× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ,  خرید بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری;ابطال رای داوری تجاری;موارد ابطال رأی داوری;ابطال رای داوری در حقوق ایران;ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال;پایان نامه ابطال رای داوری تجاری;موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال;موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران , هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات 48
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:
بحث از قانون ماهوی حاكم بر داوری و قانون شكلی حاكم بر داوری است.در هر یك از این دو صورت قانون حاكم بر داوری می‏تواند همان قانون حاكم بر قرارداد اصلی باشد كه بین طرفین در یك رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاكم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین كننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه كنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است كه در وهله اول انتخاب قانون حاكم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاكم را به داورها واگذار می‏كند.
این در صورتی است كه حتی یك انتخاب ضمنی در مورد قانون حاكم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی كه داورهای احراز كنند كه انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری
این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شكلی حاكم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاكم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاكم خواهد بود مگر در مواردی كه هر یك از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند كه در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏كند كه قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاكم است و در صورتی که هر یك از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی كه به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاكم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.
اعتقاد بر این است كه چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاكم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی كه قانون داخلی حاكم بر داوری مقرر می‏كند كه محاكم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد كه طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق كند كه داورها از ذكر دلایل صدور حكم در رأی ذكری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاكم مقرر كند كه رأی بدون ذكر دلایل صدور حكم مخالف با نظم عمومی می‏باشد.
در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شكلی حاكم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاكم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏كند كه قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی – اعم از اینكه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه – معتبر است به شرط اینكه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را كه تعداد آنها كم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت كنند.
و به وضوح دیده می‏شود كه اصل حاكمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذكور پذیرفته شده است و طرفین مكلف به ارجاع به یك آئین دادرسی و یك نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینكه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری كنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است كه نه تنها كلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلكه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشكل مهمی پیش نمی‏آید.
بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاكم را در صورت سكوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مكلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا كه با سكوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏كند مكلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مكلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.
در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شكلی حاكم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاكم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشكیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مكلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یك از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
فهرست مطالب
بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 7
2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 8
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 11
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24
2. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31
2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31
2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

The post بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایرانhttp://mer30file.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%af%d8%a7/

دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات …
homatez.com/دانلود-پایان-نامه-ارشد-ابطال-رأی-داوری/‎Cachedدر فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه
آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری
آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد
ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و
فرایند ابطال …
حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری
iranianlaw.blogfa.com/post/66/-اعتراض-به-رای-داوری‎Cached
Similarحقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری – تارنمای رسمی بهرام پورحبیب کارشناس ارشد
حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری – حقوق ایرانی. … لذا برای یافتن موارد
قابل ابطال بودن رای داوری این مقررات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: … مقایسه ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ایران با ماده 34 قانون نمونه
آنسیترال:
بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور
https://malekpour.ir/16002-2/‎Cached
Similar18 ا کتبر 2016 … قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و
فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری ……
قاعدهٔ مذکور در بند ۴ مادهٔ ۳۴ قانون نمونه وجود دارد که در قانون ایران نیامده است: به موجب
این بند «دادگاه می تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در …
[PDF] ﻫﺎي داوري در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ
www.ensani.ir/storage/Files/20130318132935-9797-4.pdf‎Cached
Similar18 مارس 2013 … رأي داور. ي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ ﮔﺮاﯾﺶ. آﺷﮑﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ. دادﮔﺎه ﻫﺎ. در رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎي
داوري و ﺣﺼﺮي ﮐﺮدن ﻣﻮارد. دﺧﺎﻟﺖ. دادﮔﺎه ﻫﺎ. ي دوﻟﺘﯽ، ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑ … ﻫﺎي داوري در ﺣﻘﻮق
اﯾﺮان. ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎﻓﯽ، ﺟﻮاد ﭘﺎرﺳﺎﻓﺮ. 107. دادﮔﺎه ﻫﺎ. در اﺟﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ آراء داوري را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑ.
ﻪ. ﮐﺎر. رﻓﺘﻪ در اﺧﺘﻼﻓﺎت. داﺧﻠﯽ ﻣﻮ. رد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه در روﻧﺪ داوري …
حقوق تجارت بین الملل
www.aitl.blogfa.com/…/بطلان-و-ابطال-آرای-داوری-(مواد-33-الی-35)-قانون-داوری-تجاری-و-آنسیترال-کاری-از-محمد-صمدی‎Cached
Similar3 فوریه 2014 … بطلان و ابطال آرای داوری (مواد 33 الی 35) قانون داوری تجاری و آنسیترال- کاری از محمد
صمدی. عناوین. مقدمه ماده 33 قانون داوری (درخواست ابطال رای) مقایسه ماده 33 قانون داوری
تجاری بین المللی ایران با ماده 34 قانون نمونه موارد خاص ماده 33 قانون داوری تجاری بین
المللی ایران تفاوت بند ز ماده 33 با بند 3 ماده 13 بررسی ماده 34 قانون …
[PDF] ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی1 – مجله حقوقی …
www.jlj.ir/article_11051_6c236fd9d092868f80e79b9034c421b1.pdf‎Cachedقانــون داوری تجاری بین المللی ایران به رغم حســن هایی که دارد، در بحث. ایرادات دارای
خالء اساســی است؛ و علت آن را می توان در این امر دانست که قانون. ایران، با تغییراتی
از قانون نمونه ی آنســیترال اقتباس شده است. قانون اخیر، به نحو. اجمال موضوع ایراد را
مطرح نموده است؛ به گونه ای که اثر ایراد و یا مواردی از آن را. مورد توجه قرار نداده اســت.
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران – دانلود پایان نامه های دانشگاهی …
download-thesis.com/product/اعتراض-به-رأی-داور-در-حقوق-ایران/‎Cachedبرخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی
مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به
آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که
قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده …
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ – پژوهش حقوق خصوصی
jplr.atu.ac.ir/article_6739.html‎Cachedبا توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که
قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار
حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی
گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که
مبنای …
[PDF] اصل مقاله – دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
clk.journals.pnu.ac.ir/pdf_3104_c83f98658fcc8426325e81a74d54b9b1.html‎Cachedهدف این مقاله بررسی مسألة سطح مداخلة دادگاه ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع
داوری است تا بر اساس ….. تشویقی و مثبت را به نهاد داوری تجاری دارند و در اغلب موارد
…. حکم به ابطال رأی دهند. برداشت از رأی این بوده است که. ارتباط با حقوق عمومی و نقش
نظم عمومی در دعوی، مانع ارجاع. دعوی به داوری نمی گردد بلکه تعهدی را بر دوش داوران قرار
.
[PDF] مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران
www.cilamag.ir/article_18160_171f84c44007c6678f948cd1683d0a36.pdf‎Cached17 سپتامبر 1997 … ﻗﺎﻧﻮن داوري ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ … ٤٣. قانون داوري تجاري بين. المللي ايران. همسو با قانون
نمونه داوري آنسيترال. دﮐﺘﺮ. ﺳﯿﺪ. ﺟﻤﺎل ﺳﯿﻔﻲ. ○. اﺷﺎره. ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴي. ﺑﻪ ﻗﻠم …. ﻣﺠﻠﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻲ / ﺷﻤﺎرة. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم. ٥٠. ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺪود اﺧﺘﯿـﺎر دﯾـﻮان داوري ﺑـﺮاي. رﺳﯿﺪﮔي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
دﻋﻮا از ﻃﺮﯾق ﺑﺮرﺳي ﻫﻤﻪ. ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا (از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻬﺎدت. ﺷﻬﻮد) و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﺑﺎن …
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – داوری بین الملل دکتر مرتضی نعیمی …
anzaliarshad.blogfa.com/post-80.aspx‎Cached
Similarبررسی اسناد بین المللی داوری و قانون داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد
که عمده شرایط شکلی رای داوری عبارت است از اینکه مکتوب باشد و امضای داور یا داوران
را نیز دربرداشته باشد. در رای های صادر شده با امضای اکثریت، باید علت عدم امضای
دیگر اعضاء ذکر شود.(بند یک ماده 30)همچنین رای داوری به زبانی نگاشته می شود که …
حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – استقلال شرط ارجاع به داوري در …
www.yaserziaee.blogfa.com/post-321.aspx‎Cached
Similarاما در راي مقدماتي اکتبر 1935 راجع به ادعاي کان لم يکن شدن شرط داوري به علت ابطال
قرارداد چنين اظهار نظر نمود: « خوانده مي گويد … بنابراین برای بررسی و پاسخ به این
سؤال که آیا در حقوق ایران شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا شرط ضمن عقد
محسوب می شود، باید به قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن عقد در قانون مدنی مراجعه
کنیم.
تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران – دستاوردآن درحوزه داوري بين …
www.samavatipour.com/?p=1737‎Cached
Similar12 آوريل 2016 … تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران – دستاوردآن درحوزه داوری بین المللی دکتر
گودرز افتخار جهرمی … (۷۷۹) اعتراض وشکایت نسبت به حکم داوری باید ظرف یکماه از
تاریخ ابلاغ بعمل می آمد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی بود که رای داوری به آن
تسلیم گردیده بود (ماده ۷۷۶) موارد ابطال رای داوری به دو مورد محدود شده بود …
قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران همسو با قانون نمونه داوري آنسيترال …
www.samavatipour.com/?p=1508‎Cached
Similar3 نوامبر 2013 … این قانون تا حد قابل ملاحظه‌ای مُلهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد( (از این پس قانون نمونه
….. به علاوه در مورد بی‌اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و)
قانون جدید درخصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در …
[PDF] ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ
arbitration.ir/…/مقايسه%20جايگاه%20دادگاه%20و%20داوري%20در%20حل%20اختلاف…‎Cached
Similarﻫﺮ ﻳﻚ، ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻓﺘـﺮﺍﻕ ﺑـﻴﻦ. ﺩﻭ ﺷﻴﻮ. ﺓ. ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻭ ﻏﻴﺮ. ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳـﻤﻲ ﺑـﻮﺩﻥ ﺭﻭﺵ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
….. ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻳﺸ. ﺔ. ﺍﻳـﻦ ﺑﺤـﺚ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻭ ﺳـﭙﺲ. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ . ـ۲.
ـ۳ .۱. ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ. ﻧﻈﺮﻳ. ﺔ. ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺍﺩ. ﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ.
[PDF] اصل مقاله (423 K) – مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه تهران
https://jcl.ut.ac.ir/article_54413_ed102e6bde0a93cb33adc93d45b9864b.pdf‎Cachedبررسی شود. واژگان کلیدی. تجارت بینالملل، حقوق رقابت، داوری، داوری پذیری، قواعد
آمره. مقدمه. تجاری با نوعی بیاعتمادی ناشی از ابهام در خصوصی «داوری پذیری» دعاوی
مربوط به … باید بر تکلیف وی بر صدور یک «رای قابل اجراک» حسب قواعد نظم عمومی
معطوف … جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون.
مطالعات حقوق بین الملل – ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها
www.shakuri.blogfa.com/post-22.aspx‎Cached
Similarدر ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی ،
مصوب 1329 ، هجری قمری ( 1289 هجری شمسی ) پیش بینی گردید . …. برای حضور
دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن بسنده کند اما در صورت تعدد
داوران باید جلسۀ رسیدگی دست کم جهت حضور رسیدگی ، مشاوره و صدور رأی آنان
تعیین و …
بررسی اعتبار اجرایی رای داوری – موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر
www.adalat-gostar.com/fa/index…/92-2015-06-02-03-17-03‎Cached
Similarدر ایران ،. قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری هیچگونه مقرراتی در خصوص عدم
مداخله دادگاهها در جریان داوری ندارند و قلمرو مداخله دادگاه ها در داوری بسیار. وسیع است .
درخواست اجرا و شناسایی رأی داورمشروحاً در ماده 35 قانون داوری تجاری ذکر گردیده است و
در مواد 33 و 34 همان قانون موارد درخواست ابطال و اعلام. بطلان پیش بینی شده است .
موافقتنامه داوري – موسسه حقوقی دادمان
daadman.ir/legal-articles/persian-legal…/337-موافقتنامه-داوري.html‎Cachedاز آنجا كه موضوع اين مقاله بحث “موافقتنامه داوري” مي باشد، سعي بر آن است كه به
مسائل مربوط به تشكيل قرارداد داوري ، شرايط آن، موارد زوال قرارداد داوري و هم چنين به …
حقوق دانان بیان می شود و همچنین تعریف مذکور در قانون داوری تجارت بین المللی
مصوب 1376 و در گفتار دوم بحث های مربوط به تشکیل قرارداد داوری و شرایط آن
بررسی می شود و …
تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران – Ghavanin.com : Iran Law …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1110‎Cached
Similar1ـ استفاده از شيوه داوري دراولين قانون ناظر بر نحوه محاكمات وحل وفصل دعاوي حقوقي كه
پس از پيروزي نهضت مشروطيت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد (قانون اصول … بود
كه راي داوري به آن تسليم گرديده بود (ماده 776) موارد ابطال راي داوري به دو مورد محدود شده
بود اول صدور راي بعد از موعد مورد توافق طرفين ودوم نقص امضاي موافقت نامه داوري كه …
[PDF] Judges Guide Word Template – International Council for Commercial …
www.arbitration-icca.org/…/iccas_guide_to_the_interpretation_of_the_1958_new_york_convention-farsi_translation-cover2.pdf‎Similarمستشار سابق دیوان عالی کشور. عضو هیأت علمی. مدعو. دانشکده. ی حقوق دانشگاه شهید
بهشتی. رضا افتخار. مشاور حقوقی. دیوان داوری دعاوی ایران و. ایاالت متحده آمریکا …..
رأی. داوری خارجی تحمیل. نمایند ). ماده. 3. (. دبیرکل آنسیترال، همراه با کانون وکالی
بین. المللی. *. این شرایط را. مورد تحقیق و بررسی قرار داده و در گزارش سال. 2008.
مرکز پژوهشها – قانون داوری تجاری بین المللی
rc.majlis.ir/fa/law/show/92959‎Cached
Similar‌الف – ” داوری ” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی. ب – داوری بین‌المللی
عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین
ایران تبعه ایران نباشد. ج – ” موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب
آن تمام …
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
uniarticle.sellu.ir/product-75251-ابطال-رأي-داوري-تجاري-در-حقوق-ايران-و-مقررات-داوري.aspx‎Cachedچكیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین المللی، موجب به حداقل
رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده
است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به
درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد
و جهات …
چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی – Dr. Shiravi – دکتر شیروی –
https://dr.shiravi.com/archives/2631‎Cached
Similarمطالعه داوری تجاری بین‌المللی بدون حقوق تجارت بین‌الملل، مثل مطالعه یک قانون
شکلی بدون اطلاع از مقررات ماهوی قابل استناد آن در رسیدگی است. در هر حال، تدریس
درس …. ۲. امکان تجدید نظر به موجب قانون. گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه.
الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی. ب) موارد نقض رأی. ۱. فقدان اهلیت یکی از طرفین
اختلاف. ۲.
[PDF] بررسی تطبیقی قاعده صالحیت بر صالحیت در حقوق داوری تجاری بین …
pantajournals.ir/uploads/pdf/201716162858101.pdf‎Cachedامروزه داوری بخشی جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین المللی را تشکیل می دهد و در دعاوی
بین المللی …. باشد که یک تأسیس تازه می. باشد که در مقررات داوری آئین دادرسی
مدنی ایران قبالً این. قاعده نبوده است و در قانون داوری جدید ملهم از قانون نمو. نه آنسیترال
در سال. 6731. تصویب شده است …. د به ابطال رأی به صورت جزئی یا کلی منتهی شود .
در.
بررسي تطبيقي جرح و عزل داور در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللی
babafars.ir/fa/maghalate-hoghoogh/…/1035-jarh-,-azleh-davar.html‎Cached
Similarاز بررسي مقررات داوري آنسيترال و تطبيق آن با حقوق ايران به نظر مي‌‌رسد كه اعتراض
به صلاحيت اعضاي داوران را جرح و عزل فرض مي‌كنند. …. انتصاب داور، با نقض شروط
قراردادي نه فقط به جرح داور مي‌انجامد، بلكه مي‌تواند به ابطال راي صادره يا عدم اجراي آن
منجر شود و دليل اين امر هم آن است كه ديوان داوري مطابق خواست طرفين تشكيل نشده است.
ترنــــــم حـــــــــق – آیین داوری در ایالات متحده آمریکا
laworg.blogfa.com/post-47.aspx‎Cached
Similarبرای مثال قواعد انجمن داوری آمریکا مقرر می‌دارد ه داوران می‌توانند برای حفظ اموال
دستوراتی‌ صادر نمایند و صدور این دستورات«خدشه‌ای به حقوق یا تصمیم نهائی‌ اختلاف
…. برای مثال در پرونده‌هایی‌ که در ایالات متحده بر طبق قواعد داوری آنسیترال رسیدگی
می‌شوند،دلائل رأی باید ذکر شوند،به دلیل شرط انجام این کار که در قواعد مزبور درج شده
است.
[PDF] ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران – تحقیقات حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی
lawmagazine.sbu.ac.ir/article/download/6147/3873
12 فوریه 2014 … ﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ. ﺷﻤﺎره. 66. ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران. 84. ﻣﺒﺤﺚ اول: ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ.
داوران. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻗﺪاﻣﺎت داوران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ. ﮔـﺮدد و از ﻫﻤـﯿﻦ رو ﺑـﻪ …
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ. آن داﻣﻨﻪ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داوران ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد. ﮔﻔﺘﺎر اول: ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣ. ﺪﻧﯽ داوران. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. ي اﯾﺮان.
موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری …
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=اعتراض+به+رای+داوری‎Cachedاقتصاد جهان بر پایه حقوق تجارت بین‌الملل استوار است و داوری تجاری بین المللی
قلب تپنده حقوق تجارت بین المللی بوده و آراء داوری تجاری بین المللی صادره قاعده
ساز آن می‌باشد. سرنوشت داوری …. بررسی تطبیقی اعتراض به رای داور در قانون
حکمیت تجارتی افغانستان و قانون داوری تجاری بین المللی ایران با قانون نمونه داوری
آنسیترال …
فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com
fileina.com/default.aspx?page=38‎Cachedfileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی
به دعوی ابطال,مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال,
بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران,ابطال رای داوری
تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال,داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با

[PDF] داوری تجاری بین المللی بر قانون کوتاه نقدی
www.vekalatonline.ir/…/1499150160-naghd_ghanoon_davari-haghgostar.ir.pdf‎Cachedالحات مانوس حقوق ایران. است. این قانون دارای ایرادات جدی است ضمن اینکه محاسنی هم
دارد. این موارد زیر. دو. سر. فصل. الف. و. ب. بیان می شود. الف. -. هد فمند. و موجه. نبودن.
ضابطه. ” تابعیت. ” برای حاکمیت قانون. داوری تجاری بین. المللی. در تمایز با. قواعد
داوری آئین دادرسی مدنی. ضابطه حاکمیت این قانون. ،. بجای. قواعد داوری در آئین دادرسی
مدنی.
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال – دانلود …
mabaninazari.blogsky.com/1395/12/06/post-967/
24 فوریه 2017 … 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76. 1. 3.
2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77. 2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری
آنسیترال و حقوق ایران. 79. 2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79. 2. 1. گفتاراول
: موارد ابطال رای داوری.. 82. 2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82.
نگاهی به آیین داوری مرکز اتاق داوری ایران و اشکال داوری در سازمان جهانی …
www.iail.ir/نگاهی-به-آیین-داوری-مرکز-اتاق-داوری-ایر/‎Cached
Similar12 نوامبر 2014 … ح- “مرکز داوری” عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که
مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و در اجرای بند “
ح” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و … ۶) در صورتیکه داوری بین المللی باشد،
اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
[PDF] ایرادات با اثر مانع دائمی در داوری تجاری بین المللی
iraniansaed.org/Eiradat%20ba%20asar%20Davari%20dar%20Davari%20Tejari.pdf‎Cached
Similarقانون داوری تجاری بین المللی ایران علی ر. غم حسن هایی که دارد در. بحث از ایرادات.
دارای خالء اساسی است. که. علت این امر را می توان در. ذکر این. نکته. د. انست که. قانون
ایران. ،. با تغییراتی. از قانون نمونه آنسیترال. اقتباس شده است . قانون. اخیرالذکر،
اجماالً. به. بحث. ایراد پرداخته. به گونه ای که اثر ایراد و یا مواردی از آن. را مورد عنایت
قرار …
گفتار نخست: موارد جرح و ردّ داور در حقوق داخلي – چه بگویم ؟ (حقوقی …
hassani.ir/post/478‎Cached
Similar25 نوامبر 2013 … برای پاسخ به این سؤال که در حقوق داخلي ایران مطابق چه علل و مواردی مي‌توان داور را مورد
جرح قرار داد، لاجرم باید عمده منابع قانونی موجود در این خصوص را بررسی …. آنسيترال
علاوهبر قواعد داوري خود در قانون داوري نمونه «1985» نیز نسبت به جرح داور مقررات
يكسان و مشابهي را وضع نموده است، با اين تفاوت كه برخلاف قواعد …
حقوق: مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت سوم
www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=7975‎Cached
Similar23 نوامبر 2014 … م که داوري بدون مدت را طرد کرده است ( به دليل اينکه هم تکليف داوران و هم تکليف فصل
و دعوي روشن شود ) و با توجه به اين که ماده 489 همان قانون در صورت راي ندادن … اول
موضوع شرط داوري و شرايط آن و همچنين محدوده ماموريت داور در شرط داوري ضمن عقد
بررسي مي شود و در گفتار دوم هم موضوع مهم استقلال شرط داوري بررسي مي شود .
[PDF] المللی ای بر داوری در دعاوی تجاری بین مقدمه – مجله تحقیقات حقوق …
jlap.srbiau.ac.ir/article_9452_a618c87e4dbef3a082c20283b2dad4de.pdf‎Cached17 نوامبر 2015 … آور بودن رأی داوری صادره و امكان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین …
پذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شكل رو به ا …
تر بودن قواعد داو. ری،. شناسایی آراء داوری توس کنوانسیون. های بین. المللی،
غیرعلنی بودن داوری و … اشاره نمود. بر مبنای آنچه گفته شد و با توجه به مزایای بی.
دانشجویان کارشناسی ارشد :: سایت رسمی دکتر مریم قربانی فر
ghorbanifar.blog.ir/page/دانشجویان-کارشناسی-ارشد‎Cached
Similarقواعد داوری دیوان دعاوی داوری ایران – امریکا دریافت. قواعد داوری اتاق بازرگانی بین
المللی (ICC) دریافت. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 دریافت. مقاله ”
بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی” – دکتر عبدالحسین
شیروی دریافت. مقاله ” تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی …
دانلود پروپوزال آماده حقوق بین الملل: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق …
https://asandoc.com/…/دانلود-پروپوزال-آماده-حقوق-بین-الملل-ا/‎Cached
Similar14 دسامبر 2016 … کتاب داوري تجاري بين المللي ايران و آنسيترال نوشته سید محمد اسدی نژاد: این
کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و
به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است. …………………………… ۴-
اهداف تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۵- …
نهاد داوری می‌تواند بار قوه قضاییه را سبك كند – وکیل
www.vakil360.com/…/نهاد-داوری-می‌تواند-بار-قوه-قضاییه-را-سبك-كند‎Cached
Similar28 آوريل 2014 … آرمان محمودیان/ در چند سال اخیر، جامعه حقوقی ایران با پدیده‌ نوظهور«نهاد داوری» روبه‌رو
شده است از این رو به سراغ آقای دكتر حمیدرضا اصلانی، معاون حقوقی مركز داوری ….
دیگر هرچند آمار دقیقی از آرای محاكم كه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صادر
می‌شود در دست نیست اما بررسی استقرایی ناقص نشان می‌دهد كه در مواردی كه …
تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد …
payaname.com/…/2635-تحلیل-و-بررسی-تطبیقی-قانون-داوری-تجاری-بین-المللی-ایران-با-اسناد-بین-المللی.html‎Cached
Similar20 سپتامبر 2015 … تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پروپوزال مقاله داوری تجاری حقوق. …
گفتار اول- ابطال رأي داوري 124 گفتار دوم- بطلان رأي … این قانون موافقت نامه داوری
اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی را محدود نمود.
رای داوری بین المللی – ویراساینس
www.virascience.com/search/?q=رای%20داوری%20بین%20المللی‎Cached
Similarصلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های
پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده … در مقررات
داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری با تاکید
براین اصل بین استقلال و بیطرفی تفاوت گذاشته شده است. در مقررات مذکور
مصادیق عدم …
کانون وکلای دادگستری اصفهان – داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران
isfahanbar.org/vdcbugbaprhba.iur.html‎Cached
Similar25 دسامبر 2013 … داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است. … در قانون داوری تجاری بین
المللی ایران در بند الف ماده یک، داوری چنین تعریف شده است: …. المللی در ایران، داوری
بین المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون
مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) تهیه و تصویب …
مشاوره حقوقي – شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی
ghanoonghozar.blogfa.com/post/194‎Cached
Similar(مواد 35 و36 قانون نمونه) با اين وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در راي داوري
تکيه نموده و راي را بدان وابسته گردانيده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به راي
و درخواست کنارگذاردن راي را در ماده 34 پيش بيني کرده است و مي دانيم که کنارگذاردن
راي يا همان ابطال آن در وضعيت حقوقي کنوني محدود به آراء داوري است که در کشور مقر …
[DOC] تعيين قانون حاكم بر قراردادها
ftp://ftp.istt.ir/Download/…/قانون%20حاكم%20بر%20قرارداد.doc‎Cached
Similarدومين انتقادي كه از نظريه حاكميت اراده شده آن است كه اين نظريه منجر به عدم اطمينان مي
گردد زيرا در اغلب موارد طرفين قانون صلاحيتدار را تعيين نمي كنند و معلوم نيست در
…… دومين مسأله آن است كه دادگاه ايراني در مقام اجراي رأي داوري خارجي بررسي نمايدكه آيا
داور خارجي قانون صالحيتدار را طبق موازين حقوق بين المللي خصوصي ايران اعمال كرده

[PDF] اي ﺰ دﻋﺎوي ﻗﺮاردادي و ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﻤﯿ – پژوهش‌های حقوق تطبیقی
clr.modares.ac.ir/article_13322_60be06021e9ad2758a6adaef1523fc40.pdf
راي داور. ي، ﻣﻌﯿﺎر ﻇﻮاﻫﺮ ادﻋﺎ .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﻧﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﺮاردادﻫـﺎ،
ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘـﺪ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد. در واﻗﻊ. ،. راﻫﮑﺎر. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻗـﺮاردادي ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ
….. )1. 21. ﻗﻮاﻋﺪ داوري آﻧﺴـﯿﺘﺮال و ﻣـﺎده. )1(. 41. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﮑﺴﯿﺪ) و ﺑﺎ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم . ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ
از رأي داور در دا. دﮔﺎه ﻣﺤـﻞ. اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ، اﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻨﻮز داراي اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
[PDF] ﻃﺮﻓﯽ در داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ هﯿﺪ ﭼﮑ – دانش و پژوهش حقوقی
ajkrl.scu.ac.ir/article_11601_e8495644005ae9c365efbc5e2f66839e.pdf‎Cached
Similar9 دسامبر 2012 … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داور ﻣﻨﺘﺨ. ﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب. ﮔﺮدد . در ﻣﻘﺮرات داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و
آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه … ﻃﺮف
ﺑﺎﺷﺪ داور ﻧﯿﺰ. ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ. ﺻﻮرت وﻓﻖ اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺮرات داوری. ﻫﺎی. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و رأی ﺻﺎدره ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر …
مباني نظري اصل استقلال موافقتنامه داوري از قرارداد اصلي در حقوق …
www.mofidu.ac.ir/…/ArticlesViewPrintable.aspx?TabID…‎Cached
Similarدر چنين فرضي بطلان قرارداد اصلي موافقتنامه داوري را نيز باطل ميکند و چون داور
نميتوانسته براساس موافقتنامه داوري باطل رأي در ماهيت بدهد، لذا حکم او به بطلان
قرارداد اصلي، به سبب دور, باطل … پس، براي انجام اين مهم لازم است ابتدا اصل
استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي را در حقوق بيگانه و سپس در حقوق ايران بررسي و
تحليل کنيم.
اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی
alr.iauctb.ac.ir/article_525140.html‎Cachedسپس مراحل شکل گیری فرآیند داوری در سه قسمت اصلی شامل: موافقتنامه داوری، جریان
داوری و رای داوری مورد بررسی قرار میگیرد. برای پاسخ به اعتبار …. بر اساس مادّه 27
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز: «‌1- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در
مورد ماهیت اختلاف برگزید‌ه‌اند، اتّخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم
حقوقی …
وبلاگ دکتر همایون مافی
www.drmafi.blogfa.com/‎Cached
Similar38 – بررسي حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین
المللی کالا و حقوق ایران، همراه با جناب آقای دکتر منصور امینی و آقای حسین اعظمی چهار
….. 27 – رضا پور گتابی، روح الله، خاتمه ماموریت داور در حقوق ایران، قانون نمونه
آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی،استاد راهنما جناب آقای دکتر سید قاسم خادم
رضوی، در حال …
خدمات داوری | گروه وكلای بازرگان
www.gvbazargan.com/خدمات-داوری/‎Cachedداوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا
اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و …
شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با
اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود ، رای داور میبایست ظرف ۲۰
روز بعد از …
حقوق امروز-وکیل یاب,معرفی وکلا, شرایط و آیین جرح داور * حقوق امروز …
lawtoday.ir/artical/3633/شرایط-و-آیین-جرح-داور‎Cached
Similarدر بند یک ماده‌ي 12 قانون داوري تجاري بين‌المللي كه مقتبس از قانون نمونه داوري
آنسیترال مي‌باشد و ماده‌ي 23 قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران علاوه بر اينكه عدم
استقلال و جانبداري داور را … بنابراين با بررسي قواعد داوري به اين نتيجه مي‌رسيم
كه عدم استقلال و جانبداري يك داور و نداشتن شرايط مورد توافق طرفين از موجبات جرح
تلقي مي‌گردد.
انواع رای در داوری بین المللی – موسسه حقوقی داد پویان حامی
hamilaw.ir/انواع-رای-در-داوری-بین-المللی/‎Cached22 فوریه 2017 … در بند (۱) ماده ۳۲ مقررات داوری آنسیترال ۱۹۷۶ آمده بود: «دیوان داوری حق دارد علاوه بر آرای
نهایی، آرای موقت، اعدادی و یا جزئی (درباره بخشی از دعوی) صادر نماید». اما در نسخه ۲۰۱۰
… در قانون داوری بین المللی نیز در مواردی به طور تلویحی وجود انواع رای داوری مورد
اذعان قرار گرفته است (رای در داوری بین المللی). در بند (۳) ماده ۱۶ …
موارد مداخله دادگاه در امر داوری – موسسه بین المللی حقوقی حق گزارایرانیان
iranianhg.blogfa.com/post/9‎Cached
Similarموسسه بین المللی حقوقی حق گزارایرانیان – عنوان مقاله: موارد مداخله دادگاه در امر داوری –
معرفی خدمات حقوقی وداوری موسسه بین المللی حق گزار ایرانیان. … در نظر گرفتن مواد
پایانی قانون داوری تجاری بین المللی از جمله مواد33- 34 و 35 که به ذکر مصادیق ابطال،
بطلان و چگونگی و نحوه شناسایی و اجرای رأی پرداخته، سعی در بررسی دقیق شرایط …
حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
parssea.org/?p=1742‎Cached
Similarبدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.
کلید واژگان: کنوانسیون ایکسید، سرمایه گذاری، داوری، حقوق بین الملل، ایران، حلّ و
فصل اختلافات. مقدّمه ….. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید دارای سیستمی از
ابطال رأی است که دادگاههای داخلی را از مداخله در آرای ایکسید ممنوع می سازد. این امر در
نوع …
سازوکار تعیین قانون حاکم در قراردادها – مطالعات سیاستی نفت و گاز …
icmstudy.ir/سازوكار-تعيين-قانون-حاكم-در-قراردادها/‎Cached
Similar20 ژانويه 2017 … ارسال شده توسط: محمد نوروزی در حقوق بین الملل نفت و گاز, حقوق نفت و گاز, داوری های
نفتی ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۰ 1,560 بازدید … برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها
باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون
حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم . الف _ اصل حاکمیت …
اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون …
tradelawresearch.blogfa.com/post/12‎Cached
Similar9 ژوئن 2013 … در برخي از موارد نيز که امکان صدور راي صرفا بر مبناي شروط قراردادي طرفين ممکن
نمي‌باشد، ديوان داوري بايد ضرورتا به يک قانون يا مجموعه قواعد حقوقي رجوع نمايد.
چنين قانون يا قواعد حقوقي ممکن است توسط طرفين قرارداد به صورت صريح يا ضمني
تعيين شده باشد و در صورت فقدان چنين انتخابي، ديوان داوري آن را …
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن
lawfile.ir/اعتراض-به-آراء-داوری-های-خارجی-و-بین-الم/‎Cached4 ا کتبر 2016 … در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که
ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه
تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون
تعیین تابعیت رای داور، محدودهی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار …
داوري تجاري بين المللي – حقوقی و امور مجلس
www.hvm.ir/detailnews.asp?id=40537‎Cached
Similar14 ا کتبر 2014 … در این قسمت دو نوع داوری مورد بررسی قرار می گیرد: ۱ – داوری خاص (موردی) که در آن از
هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تحت اداره و نظارت آن استفاده نمی شود و طرفین
اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آنرا مشخص و تعریف می
کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی داوری، داوری منحل …
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه – خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق …
abolghasemshamabadi.blogfa.com/…/خصوصی-و-محرمانه-بودن-داوری-در-حقوق-تجارت-داخلی-و-بین-المللی‎Cached
Similar17 جولای 2012 … بعضی ها خصوصی و محرمانه بودن داوری را ذاتی نمی دانند و نظر دارند که در حقوق
موضوعه و قواعد داوری باید شفافیت لازم در این موارد وجود داشته باشد و یا اینکه طرفین
صریحا توافق بر خصوصی و محرمانه بودن آن کرده باشند (Gaillard.1997,p 160 . به
این ترتیب مبنای محرمانه و خصوصی بودن داوری قانون یا قرارداد داوری …
افرا بلاگ » آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک …
afrablog.ir/?p=517‎Cached
Similar24 مه 2016 … ۱-هرگاه طرفین قرارداد داوری ایرانی باشند قانون سال ۱۳۷۶ بر اختلافات آنها حکومت
ندارد اما شمول کنوانسیون نیویورک بستگی به این خواهد داشت که رای اوری در … اما قید
به ((موجب قوانین ایران )) در بندب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی امکان رجوع
قاضی به قواعد حقوق بین الملل را سلب می نماید و ملاک مناط تابعیت را …
داوری – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
hasanilaw.blogfa.com/post/255‎Cached
Similarحقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – داوری – قابل استفاده دانشجویان
دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و
دانشجوی … [17] رای داوری به در خواست یکی از طرفین، در مواری ابطال می شود، در زیر
به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: یکی از طرفین فاقد مسئولیت باشد، موافقت نامه
داوری به موجب …
[DOC] تاریخچه دوره تحصیلات و دوره آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
www.iau-ahar.ac.ir/ahar/images/CV/CV_P_Akbarineh.doc‎Cached
Similar57. سوسن پیر فرشی. ارشد. قانون حاکم برشکل اسناد در حقوق ایران وانگلیس. 58. ندا
خلیل پور. ارشد. نکاح منقطع در مذاهب مختلف. 59. اعظم کرمی. ارشد. بررسی موارد و
چگونگی ابطال رای داور در مقررات داوری تجاری بین الملل ایران و قواعد داوری انسیترال.
60. محمد رضا ممی خانی. ارشد. بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه ان در
حقوق …
حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري «ايكسيد» و ضرورت الحاق …
www.fa.islamic-sources.com/…/حل-و-فصل-دعاوي-سرمايه‏-گذاري-از-طريق-دا‎Cachedكليد واژگان: كنوانسيون ايكسيد، سرمايه گذاري، داوري، حقوق بين الملل، ايران، حلّ و
فصل اختلافات. مقدّمه اختلافات …. دادخواست بايد شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع
اختلاف، هويت طرفين و رضايت آنان به داوري مطابق با قواعد آيين دادرسي داوري باشد.
….. بخش پنجم كنوانسيون (مواد 50 ـ52) به تفسير، تجديد نظر و ابطال رأي اختصاص
دارد.
استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت دوم) – حقوقدانان
https://www.hoghooghdanan.com/…/591-1389-03-22-15-08-49.html‎Cachedدر مواردي كه داوران بايستي تعويض شوند، خواه به اين دليل كه جرح آنها موفق بوده است و
خواه به هر دليل ديگر، پيروي از فرايند انتصاب اوليه اين امكان را به طرف ديگر ميدهد …
بررسي آيينهاي مختلف ايراد به صلاحيت داوران در قواعد داوري سازماني و آنسيترال
نشان ميدهد كه دغدغه حمايت از فرايند داوري در مقابل تاثيرات مخرب جرح عملاً در تمام
قواعد …
اشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون …
shariatbagheri.blogfa.com/post-112.aspx‎Cached
Similarاشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958در
مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – یادداشت های محمد جواد شریعت باقری. … در
مورد الزام قاضي به احاله دعوي به داوري(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان راي داوري را در
پرتو قانون داوري تجاري بين المللي وكنوانسيون نيويورك بررسي نماييم(گفتار
چهارم).
[PDF] ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 139 ﻫﺎي اﺻﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – فصلنامه مطالعات راهبردی
quarterly.risstudies.org/article_934_b1dea857b44ac8fd480545fa5bfcc608.pdf‎Cached
Similarﺻﻠﺢ دﻋﺎوي در ﻣﻮارد. ﻏﯿﺮ. ﻣﻬﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ. ﯾ. ﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ. داوري. ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻓﺮض. ،. ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺻﻞ. 139. و ﻣﺎده. 457. ﻗﺎﻧﻮن. آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ. ،. اﻓﺰون ﺑﺮ ….
ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺧﻮد در اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و. ﻣﺪاﻗّﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ، اﯾﻦ اﺻﻞ را. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾ. ﻪ. ﮔﺬاري. ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ . ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ.
گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران » وب سایت رسمی روح اله سلاجقه
salajegheh-lawyer.com/…/13–گزیده-آرای-داوری-مرکز-داوری-اتاق-ایران-.html‎Cached
Similar14 ژوئن 2014 … دادگاه ها ناگزیر به اعتراض رسیدگی می کنند اما جز در موارد استثنایی، رأی داوری قابل
ابطال نیست. به موجب بررسی آماری که انجام شده جز در چند مورد معدود، تا به حال آراء
داوری مرکز داوری اتاق ایران ابطال نشده و همواره در محاکم دادگستری تأیید شده و قضات
محترم دادگاه ها جایگاه ویژه ای برای آراء مرکز داوری قائلند. این سرمایه، …
وبلاگ لیلا سبزیان – شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
leilasabzian.blogfa.com/post-9.aspx‎Cached
Similar1- مفهوم داوری : داوری در اصطلاح، (عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالث برگزیده
طرفین جهت رسیدگی). به موجب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی ایران: داوری
عبارت است از: (رفع اختلاف بین … كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال
) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصويب قرار داده است. اين مقررات
استفاده …
فصلنامه حقوق ملل، شماره 20 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6565&Number=20‎Cached
Similarاهميت حقوق ديوان داوري و داوري سازماني با نگاهي به حقوق ديوان داوري آمريكا سعيد
سياح، وحيد …. بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول تهران مِژگان آژيده ص …. مطالعه تطبيقي قواعد حل
تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظرحقوق ايران و حقوق بين الملل
سجاد حسن …
دانلود مقاله دیوان داوری بین‌المللی – مگ ایران
mag-iran.com/دانلود-مقاله-دیوان-داوری-بین‌المللی.htm‎Cached
Similarدیوان داوری بین‌المللیداوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که
در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع
… قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بين المللي كميسون حقوق
تجارت بينالملل ملل متحد (آنسيترال) مصوب ۱۹۸۵ الگو گرفتهاست و درعين حال داراي …
حقوق بین الملل در دنیای امروز
hughoogh.blogfa.com/‎Cached
Similarحقوق بین الملل در دنیای امروز – جهت ارائه کلیه مطالب حقوقی با محوریت حقوق بین
الملل روز دنیا ایجاد شده است.
اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي توسط ديوان داوري … – دانشنامه حقوق
lawwiki.ir/…/1315-اعمال-اصول-قراردادهاي-تجاري-بين‌المللي-توسط-ديوان-داوري-به-عنوان-قانون-حاکم-بر-دعوا.html‎Cached
Similar17 فوریه 2014 … درصورتيکه داوران از انتخاب طرفين تبعيت ننمايند و راي خود را بر مبناي قانون ملی
يا قواعد حقوقي ديگری به غير از اصول صادر نمايند، چنين رايي قابل ابطال مي‌ باشد
زيرا در چنين مواردي، «آيين داوري مطابق موافقت طرفين نبوده» است و انتخاب قانون
حاکم توسط طرفين نيز بخشي از توافق آنها نسبت به «آيين داوري» …
وکیل خانواده | مهرداد طالبی , وکیل پایه یک دادگستری , مشاور حقوقی …
https://www.mehrdadtalebi.ir/tag/وکیل-خانواده‎Cachedارسال شده در مباحث عمومی | برچسب‌شده ازدواج دائمی, بهترین وکیل ایران, بهترین
وکیل تهران, بهترین وکیل خانواده, تعیین مهریه, مشاور حقوقی, مهریه, وکیل, وکیل
خانواده, … بین المللی، پذیرش داوری بین المللی و داوری Ad Hoc برابر قواعد داوری
آنسیترال، معرفی و انتخاب داوران، اجرای آراء بین المللی، اعتراض به آراء داوری بین
المللی و یا …
آيين دادرسي
amiree65.blogfa.com/‎Cached
Similarآيين دادرسي – توضيحات در خصوص مسايل آيين دادرسي مدني.
وبلاگ حقوقی دکتر مونا خلیل زاده
drmonakh.blogfa.com/‎Cachedدر حقوق بين‌الملل معاصر، نمونه‌هاي بسياري از داوري را مشاهده مي‌نماييم و تحليل قواعد
راجع به داوري بين‌دولتها و تشريفات و آثار آن، موضوع بحث مفصلي در حقوق بين‌الملل
عمومي است. به هر حال، … داور بايد قبل از هر کاري براي خود مشخص کند که آيا بايد بر
اساس قانون ايران، قضيه را بررسي کند و رأي خود را صادر کند يا بر اساس قانون
ترکيه.
وکیل ابراهیم نصیری 09113152847 – جرح داور در قانون آیین دادرسی …
ebrahimnasiri90.mihanblog.com/post/5‎Cached
Similar14 آوريل 2012 … جرح داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی. … آن داور اعتراض
نمایند و در صورت وارد بودن اعتراض این داور باید از جریان داوری کناره گیری کند یا
برکنار شود ، و یا اگر چنین داوری رای صادر کرده است طرفین … برای نمونه آیین نامه
قواعد و مقررات داوری اتاق ایران ، موجبات جرح را موارد ذیل دانسته است :.
[PDF] Microsoft Word – 20 Total Ba Fehrest.doc – مطالعات حقوقی – دانشگاه …
jls.shirazu.ac.ir/article_3803_ea88f0e64320ac65cf258bf1a9e5bc05.pdf‎Cachedجدی روبه رو شده و اجرای رأی داور بر طبق کنوانسیون نیویورک نیز مشکلات بیشتری.
در بر خواهد داشت. با این وجود، امروزه در رویه … همچنین، باید اعتبار موافقت نامه داوری و
شرایط آن بررسی گردد؛ چه آنکه گفتگو. پیرامون مسئله تعمیم موافقت نامه … به طور
مثال در حقوق ایران، مطابق ماده ۷ قانون داوری تجاری،. موافقت نامه داوری باید طی سندی به

راه طلایی – شیوه حل و فصل اختلافات تجاری
miraghaabdi.blogfa.com/post/14‎Cached
Similarاز میان معاهدات سرمایه گذاری ایران ، دو معاهده چنین است ، یعنی معاهدات با سوئیس و
مراکش. این دو معاهده برای حل و فصل اختلافات ، داوری خاص پیش بینی می کنند و دیوان
بین المللی نیز به عنوان مقام ناصب تعیین شده است. حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از
طریق مرکز داوری ایکسید : کنوانسیون واشنگتن یکی از مهمترین معاهدات حقوق بین …
نشست ها و سخنرانی ها – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ujsas.ac.ir/page.php?slct_pg_id=229&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similar27 دسامبر 2017 … حقوق ذاتی در دو رشته قابل بررسی است: نخست، انسان با دولت که مربوط به حقوق
بشر است مثل حق اشتغال؛ دوم، انسان با انسان که مربوط به حقوق شخصیت است ….
دوشنبه ۲۷ آذر کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه
با حضور جمعی از اساتید حقوق دانشگاه ها، حقوقدانان و دانشجویان ارشد و …
یداله عسگری – قانون قابل اعمال بر ماهيت دعوا در داوريهاي بين‌المللي …
yasgari.blogfa.com/post-20.aspx‎Cached
Similarدر اين مقاله، از ميان آنها فقط بحث حقوق حاكم بر ماهيت اختلاف يا قانون حاکم بر قرارداد
منشاء دعوا كه داور بايد در حل و فصل دعوي اعمال كند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.منظور از
قانون ماهوي حاکم در داوريهاي بين المللي عبارت است از: نظام حقوقي که بر پيدايش
قرارداد، اعتبار قرارداد، تفسير قرارداد، آثار و الزامات قرارداد و بالاخره مسئوليت هاي
ناشي …
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
old.razavi.ac.ir/images/MajalatDoc/21.pdf
18 دسامبر 2002 … ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﻮﻧـﺔ ﺁﻧـﺴﻴﺘﺮﺍﻝ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﻧﮕﻠـﻴﺲ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ….
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺼﹼﺼﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ. ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺨ. /. ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ. ۳. ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺔ. ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﻗﺎﺑﻠﻴّ. ﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ. ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺩّ. ﺓ. ۲۳۰. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 口. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ. ١. 口. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺩ …..
ﺩﻭﻡ، ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺮﻁ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣـﻲ. ﺷـﻮﺩ. ﻭ. ﻣﻮ.
حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی – ثبت – آیین ‌دادرسی
uninlaw.ir/category/1‎Cachedحقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی – ثبت – آیین ‌دادرسی – مشاوره حقوقی وکیل و مقالات
حقوقی. … این مقاله آیین نامه شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است. ….
بنابراین تا پیش از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران که از قواعد
آنسیترال اقتباس و با تغییراتی در مضمون آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید
مقرره ای که …
[PDF] : ناوین پیشنهادی ع • 1. عمومي در ایران – رژیم حقوقي اموال دولتي • 2. رژیم
taybad.ac.ir/my_doc/taybad/jozve/pish%20hoghoogh.pdf‎Cached
Similarبررسي جرم. زدایي از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه. ها. • .40. بررسي و
اصالح قوانین و مقررات حاكم بر تعامل دستگاه اجرایي و دستگاه قضایي. • .41. بررسي
…… 91 . تعهد دادن اطالعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقي. 91 . موارد.
ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسي مدني و قانون داوری تجاری بین المللي ایران. 92.
– داوری
karandishdata.com/index.php/fa/services/arbitration.html‎Cachedهزینه کمتر ، سرعت بیشتر ، بررسی تخصصی اختلافات ، متمرکز بودن بر موضوع
اختلاف ، دور بودن از شائبه عدم رعایت بی طرفی و…. مزایای است که بالاقوه رجوع به
داوری را ارجح می نماید. موسسه حقوقی کاراندیش داتا با برخورداری از تیم مجرب داوری که
علاوه بر تخصص در زمینه داوری سابقه وکالت در دادگستری را نیز داشته و با توجه و …
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل | کالج پروژه | دانلود …
collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-بین-الملل/‎Cached
Similarچالش های اجرای ملی تعهدات معاهداتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب معاهدات در حقوق بین الملل وحقوق ایران اعتبار
تصمیمات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی مسائل زیست محیطی
دریای خزر مقایسه قانون نمونه داوری انسیترال ولایحه داوری تجاری بین المللی اقدامات
بهداشتی و …
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد – داوری
mavokala.com/category/17/داوری‎Cachedوکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد – داوری – مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل
پایه یک با سالها تجربه – وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد. … وارد شده اين است كه
اگر داور آزاد باشد قواعد لازم الاجرا را مستقميا” از هر منبعي انتخاب كند، فرق او با داوري
كه به طور كدخدامنشي ( براساس انصاف و ملاحظات غير حقوقي ) راي مي دهد، چيست ؟
تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای – دادراه
dadrah.ir/danesh/تمیز-دعاوی-قراردادی-و-معاهده-ای/‎Cached
Similarواژگان کلیدی: دعاوی قراردادی، دعاوی معاهده ای، صلاحیت، اعمال حکومتی، اعمال تصدی
گری، مصونیت، شرط فراگیر، آرای داوری، معیار ظواهر ادعا …. شناسایی قرار گرفته
است (مانند ماده ۶٫۲ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ماده (۱) ۲۱ قواعد داوری
آنسیترال و ماده (۱) ۴۱ کنوانسیون ایکسید) و با این که محکوم علیه می تواند از رأی داور
در دادگاه محل …
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد1 مشاوره حقوقی رایگان …
lawgostar.com/کمیسیون-حقوق-تجارت-بین‌الملل-سازمان-م/‎Cached
Similar1 سپتامبر 2015 … کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد چکیده: سازمان ملل متحد، سنتا، حسب
قواعد و اصول حاکم بر آن، تشکیلاتی است بین‌الملل و بین‌الدول، چرا که اعضای آن. …
اجلاس‌های فوق‌العاده، به نحو ضرورت و در مواردی خاص که لازم است اعضای کمیسیون امر
ویژه‌ای را مورد بررسی و تصویب قرار دهند، تشکیل می‌شود و کنفرانس …
[PDF] …….. مهدی کاظمی مقدم محمد تقی رضایی انتقال موضوع عقود معین و غیر 1 …
iaubushehr.ac.ir/…/حقوق…/20e7ab49-0dba-4413-9d9e-d19f7306de44‎Cachedعلی آل بویه. قواعد کلی زمان در حقوق ایران و. فقه مقارن. 26. محمد کاظم بحرانی. محمد
چمکوری. بهرام فرهمند صابر. دعوی طاری و نقش آن در نتیجه. داوری. 27. سامان حیدری …
بررسی تحلیلی. شرایط صحت. صدور.موارد بطالن یا ابطال رای. داوری در حقوق ایران. 32
. روح اهلل محمدی. محمد چمکوری. علی آل بویه. بررسی و شناخت قاعده استاپل در. حقوق.
[PDF] اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین …
ahmadfatemi.com/attachments/article/203/m%205.pdf‎Cachedمؤسسه را اعمال کند. دیوان رای داد که اصول مؤسسه متشکل از «عرف های تجارت بین الملل.
می باشند که بیانگر راه حلهایی برای نظامهای حقوقی مختلف و رویه قراردادهای بین
المللی». هستند و به موجب بند ۴ ماده ۲۸ قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال،
این دسته از. قواعد بر حقوق داخلی ترجیح داده می شوند. ” اصول مؤسسه که در ماهیت قضیه

استقلال شرط داوری / 340568 – ویستا
vista.ir/article/340568/استقلال-شرط-داوری‎Cached
Similar18 سپتامبر 2008 … ۱) در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا
موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان یک قرارداد تابع ماده ۱۰ و ۱۹۰ … در
ایران، داوری بین‌المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با
تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) …
آخرین مقالات حقوقی – شهر دانش
sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=228593
24 دسامبر 2017 … بررسي تطبيقي حقوق مصرف کنندگان محصولات تراريخته در ايران و اتحاديه اروپا ….
ورود ثالث در داوري سرمايه گذاري بين المللي با تاکيد بر ديدگاه هاي نوين در مقررات
ايکسيد و قواعد شفافيت آنسيترال … تاثير ابطال گواهينامه ثبت اختراع در اثر
فقدان تازگي و گام ابتکاري بر وجوه پرداختي در قرارداد ليسانس.
موضوعات پیشنهادی برای تحقیق درس حقوق بین الملل
www.mirmohamadi.com/…/موضوعات-پیشنهادی-برای-تحقیق-درس-حقوق-بین-الملل/‎Cached
Similar24 مارس 2015 … حمایت دیپلماتیک از سهامداران شرکت; استفاده نظامی از دریاها ومحدودیتهای آن; ترک
مخاصمه دراسلام وحقوق بین الملل; آثار جنگ بر معاهدات بین المللی; مبانی حقوقی حمایت
دیپلماتیک; بررسی مشروعیت پخش امواج ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل;
بررسی اجرای آرای داوری خارجی علیه دولت در پرتو تئوری مصونیت …
ایران داوری – کوششی برای ترویج و تحکیم نهاد داوری در حقوق ایران
https://www.irandavari.com/‎Cachedقاضی متخصص و منتخب شما. داور، شخصی است که طرفین اختلاف بر می‌گزینند تا به
علل و مستندات بروز اختلاف، رسیدگی نموده و با رای خود به شیوه‌ای قاطع و سریع به
دعوی، پایان بخشد. ادامه مطلب …
ابطال رای داوری – وکیل تهران – علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری
abdilawyer.com/Set-aside…/وکیل-ابطال-رای-داوری-تهران2168.html‎Cached
Similarابطال رای داوری / توضیح و بررسی دعوی ابطال رای داور / موارد بطلان رای داور / لازمه
درخواست ابطال / هزینه دادرسی / مرجع رسیدگی / مهلت اعتراض به رای داور و . … تعیین
کننده» می باشند زیرا بر خلاف قوانین آمره ماهوی نمی توان توافق کرد یا رای صادر نمود ،
مانند سلب حق از کلیه حقوق مدنی موضوع ماده 459 قانون مدنی ، خلاف ترتیبات قانون ارث
و .
Images for بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات