مباني سيستم
مديريت امنيت اطلاعات. سعید زارع زاده. شناخت زندان در اسلام. اصلاح و تربيت. [ماهنامه].
ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی – دانشکده صدا و سیما قم
qomirib.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=22950‎Cached
Similar17 فوریه 2013 … مقاله “ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی” دکتر کمال اکبری منتخب همایش نیم
قرن حماسه حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي – هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد …
korsi.farhangoelm.ir/Products/Other/Article/2102‎Cached
Similarپي جويي در آثار فقهاي شيعه ثابت مي‌كند كه صرفِ مصلحت هيچ گاه در استنباط ايشان
كاربرد استقلالي[9] نداشته است و آن گونه كه قرآن، سنّت معصوم عليه السلام ، اجماع و
….. مصالح مرسله مصالح مرسله در اصطلاح فقه و اصول قلمرو مصلحت مرسل ۴. سهله و سمحه
، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، ضرورت، حفظ و اخلال نظام ۴ـ۱. سهله و سمحه ۴ـ۲. عسر و حرج
[PDF] ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺷﻮراي ﻓﺮھﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن : ﻣﺤﻞ ﻧﮕ w – محصولات شوراي …
mh.farhangoelm.ir/getattachment/69041829-89f1-4ea3-85f1…/169
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج. » ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﮫﻲ ﻣﺘﺮﻗﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﮫﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ. و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دارد
، ﻳﮑﻲ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎي آن در زﻣﺎن طﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﻪ. ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ زوج ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
طﻼق ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻟﮑﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ … رﻓﺘﻦ آﻣﺎر طﻼق و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ زﻧﺎن راﺑﻂﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮐﺜﺮ
زﻧﺎن در زﻣﺎن طﻼق ….. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺗﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺴﺮ.
[PDF] برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید – فقه و اصول
https://jfiqh.um.ac.ir/index.php/fiqh/issue/…/fullpdf_issue_1638_fa_IR.pdf‎Similarﯽ. ﻣﺸﮫﺪ. دﮐﺘﺮ. ﺟﻠﯿﻞ ﻗﻨﻮاﺗﯽ. داﻧﺸ. ﺎرﯿ. داﻧ. ﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق. ﭘﺮد. ﯾ. ﺲ. ﻗﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان. دﮐﺘﺮ ﺳ. ﯿ. ﺪﻣﺼﻄﻔ. ﯽ.
ﻣﺤﻘﻖ. داﻣﺎد. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫ. ﯿ. ﺪ ﺑﮫﺸﺘ. ﯽ. دﮐﺘﺮ ﺣﺴ. ﯿ. ﻦ ﻣﮫﺮﭘﻮر. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫ. ﯿ. ﺪ
ﺑﮫﺸﺘ …… ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از دﯾﺮﺑـﺎز ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﻘﻬـ. ﺎء ﺑـﻮده و در ﻋﻠـﻢ
ﻓﻘـﻪ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮی. -. ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه در ﺣـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ.
[PDF] واﮐﺎوي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي – دﯾﻨﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
modares.ac.ir/uploads/Culture.StuJournals.1012.pdf
زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﻋﯽ در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده. زﻫﺮه ﮐﺎﻇﻤﯽ. 1. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي اﺳﻼم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮ. ﻗﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در. اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، راﺑﻄﻪ. ي ﻫﻤﻪ
…… در مسائل و احکام )عبادات( نیز بر اساس آیات شریفه کاربرد وسیعی دارد. با وجود
این،. دو قاعده. »ی. الضرر. و«. » نفی عسر و حرج. « در فقه قلمروی محدود پیدا کرده و
گستره.
Rasa News :: خبرگزاری رسا – پاسخی بر نقد کتاب بررسی راه‌های …
www.rasanews.ir/detail/news/469684/42‎Cached
Similar27 دسامبر 2016 … «کتاب بررسی راه های محرمیت از دیدگاه فقه امامیه»، با توجه به گسترش حضور
فرزندان نامحرم درون خانواده ها، به بررسی شرایط و موانع حصول محرمیت پرداخته و به …
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق در شماره 3 و
4 خود، مقاله ای را با عنوان «شناخت راه های محرمیت؛ نیازمند دقتی دو چندان» به …
تحقیق :: یک دقیقه تفکر
bahar96.blog.ir/category/تحقیق/‎Cached۴۲۵ مطلب با موضوع «تحقیق» ثبت شده است – تمام چیزی که باید از زندگی اموخت تنها
یک کلمه است.. میگذرد…
[PDF] Jurisprudential Recognition – فصلنامه دین و قانون
2.188.15.35/article-1-97-en.pdf‎Cached3 جولای 2016 … است و به گونه ای خطابات حکمی را تعينات خطابات مقاصدی در نظام مقررات شریعت.
اسلامی می داند و از این جهت … حقوق بشر جهانی را تدوین نماید و با ابزار فقاهتی اش آن را
برای ملل دیگر توجیه نماید. اما دیدگاه نص بسند ….. با ظلم، قرار نگرفتن بندگان در
عسر و حرج و تأمین نظام سالم اقتصادی و امنیت مردمان در. معاملات از اهداف …
دانلود فایل – صفحه 621 از 886 – دانلود فایل
porojhe.ir/page/621/‎Cached6 سپتامبر 2017 … … مختلف در الگوهای آن · تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت
کیفیت جامع · مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده · مبانی
نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان · مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی
عملکرد · مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی …
بررسی جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی و ایران | آنلاین پروژه
https://onlineprojeh.com/legal-review-of-spiritual-compensation/‎Cached21 سپتامبر 2017 … نظام حقوقی اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی
الاسلام » ، قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای
مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . و نیز با توجه به آیات و روایاتی
که در ارتباط با کرامت و ارزش والای انسان آمده است . تعرض به شخصیت و …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/…/fa_50K.txt‎Similarكردند 56307. هیچ 55929. كشورهاي 55191. قبل 55136. اقدام 54903. شوراي 54884.
تولید 54707. اینکه 54606. زندگی 54598. خبر 54561. حقوق 54481. حتی 54446 …
خانواده 41790. حق 41646. محمد 41535. سرمایه 41379. طی 41266. اقتصاد 41228. ريال
41212. ميليارد 41059. جمع 40925. طول 40907. دانست 40898. حفظ 40727.
[PDF] Untitled – آیت الله العظمی صانعی
saanei.org/pictures/books/pdf/ghaede_edalat.pdf
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺿـﺎﻣﻦ زﻧـﺪه ﺑـﻮدن و ﺗﺤـﺮك و. ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ و ﺣﻀـﻮر ﻧﻈـﺎم. ﻓﻘﻬﯽ . ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ. اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ،. ﻗﺎﻋﺪه. « ﻋﺪاﻟﺖ. «،». ﻧﻔﯽ. ﺿﺮر. «،». ﻧﻔﯽ ﺣﺮج. «،». ﻧﻔـﯽ ﮐﺮاﻫـﺖ.
«،». اﺿـﻄﺮار. » …و. ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﻔﯽ ﺳﺘﻢ. ،. ﯾﺎ د. ر ﻫﺮ ﭼﯿـﺰي ﮐـﻪ ﻣﺼـﺪاق ﺿـﺮر. ،.
ﺣﺮج. ،. ﺿﯿﻖ. ،ﮐﺮاﻫﺖ و اﺿﻄﺮار ﺑﺎﺷﺪ. ،. ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺖ . از آن. ﺳـﻮ. ﻣـﯽ. داﻧـﯿ. ﻢ. ﮐـﻪ ﻣﺼـﺎدﯾﻖ. ﺳﺘﻢ. ، ﺿﺮر.
آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاريخ 1395/10/01 لغایت 1395 …
sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=206622
26 آوريل 2017 … نظام اقتصادي کشور، قبول سپرده، افساد في الارض، عمليات بانکي، قصد ضربه زدن
به نظام جمهوري اسلامي ايران، شرکت مضاربه اي. ضمانت هاي اجرايي نقض … تبليغات
تجاري گمراه کننده، رويه هاي تجاري غيرمنصفانه، علامت تجاري، حقوق مصرف کننده،
قاعده لاضرر. عنوان نشریه …. مستثنيات دين، مستمري، عسر و حرج، مديون.
فروشگاه فایل 2018
file2018.ir/?page=6‎Cachedقیمت: 37,000 تومان. توضیحات دانلود · مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در
نظام حقوقی خانواده · مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده.
قیمت: 33,000 تومان. توضیحات دانلود · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد
کارکنان · مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان. قیمت: 35,000 تومان.
توضیحات دانلود.
فقه – FOXING! – سیامک مقاله!
siamakpaper.ir/field/فقه‎Cachedدسته: فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
19 مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری چکیده نظر
…… مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3
قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
پیشگفتار: …
بررسی جریان قاعده‌ی لاحرج در محرمات و کاربرد آن در فعالیت‌های اطلاعاتی
rasekhoon.net/…/بررسی-جریان-قاعده-ی-لاحرج-در-محرمات-و-کاربرد-آن-در-فعالیت-های-اطلاعاتی/‎Cached8 نوامبر 2017 … اطلاق و عمومیت ادله‌ی قاعده‌ی لاحرج: با نگاهی به مجموع آیات قرآن در زمینه‌ی نفی عسر و
حرج (4)، به صراحت نمی توان تفکیک میان واجبات و محرمات را مشاهده کرد، بلکه ….
آیه‌ی نفی حرج هم از این قاعده مستثنی نیست، یعنی متعلق جعل در قاعده‌ی نفی حرج،
حکم نیست که هم شامل واجب و هم شامل حرام شود، حکم شرعی در هر صورت امری …
حقوق آنلاین – بلاگفا
hamrahdarmahakem.blogfa.com/post/5‎Cachedقاعده نفی عسر و حرج 7240. قاعده وهن 7241. قاعده ید 7242. قاعده ید در فقه امامیه 7243.
قاعده¬السنه لا تنقض الفریضه 7244. قاعدۀ التقیۀ و منصّها فی عصرنا 7245. قانون
احتکار 7246. قانون اعسار و مبانی فقهی و حقوقی آن از دیدگاه فریقین 7247. قانون اهم
و مهم و گستره آن در تزاحم احکام و تزاحم حقوق 7248. قانون حمس و کاربرد ان در
سیاستهای …
تاثیر بی قیدی و بدحجابی در بروز ناهنجاری های تربیتی خانواده
bazaarrouz.ir/…/تاثیر-بی-قیدی-و-بدحجابی-در-بروز-ناهنجاری-های-تربیتی-خانواده?…‎Cached9 جولای 2017 … هدف از این مقاله بررسی تاثیر بی قیدی و بدحجابی در بروز ناهنجاری های تربیتی
خانواده می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم
برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت
اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات