× بستن تبلیغات
مارس
21
2018

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن ,  خرید بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن , جرم شناسی سرقت;عوامل موثر بر سرقت;راههای پیشگیری از سرقت;تحقیق در مورد سرقت;علل و انگیزه سرقت;بررسی علل و انگیزه سرقت;پایان نامه سرقت;دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سرقت;دانلود پایان نامه جرم شناسی سرقت , هدف از این مبانی نظری بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهای پیشگیرانه می باشد

فرمت :  doc

دسته بندی موضوعی این فایل :  حقوق

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های مرسی فایل مشکلی داشتید به  صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم از طریق تلگرام با شماره 

09214087336  

یا آی دی سئو سایت @wwwlonoir  

در ارتباط باشید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات 118
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه رشته حقوق

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

چكیده
سرقتیكی ازجرایم شاخص در هر جامعه ایبوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای كاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف كلی پژوهششناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهدمی باشد، این پژوهش از نوع كاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتكبین این جرم مراجعه گردیده است.
در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی كه مرتكبجرم سرقتشده اند این نتیجه حاصل می شود كه گزینشارتكاب بزه سرقتاز سوی هر یك از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است كه ممكن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. وعمدترین انگیزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگیزه درارتكاب جرم سرقتموثر نبوده ولی در تحمل كیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت كه هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم كرد و میان این دو گروه تفكیك قایل شد.
مراحل تحقیق این موضوع را روشن می كند كه بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیكاری با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممكن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم كاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان كرد كه كدام یك از اینعوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتكاب بزه سرقتاز سوی سارقین است ولی بی شك برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می كنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهكارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت كاستن از آمار بالای این جرم می باشد.
واژگان كلیدی:
سرقت
انگیزه
پیشگیری
علل ارتكاب
مقدمه
درتبیین علل و انگیزه سرقتنظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهندهعوامل متعدد در وقوع سرقتمی باشد. باید دید كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی كه آنها نیز ممكن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تكرار، تثبیت شده اند سرقت یك نوع رفتار خاص نیست بلكه گسترده ای از رفتارهای متعدد است.
در بوجود آمدن آن یك علت وجود ندارد، بطور كلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیكاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجببروز سرقتمی شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند.
یكی از قدیمی ترین جرایم اموال كه شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالكیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتكبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده استجرم سرقتمی باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل كلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد و همین كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می كند امروزه در اكثر كشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی كه هر یك شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است كه در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.
اما در خصوص انتخابجرم سرقتبعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی كامل كه به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وكلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشك حقوق جزا به یك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم.
همچنینسرقتاز باسابقه ترین جرایم بشری است كه در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایش و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)
فهرست مطالب
چكیده …………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف – بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2
ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4
ج- پیشینه و سابقه پژوهش …………………………………………………………………………….. 5
د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5
ه- محدودیتها و مشكلات در راه پژوهش …………………………………………………………….. 5
و- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 6
ز- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 7
ح- سازمان پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول:كلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش سرقت

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت…………………………………………………….. 9

1-1- تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9
1-1-1- سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
1-1-2- سرقت در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 10
1-1-3- سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12
1-2- تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12
1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14
1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2-2-2- عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15
1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16
1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18
1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگیزه ارتكاب جرم……………………………………………………………. 26

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26
2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26
2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق كیفری اسلام ……………………………………………………………………….27
2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28
2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29
2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل كیفر …………………………………………………………………………. 30
2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت كیفری ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسی سرقت…………………………………………………………… 34

3-1- كلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34
3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ………………………………………………………………………….. 34
3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم …………………………………………………………………………………..36
3-1-2-1- علت …………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-1-2-2- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-1-2-3- انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-2-4- عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-1-3- مرور برخی از مكاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39
3-1-3-1- مكتب كلاسیك ……………………………………………………………………………………………………………. 39
3-1-3-2- مكتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40
3-1-3-3- مكتب شیكاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40
3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی …………………………………………………………………………………………………41
3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41
3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43
3-1-3-9- نظریه كنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43
3-2- بزه دیده شناسی سرقت ……………………………………………………………………………. 44
3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45
3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45
3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پیشگیری از جرم…………………………………………………………… 48

4-1- كلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50
4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..55
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

The post بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن appeared first on مرسی فایل.

لینک منبع و پست :

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آنhttp://mer30file.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86/

جرم شناسی سرقت – راسخون
rasekhoon.net/article/show/206098/جرم-شناسی-سرقت/‎Cached
Similarجرم شناسي سرقت. تاريخچه سرقت. يكي از قديمي ترين جرايم عليه حقوق اموال و
مالكيت (جرايم مالي) كه از آغاز پيدايش مالكيت خصوصي و در ميان جوامع گوناگون بشري
در سنين ….. ممكن است با شرايطي مستلزم حد باشد و در برخي شرايط از باب محاربه
باشد و در صورت فقدان شرايط ياد شده، سرقت تعزيري باشد؛ از اين رو در بررسي جرم
سرقت، …
مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات …
tehranprisons.ir/مطالعه-و-بررسی-جرم-دزدی-از-دیدگاه-از-دید/‎Cached
Similar1 مارس 2016 … گردآورنده : فرشاد فتاح حبیبی. مقدمه. سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در
زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم
مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در
مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع …
پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و …
homatez.com/پایان-نامه-ارشد-بررسی-جرم-شناختی-پدیده/‎Cachedپايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A». رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
عنوان: بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر. و راهکارهای مقابله با آن.
استاد راهنما: دکتر رضا علی محسنی. زمستان 1393. برای رعایت حریم خصوصی نام
نگارنده پایان نامه درج نمی شود. (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است). تکه هایی از
متن پایان …
مقاله بررسی تطبیقی جرم سرقت مسلحانه در حقوق ایران و جمهوری عربی …
https://www.civilica.com/Paper-NCTMH01-NCTMH01_180=بررسی-تطبیقی-جرم-سرقت-مسلحانه-در-حقوق-ایران-و-جمهوری-عربی-مصر….‎Cached Rating: 1 – 1 vote
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تطبیقی جرم سرقت مسلحانه در حقوق ایران و جمهوری
عربی مصر. محمود سرخه – کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور
شهر الوان علی دیناروندراد – کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی محمدجواد کریمی –
کارشناس ارشدحقوق جزاوجرم شناسی …
اندیشه های فقهی حقوقی | جرم شناسی سرقت
hoqoqi.com/fa/جرم-شناسی-سرقت/‎Cached8 مارس 2016 … در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با نگرش جامع تری درباره سرقت، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون
تعزیرات را به انواع سرقت های تعزیری اختصاص داده است. جرم شناسی سرقت …..
ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در
صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از این رو در بررسی جرم سرقت، …
آکادمی جرم شناسی اتهام – بررسي جرم سرقت مسلحانه، تعزيري و حدي
https://www.eteham.com/…/39-بررسی-جرم-سرقت-مسلحانه%25D8%258C-تعزیری-و-حدی.html
مطالب اختصاصی پلیس علمی. بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل. دكتر رضا نوري|
قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب
ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا… بررسي جرم سرقت مسلحانه، تعزيري و حدي …
[PDF] 92 بررسی سرقت حدی و مجازات آن با رویکرد قانون مدنی اسالمی
uctjournals.com/farsi/archive/socials/1394/winter/13.pdf‎Cached
Similarجرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های
متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند. در. سوره ی مائده … هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم و
مبانی جرم سرقت حدی در فقه و حقوق موضوعه می باشد. …… نجفی ابرندی آبادی، علی
حسین، تقریرات درس جرم شناسی ، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مج.
تمع.
نقد و بررسی یک پرونده : سرقت و کیف قاپی – پايگاه حقوقی ویج ایران
www.vijiran.com/نقد-پرونده-سرقت-کیف-قاپی/‎Cached10 دسامبر 2014 … 2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت
به‌عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر
صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد،
در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط …
عناوين پايان نامه هاي جزا و جرم شناسي – سايت گروه حقوق دانشـگاه آزاد …
dol.mshdiau.ac.ir/index.php?option=com…‎Cached
Similar17 ژانويه 2013 … كيفرزدايي از منظر قانون مجازات اسلامي 92 … پيشگيري از بزه ديدگي زنان در برابر
سرقت(در شهرستان مشهد ) …. بررسي اقدامات تاميني در خصوص پيشگيري از تكرار
جرم مجرمين خطرناك و سابقه دار در زندان مركزي مشهد و مطالعه تطبيقي اقدامات تاميني
درخصوص پيشگيري ازتكرار جرم مجرمين خطرناك و سابقه دار در ايران و …
[PDF] ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺆ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ ( ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎ :
jas.ui.ac.ir/article_18188_8378ec6ea3fa534f66edb547ab7195dd.pdf‎Cached
Similarﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻـﻼﺡ. ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣ. ﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺮﻗﺖ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎﻩ. ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﺳﺖ. ،. ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ. ﺍﺳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ. ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﻮﺩ . ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺩﺭ. ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﻲ. ١. ﻭ. ﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﻳـﻪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ
ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﮔﺮﺍﻧـﻪ …
بررسي عوامل موثر بر وقوع سرقت هاي مقرون به آزار در شهر بندرعباس …
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157761‎Cached
Similarيکي از جرايمي که موجب بروز احساس ناامني در سطح جامعه مي شود، سرقت مقرون به آزار
است. اين جرم را مي توان ازجمله جرايمي دانست که مبارزه با آن، يکي از دغدغه هاي اساسي
نيروي انتظامي محسوب مي شود. هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بر وقوع
سرقت هاي مقرون به آزار در شهر بندرعباس در سال 1389 است. تبيين و شناخت تاثير …
[PDF] بررسي رابطه جرائم اجتماعي و متغيرهاي اقتصادي در ايران
www.ensani.ir/storage/Files/20150706142455-9884-143.pdf‎Cached
Similar6 جولای 2015 … قاضي ايتاليايي )1885( براي اولين بار کتابي با عنوان جرم شناسي به رشته
تحرير درآورد اما در اين … در جرم شناسي اختصاصي، به بررسي علل ارتکاب جرم و بروز
حالت خطرناک مي پردازند که خود. شامل سه شاخه تخصصي ….. مستقيم نرخ جرم سرقت با
نسبت شهرنشيني، نرخ طالق، نرخ بيکاري و همچنين رابطه معکوس آن.
پرتال جامع علوم انسانی – جرم شناسی و کیفر شناسی
www.ensani.ir/fa/4230/default.aspx?page=1‎Cached
Similarعنوان مقاله: بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان های تهران).
پدیدآورندگان: شهلا معظمی · سامان سیاوشی. حوزه (های) تخصصی: حقوق جزای اختصاصی
• جرم شناسی و کیفر شناسی. تعداد نمایش: 203. چکیده. متن اصلی · دریافت …
تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه
https://journals.ut.ac.ir/article_59244_0.html‎Cachedامروزه همراه با موج وسیع تغییرات اجتماعی و شکل‌گیری شرایط آنومیک، بسیاری از
شهرها ناگزیر به همزیستی با پدیده‌ای به‌نام جرم هستند که امنیت اجتماعی شهروندان را
تهدید می‌‌کند. در این نوشتار، با رویکردی میان‌رشته‌ای به بررسی جرم سرقت از منزل و
نقش نابرابری بر آن و تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی آن در شهر کرمانشاه پرداخته
می‌‌شود.
[PDF] اصل مقاله (726 K) – فقه و مبانی حقوق اسلامی
jil.bonabiau.ac.ir/article_524992_cc46b0543e94330ee0b259d3ee072e48.pdf‎Cached
Similarبررسی سرقت شریک از مال مشاع در حقوق کیفری و فقه امامیه و عامه … دانشجوی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات آیت
اهلل آملی. 2 …. بررسی. قرا. خو. اهد. گرفت. : گفتار. اول. : سرقت. مستوجب. حد. شریک.
از. مال. مشترک. : ماده. 267. قانون. مجازات. اسالمی. مصوب. سال. 1392. مقرر. می. دارد. “:
سرقت.
بررسی تطبيقی سرقت و مجازات آن در دو نظام كيفری ايران و انگلیس
zardata.ir/item/سرقت-مجازات-آن-در-ایران-انگلیس/‎Cached
Similar15 سپتامبر 2016 … سرقت يكي از جرم های رايج و كهن در جوامع مختلف است كه در آموزه های ديني و فرهنگي ملل
مختلف به عنوان يك عمل زشت اخلاقي يا گناه تلقي شده است. اين جرم ….
جرم سرقت در قانون جزاي افغانستان، دشواریها و راهکارها
www.katebin.net/index.php?option=com_content…article…‎Cached
Similar30 نوامبر 2011 … پس جرم سرقت كه بخش از احكام جزايي قانون جزاء است باعنايت به منابع ديني و شرعي
تدوين گرديده و به اجرا گذاشته شده است و خوشبختانه فقه اسلامي در اين ….. حميد دهقان،
بررسي قانون سرقت (جرم شناسي سرقت و مطالعة تطبيقي آن در فقه و قوانين موضوعه)
ص ۴۵، چاپ اول ۱۳۷۹، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.
روزنامه ولایت قزوین – جرم‌شناسی سرقت
velaiatnews.com/?type=dynamic&lang=1&id=4569‎Cached
Similar16 ا کتبر 2011 … جرم‌شناسی سرقت. مهناز اسماعیلی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق. سرقت عبارت
است از «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» [ماده‌ی 197 قانون مجازات اسلامی]. … برای به
دست آوردن اطلاعات صحیح آماری و در نتیجه کمک به پیشگیری از جرم سرقت و اصلاح
فرد خاطی، نیازمند بررسی دقیق سرقت هستیم که در این قسمت به بررسی …
[PDF] : ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ
www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1380950709.pdf‎Cached
Similarﺷﻨﺎﺳـ. ﻲ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ،. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺷﺪﻥ. ﺟﺮﻡ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻭ ﮔﺎﻣ. ﻬﺎ. ﻱ ﺍﻭﻟ. ﻴ. ﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﺯﻣﻴﻨﻪ. ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ،. ﺑﺮﺭﺳﻲ.
ﻣﻲ ….. ﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ. ،. ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﺎﺭﻕ ﻭ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻡ. ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑﺰﻫ. ﺪﻳـﺪﻩ ﺍﺯ. ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ،. ﺑﺎ
ﻣـﺸﻜﻼﺕ ﻻﻳﻨﺤـﻞ. ،. ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻧ. ﺒـﻮﺩ . ﻣﻼﺣﻈـ. ﺔ. ﻣﺎﻫﻴـﺖ. ﺟﺮﺍﻳﻤـ. ﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﻲ. ،. ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺭﻭﺷﻦ. ﻣﻲ.
مقالات حقوق جزا م جرم شناسی – نشر عدالت
nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/496–.html‎Cached26 آوريل 2016 … مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی.
نگرش علمی و کاربردی به جرم سرقت (منتشر در پیام آموزش …
magazine.shme.ir/…/نگرش-علمی-و-کاربردی-به-جرم-سرقت-منتشر-د/‎Cached
Similar4 مارس 2015 … (رئیس شعبه 5 دادگاه نظامی یک تهران و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی) … با وجود آن که مطالعه جرم سرقت از زوایای مختلفی میتواند مورد
توجه باشد ولی بررسی همه جانبه این موضوع بی تردید از حوصله و گستره این نوشتار
خارج است، و ما در حد پاسخگویی شبهات قضات محترم نظامی در خصوص …
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه …
collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/‎Cached
Similarو.ع.۱۳۸۱) بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان قرارها در حقوق
کیفری ایران سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه. مطالعه تطبیقی آزادی
مشروط در حقوق ایران و انگلستان جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا
. موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی. موانع قصاص نفس در
شریعت اسلام
بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران)
www.jlj.ir/article_19861_3327.html‎Cached
Similarسرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همواره وجود داشته است. گذشت زمان بر
این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از
انواع سرقت‌ها، سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار است که نه‌تنها به مال افراد لطمه می‌زند،
بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به
دنبال …
جرم سرقت و مجازات های آن 3 – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
www.allqaza.com/far/index.php/1389-01-19…/2876——-3‎Cached1 ا کتبر 2011 … حسب ماده 655 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد 654-651 مجازات
حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذكور در مواد مشارالیهم مجازات
ندارد . نكته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت
فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم …
بررسی حقوقی جنایت علیه بنیتا/عنصر معنوی جرم شاه کلید کشف …
https://www.mehrnews.com/…/بررسی-حقوقی-جنایت-علیه-بنیتا-عنصر-معنوی-جرم-شاه-کلید-کشف-حقیقت‎Cached31 جولای 2017 … سارقینی که به طمع سرقت خودروی پراید به ماشین پدر بنیتا نزدیک شدند، این روزها
از سوی قانون و جامعه به عنوان قاتل آن هم یک قاتل بی رحم شناخته میشود. … حمید رضا
نیکوکار، دکتری جرم شناسی و محقق موسسه جرم شناسی ماکس پلانک در آلمان در
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عمدی یا شبه عمدی بودن جرم قتل در رابطه …
[PDF] Untitled – Center for Problem-Oriented Policing
www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60steps_farsi.pdf‎Similarفیپا وضعیت فهرست نویسی : Crime analysis for problem solves: in 60 Small
Steps :عنوان اصلی : یادداشت. جرم شناسی : موضوع. جرم و جنایت- پیشگیری : موضوع.
ک، جان ای. : …. 9- آگاه باشید که پیدایش موقعیت مناسب باعث ارتکاب سرقت می شود .
…. 49- نحوه جابه جایی آماج، شیوه های ارتکاب و نوع جرائم را بررسي کنید ………. 50-
مراقب …
بررسي جرم و جنايت در ايران با استفاده از چند الگوي اقتصادي | دادگر …
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/12127‎Cached
Similarبرای تحقق این هدف از دادههای یک دوره سی ساله مربوط به سرقت و قتل عمد به‌عنوان
متغیرهای جرم در کنار رشد اقتصادی و شاخص فلاکت (با بکارگیری روش اقتصاد
سنجی) استفاده گردیده است. نتایج مطالعه … تيلور، يان؛ اقتصاد سياسي جرم،
دانشنامه جرم‌شناسی آكسفورد، ترجمه: حميدرضا ملك محمدي، تهران، انتشارات ميزان، 1389.
حسيني‌نژاد، …
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392
jclr.atu.ac.ir/article_578.html‎Cached
Similarقانونگذار در مواد ی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از
کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههایمؤثر در تعیین میزان مجازات مورد
توجه قرار داده است. … استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سمنان … بررسی
مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید
[PDF] شروع به جرم با نگاهی به قوانین افغانستان
journals.miu.ac.ir/…/f9229a29a282a8f74a2975a0888bcec823ffc92c.pdf‎Cached
Similarسرقت، کلید تهیّه می. کند. و. طناب می. خرد،. یا. برای قتل. سـالح مـی. خرد. یاو. سم تهیه
می. کند. گذر از گستره طراحی. بـه مـرحله تـهیه مـقدمات جـرم. مؤ،. ید جدّ. ی و مـصمم بـودن.
فرد در. تعقیب فکر مجرمانه. و حصول نتیجه. هست. و. ازنظر. جرم. شناسی. حاکی از.
شخصیتی. دعِّمُ. بزهکاری است که در صـورت وجـود دالیـل کافی. ،. بایستی از تداوم روند

[PDF] ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ
www.nwis.ac.ir/wp-content/plugins/download…/download.php?id…‎Cachedﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزة ﻋﻠﻤﯿﮥ. ﺮﺧ. ﺳا. ﺎن. ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ. ي ﻧﺮﺟﺲ. (. ﺳﻼم. اﷲ. ﻋﻠﯿﻬﺎ. ) ﺳﺒﺰوار. ﻣﺪرﺳﻪ. ي اﺳﻼم.
ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺣﻀﺮت زﻫﺮا. (. ﺳﻼم. اﷲ. ﻋﻠﯿﻬﺎ. ) ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ. ﺳﺮﻗﺖ …
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ. ي ﺳﺮﻗﺖ. » ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ. آﯾﺎت. 38. و. 39. ﺳـﻮره. ي ﻣﺎﺋـﺪه. ،. آن را از ﻧﻈـﺮ
ﻓﻘﻬـﯽ و. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم، ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣـﺪ ﻣـﯽ.
[PDF] بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران:رهیافت داده‌های تلفیقی بین …
qjerp.ir/article-1-523-fa.pdf‎Cachedﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ. رﺷﺘﻪ. ای ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوری و ﺷﺎﯾﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
Downloaded from qjerp.ir at 14:51 +0330 on Monday March 12th 2018 … ﺳﺮﻗﺖ، ﻗﺘﻞ
و …) و ﺑﯿﮑﺎری. ﺑﻪ. ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ. ﺑﯿﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم داده. ﻫﺎی آﻣﺎری. ﺟﺮم در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎ.
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. و. ﺗﺼﺮﯾﺢ. ﻣﺪل، ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺑﺨﺶ. ﭘﻨﺠ. ﻢ. و در. اﻧﺘﻬﺎ. ﻧﺘﯿﺠﻪ.
مقاله بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت
bankmaghaleh.ir/مقاله-بررسی-مسائل-و-معضلات-اجتماعی-ع/‎Cachedاین تحقیق به بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف می‌پردازد در تبیین ماهیت و علل
سرقت نظر گاههایی متفاوت طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت
می‌باشد. جرم … علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت ۴۹ جرم چیست ؟ ۵۳ عوامل ازدیاد
جرم ۵۳ انواع دزدی و انگیزه‌های غارتگری اموال دیگران ۵۴ جرم شناسی سرقت ۵۴ مطالعه
موردی ۵۵
حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت – پژوهشگاه قوه قضاییه
www.ijri.ir/showcontent.html?i=NHBCYXVoOFdoZmM9‎Cached13 آگوست 2016 … باسمه تعالی. هفدهمین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
با موضوع حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقتکه در رأی شعبه 63 دادگاه
تجديدنظر استان تهران نسبت به آن اظهار نظر شده است، در تاریخ 93/12/19 برگزار
گردید. در متن رأی مورد بررسی با این بیان که «صدور حکم به رد مال به …
بررسی علل و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت مسلحانه – فصلنامه انتظام اجتماعی‌
entezami.sinaweb.net/article_38487.html‎Cachedبررسی علل و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت مسلحانه. مقاله 5، دوره 8، شماره 2، تابستان
1395، صفحه 85-108 XML اصل مقاله (782 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان.
امیر وطنی؛ حمید فاطمی موحد. 1استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی. 2
دانشجوی دکتری حقوق جزا دانشگاه خوارزمی. چکیده. زمینه و هدف: رشد بی‌رویه جمعیت در
مناطق …
[PDF] ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺟﺮم
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9pe/article/download/2352/2472‎Cached
Similar_____ . 1. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. ، ) f.mahmoudi49@gmail.com. 2. ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 3. اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎﺟﺎ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 1/9/91.
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :25/4/92. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺟﺮم. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ) …
Images for بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

دانلود برنامه حقوق جزا و جرم شناسی از بازار اندرویدی مایکت
https://myket.ir/app/zemestan.hoghughejazavajormshenasi/?lang=fa‎Cached11 سپتامبر 2016 … g جرم و کجروی جرم‌شناسی از قانون مجازات اسلامی- تعزیرات جرائم پوشش (1) از قانون
مجازات اسلامی- تعزیرات جرائم پوشش (2) حبس متهم به قتل تبیین قانون جر …
بررسی قانون سرقت – مرکز دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان …
paperyab.ir/…/653-بررسی_قانون_سرقت‎Cachedبررسی قانون سرقتمشخصات کتاب:سرشناسه : دهقان، حمید، – 1339عنوان و نام پدیدآور :
بررسی قانون سرقت: جرم شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه/
حمید دهقانمشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات،
1379.
اقلیم و تأثیر آن بر ارتکاب جرم – اداره کل زندان های استان اصفهان
isfahanprisons.ir/اقلیم-تأثیر-بر-ارتکاب-جرم/‎Cached
Similar10 جولای 2016 … تعریف علوم از جرم، هر چه که باشد، در جرم شناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و
هواشناسی به هم می‌رسند و متخصصان این رشته‌ها، بدون این که عنصر قانون را نادیده ….
۲۰۱۰ به بررسی داده های جرایم و اطلاعات هواشناسی پرداخته است، بر این عقیده است که
هوای گرم تر موجب ۱٫۲ میلیون حمله سخت، ۲٫۳ میلیون یورش، ۲۶۰ هزار سرقت …
ایرنا – وقوع سرقت به چه عواملی بستگی دارد؟
www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81066840‎Cached
Similar1 مارس 2014 … به گزارش ایرنا، پایگاه خبری پلیس روز شنبه با انتشار یادداشتی از سردار «سعید
منتظرالمهدی» به بررسی علل و عوامل سرقت پرداخته است. … علت شناسی سرقت عوامل
سرقت به عنوان یک جرم و پدیده انحرافی، همانند جرایم و کجروی های دیگر، به دو دسته
تقسیم می شود: 1 – عوامل زمینه ساز( دور ) و 2 – عوامل بروز دهنده(نزدیک).
[DOC] عناوین پایان نامه حقوق جزا و جرمشناسی ردیف عنوان پایان نامه 1 بررسی …
srbiau.ac.ir/Files/حقوق%20جزا.doc‎Cached
Similarبررسی وجوه رابطه ی امانی در ماده 674 ق.م.ا. و مقررات مدنی و فقهی. 21. بررسی مجازات های
جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از منظر آموزه های فقهی و جرم شناسی. 22
. بررسی نهاد تعویق صدور حکم از منظر آموزه های فقهی و جرم شناسی. 23. بررسی
تحولات تقنینی عنصر مادی سرقت در قوانین کیفری با تاکید بر قانون مجازات
اسلامی …
دادگستر – بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران
hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-62.aspx‎Cached
Similarدادگستر – بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران – وبلاگ حمید خانزاده کارشناس ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – دادگستر. … ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع
سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (
سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود.
انجمن علمی رشته حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی
h-saeinpnu.blogfa.com/cat-13.aspx‎Cached
Similarانجمن علمی رشته حقوق – حقوق جزا و جرم شناسی – … لذا در این مقاله هدف این است كه به
گونه ای منجز ماهیت حقوقی اشتباه و اكراه و با نتیجه اثر هر یك در قوانین و مقررات
فعلی جزائی و مدنی بررسی گردد. محتوای مقاله در خصوص … در ماده:197 از قانون مجازات
اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی .
سرقت و دزدی – بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
www.pishgiri.org/آسیب-های-اجتماعی/سرقت-و-دزدی‎Cached
Similar26 ژانويه 2015 … جرم شناسی سرقت. آسیب شناسان اجتماعی هرگونه عملی را که برخلاف موازین، مقررات،
قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد جرم می‌نامند و جرم‌شناسی به بررسی
بزهکاری می‌پردازد تا علل پیدایی و تکوین و پیشرفت و نتایج آن را دریابد.
وکالت آنلاین – با ارکان جرم آدم ربایی آشنا شوید؛ شدیدترین مجازات در …
www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID…‎Cached
Similarسرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی است؛ اما جرمی که به تازگی در جوامع
بیشتر از گذشته دیده می‌شود و با جرم سرقت نیز شباهت‌هایی دارد، آدم‌ربایی است. …
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با یادآوری اینکه یک جرم برای تحقق نیاز به
سه رکن دارد که یکی از مهترین آنها رکن قانونی است، خاطرنشان می‌کند: هیچ عملی را
نمی‌توان …
دانلود جزوه بررسی همه جانبه جرم سرقت – یک قاضی
www.1ghazi.ir/1393/02/…/دانلود-جزوه-بررسی-همه-جانبه-جرم-سرقت/‎Cached
Similar18 مه 2014 … [toggle title=”تذکر مهم” state=”close” ]وبسایت یک قاضی در جهت حمایت از جزوات و
مقالات دوستان و همکاران محترم حقوقی،بدین وسیله اعلام می دارد: چنانچه مقاله ویا جزوه و
… متعلق به نویسنده یا تدوین کننده ای بوده و ایشان از قرار گرفتن مطلب خود در
سایت ناراضی می باشند، ضمن ارائه استناد مقاله و یا جزوه به خود،مراتب عدم …
کتابخانه:بررسی قانون سرقت – پژوهشکده امر به معروف
wiki.fmaroof.ir/index.php/کتابخانه:بررسی_قانون_سرقت
1 آوريل 2017 … لذا، به دلیل جوان بودن قانون اخیر، شرح و نقد و بررسی آن از زوایای گوناگون به منظور
آگاهی بیشتر علاقه‌مندان و اصلاح نواقص احتمالی شایسته است. از سویی دیگر، در
سال‌های اخیر آمار سرقت در کشور ما شدیداً افزایش یافته، امنیّت مالی را دچار اختلال
ساخته و زندگی را در کام شهروندان تلخ نموده است؛ لذا بحث اجمالی جرم شناسی …
عنصر مادی جرم | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/عنصر-مادی-جرم__a-46204.aspx‎Cached
Similar‌أ. رفتار مجرمانه مثبت (فعل). رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که
قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به
صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن
را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و…
[5].
[PDF] ﺳﻔﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎرﻗﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف …
research.iaun.ac.ir/pd/shekarchizade/pdfs/PaperC_9667.pdf‎Cached
Similarﭘﻴﺶ رو. ﭼﻬﺎر ﻣﺼﺪاق از ﺳﺮﻗﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده. اﺳﺖ . .2. ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ. اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﻜﺎن ﺟﺮم. و اﻧﺘﺨﺎب آن. در ﻓﻬﻢ. ﭘﺪﻳﺪ. ه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ. و. ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﺟﺮم. -. ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. «: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺰه، ﺑﺰﻫﻜﺎري و ﺑﺰه. دﻳﺪﮔﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻜﺎن. ﻫﺎي ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺷﻴﻮه. -. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻓﻌﺎﻟ.
انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی – بررسي جرم از ديدگاه جامعه …
www.madadkari-allame.blogfa.com/…/بررسي-جرم-از-ديدگاه-جامعه-شناسان-(دوركيم-وماركس)‎Cached
Similar15 ژانويه 2012 … انجمن علمی-دانشجویی مددکاری اجتماعی – بررسي جرم از ديدگاه جامعه شناسان (دوركيم
وماركس) – انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
طباطبایی.
مبحث سوم- شرایط اتفاق در جرم ماده 49 قانون جزا – کمیسیون مستقل حقوق …
www.aihrc.org.af/home/article/5693‎Similar4 جولای 2016 … منظور از منظم این است که یعنی وحدت قصد بین فاعل و متفق وجود داشته باشد در غیر آن
اتفاق در جرم قابل تحقق نیست. یا به عبارت دیگر توافق بر سر امر معین باشد یعنی
از قاعده منظم برخوردار باشد، اگر شخصی بر سر سرقت توافق کرده باشد، ولی جرم قتل
صورت بگیرد در اين‌صورت اتفاق در جرم صورت نگرفته است.
دانلود مقاله رایگان/مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق …
www.ghatreh.com/…/دانلود-مقاله-رایگان-مطالعه-بررسی-جرم-دزدی-دیدگاه-دیدگاه-فقه‎Cached
Similar16 آگوست 2017 … از جمله مقرراتى كه در قانون حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است
كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود. …… از نظر روان شناسان،
سازگار كسى است كه بتواند خود را با اهداف انديشيده حيات و ضوابط و مقرراتى كه جهت
وصول به آن وضع شده، تطابق دهد و در مسير صراط مستقيم و در تلاش …
[DOC] گروه آموزشی کارشناسی ارشد – دانشگاه پیام نور کرج
karaj.alborz.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=86aa9aab…‎Cached
Similarعباس لقایی, حقوق جزا و جرم شناسی, بررسی تطبیقی مجازات اشخاص فاقد سن
مسئولیت کیفری در ایران و مصر, 10. صفورا سنگستانی, حقوق جزا و جرم … عادل گل
آرا, حقوق جزا و جرم شناسی, عوامل موثر بر اصلاح ناپذیری و تکرار سرقت سارقین
سابقه دار (با مورد مطالعاتی استان آذربایجان غربی 1387), 26. محسن هادی نژاد عمران,
حقوق جزا و جرم …
جزوه جرم شناسی
www.moaydilawyer.com/print.php?ToDo=ShowArticles&AID…‎Cached
Similarجرم شناسی به دنبال علل پیدایش و شیوع جرم در جامعه است جرم از نظر جرم شناسی محدود
به قلمرویی است که حقوق جزا ترسیم کرده است یعنی به عنوان مثال: سرقت از نظر یک
جرم … اما یک جرم شناس با بررسی موقعیت مجرم و عوامل و عللی که او را به سمت ارتکاب
جرم سوق داده است اعم از عللی که در شخص مجرم است مانند بیماریهای روانی، جنون و .
[PDF] ی میان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بررسی جرم شناختی رابطه 0931 …
pantajournals.ir/uploads/pdf/2017111142717778.pdf‎Cached5931. -. 8192. (. ISSN: (2538-6395). بررسی جرم شناختی رابطه. ی میان اعتیاد به
مواد مخدر و روان گردان. و ارتکاب سرقت در کرمان از سال. 0931. تا. 0931. مهدی غفاری. )
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. ،. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد رفسنجان . کرمان .
ایران. ( mehdigh_5867@yahoo.com. دکتر محمود. روح. االمینی. ) دکترا. جزا و جرم.
شناسی.
اهورا مزدا – جرم+جرم شناسی
www.amin909703.blogfa.com/post/9‎Cached
Similarجرم در زبان ها و مکان های مختلف تغییر می کند . ممکن است عملی در یک جامعه یا مکان
خاص جرم باشد اما در جامعه دیگر جرم نباشد . اما به هر حال جرائم طبیعی که قبح ذاتی
هستند قانون گذار هر کشور آنها را جرم انگاری کرده است و واکنش هر جامعه نسبت به آن
جرم متفاوت است . مثلاً همه جوامع جرم سرقت را قبیح می دانند اما واکنش آنها با هم متفاوت
است .
بررسی جرم و مبانی آن از دیدگاه فقهی – تابناک قزوین
www.tabnakghazvin.ir/fa/…/بررسی-جرم-و-مبانی-آن-از-دیدگاه-فقهی‎Cached
Similar10 دسامبر 2015 … بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص
ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). …. پنداری
را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و
تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد.
دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی – پروژه دات کام
www.prozhe.com/جرم-از-ديدگاه-حقوق-و-قانون-مجازات-اسلام‎Cached
Similar16 جولای 2015 … عنوان مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی قالب بندی : Word قیمت :
رایگان شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد
و مى توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و
همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر …
جرم چیست ومجرم کیست؟ – پیشگیری درنظریه های جرم شناسی وگستره …
hoomanhomayonfar.blogfa.com/post/19‎Cached
Similarهرچه پیشگیری از جرم،در معنای‌ جرم‌شناسی آن،یعنی خارج از نظام کیفری،مؤثرتر باشد
،کمتر به مجازات‌ احساس نیاز ایجاد می‌شود.اما به رغم این فایدهء روشن،امکان توسل به‌ …
در مقالهء حاضر بناداریم از یک‌سو پیشگیری از جرم در نظریه‌های جرم‌شناسی و سپس
محدودیتهای ناظر به پیشگیری از جرم را بررسی نماییم. امکان پیشگیری در نظریه‌های

Print
www.imj.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?…‎Cachedبنابراين وقتي مي‌خواهيم دو جرم مختلف را به ذهن بياوريم، به جرایمی چون سرقت و
كلاهبرداري اشاره مي‌كنيم. اختلاف اين دو در عنصر مادي و به تبع در عنوان مجرمانه مي‌باشد
در عين حال كه هيچ توجهي به مجازات آن دو نداريم. يعني قدر متيقن اختلاف متبادر شده به
ذهن ناشي از اختلاف ماهوي در عنصر مادي مي‌باشد. به همين دليل ما نيز در دو بخش به
بررسي …
Cv of Faculty Members
sess.shirazu.ac.ir/sess/fresearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1520;‎Cachedطلعت جمالي, تحليل جرم شناسي تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي ۹۲, ۱۳۹۴. عليرضا
قلي پورشهركي, جايگاه رهبري در … ايلناز اسدي قجرلو, پيشگيري از سرقت علمي,
۱۳۹۲. سجاد سليماني شكوه, تحليل جرم … وتمايز سرقت مسلحانه و قطع الطريق, ۱۳۹۱.
احد حصبائي, بررسي حمايت کيفري از شهود با نگاهي تطبيقي بر قانون ايران و
امريکا, ۱۳۹۱.
دانشجويان ارشد جزا 89 – جرم شناسی
criminallawstudent.blogfa.com/post-42.aspx‎Cached
Similarدانشجويان ارشد جزا 89 – جرم شناسی – سعي براين است كه ضمن انتشار آخرين اخبار
حقوقي،فضايي براي تبادل نظر دانشجويان جزا فراهم شود. … که در شاخه حقوقی جرم
آنگونه که در قانون و در رویه قضایی تمرکز بر روی جرم انجام می‌شود در حالی که در شاخه
تجربی علوم جنایی ما به جای خود جرم (سرقت) با سارق و مجرم سروکار داریم و بررسی
می‌کنیم.
روزنامه رسالت87/10/3: تكنولوژي ، پيشگيري و كاهش جرايم – Magiran
www.magiran.com/npview.asp?ID=1771603‎Similar23 دسامبر 2008 … مجرم هر لحظه قبل و بعد از ارتكاب جرم در هول وهراس شناخته شدن باشد . در اينجا ما به
بررسي نقش تكنولوژي در كاهش ارتكاب جرم مي پردازيم . نقش فناوري هاي مخابراتي در
كاهش جرايم پيشرفت هاي فني مخابرات همراه خود امكاناتي را فراهم نمودكه موجب كاهش
بعضي از جرايم چون جرايم مزاحمت تلفني، جرم سرقت گوشي هاي تلفن همراه …
شناخت روشهای سرقت می تواند در شناسایی سارقین و پیشگیری از جرم …
rezadelavari.com/?p=4&id=3‎Cached
Similar12 مه 2011 … چکیده:سرقت یکی از جرائم متداول می باشد واز آنجایی که شناخت واگاهی مردم ازاین جرم
می تواند در پیشگیری از وقوع آن موثر باشد و برای این منظور بایستی …… می توا ن
گفت تیپ شناسی به عنوان علمی با اصول پایدار نمی تواند باشد زیرا شناخت سارقین
به طور دقیق با این روش مستلزم زندگی چند ساله ویا بررسی انها …
سلیمان رحمانی سامانی – موضوعات کارنشده حقوق جزا و جرم شناسی
saman2831.blogfa.com/post/9‎Cached
Similar1- ررسي ويژگيهاي جمعيت شناختي (دموگرافيک) و متغيرهاي مرتبط با نوع جرم در
نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت شهرستان …. 2- حقوق پيشگيري از بزهکاري
در نظام حقوقي ايران; 3-عوامل مرتبط با بزهکاري نوجوانان; 4- بررسي عوامل ارتکاب جرم
پس از آزادي از زندان; 5- مقايسه ميزان خودشيفتگي در نوجوانان بزهکار و غير بزهکار …
سرقت رایانه ای در قانون ایران – تأمل و تفکر
kamrakzeba.blogfa.com/1392/04‎Cached
Similarسرقت رایانه ای، ربودن ، داده ، سایبر، محیط الکترونیکی. مقدمه. یکی از مباحث بسیار
مهم و پیچیده ای که امروزه در حقوق جزا وجرم شناسی مطرح است بحث جرایم رایانه ای (
کامپیوتری) است، یعنی جرایمی که توسط رایانه قابل ار تکاب است. یا به عبارت
دیگر جرایمی که رایانه در ارتکاب آن ابزار و وسیله جرم، یا مکان وقوع جرم و یا اینکه
خود …
صحنه جرم و جمع آوري مدارك جرمی – وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان
moi.gov.af/fa/blog/61577‎Cached
Similar21 مه 2016 … درحقيقت صحنه جرم سرچشمه اطلاعات و حقايق مربوط به جرم و مجرم است و چنانچه به طور
صحيح و اصولي مورد بررسي قرارگيرد، جاده اي است كه به مخفيگاه مجرم منتهي ميگردد.
اصولي كه براساس نظريه مبادله (انتقال) كه در سال 1903 توسط ادموند لوكارد*رئيس
مؤسسه جرم شناسي پوهنتون ليوان فرانسه ارايه شده حاكي از آن است …
[PDF] ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮم رﺗﺒﻪ
journals.umz.ac.ir/article_967_bdac367fb4f4c2ddbf840623739bcbd1.pdf‎Cached
Similar18 جولای 2014 … ﺳﺮﻗﺖ،. ﮔﺬﺷﺘﻪ. از. اﻳﻨﻜﻪ. ﻋﺎﻣﻞ. اﺻﻠﻲ. ﺗﺮس. و. اﺣﺴﺎس. ﻧﺎاﻣﻨﻲ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ،. ﺑﻪ. ﻧﻮﺑﺔ. ﺧﻮد. زﻣﻴﻨﺔ. رواج.
ﮔﺴﺘﺮدة. ﺟﺮاﻳﻢ. را. ﻧﻴﺰ. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﻲ. آورﻧﺪ. (. Badland and Schofield, 2005:78. ). ﻛﻪ. اﻳﻦ …..
ﺑﺮرﺳﻲ. و. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺟﺮم. زا. و. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺎ. آن. از. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. در. ﺑﺤﺚ. ﻛﺸﻒ. وﻗﻮع. ﺟﺮم.
و. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي. از. وﻗﻮع. آن. ﻫﻤﻮاره. ﻣﺪ. ﻧﻈﺮ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن. از. دﻳﺮﺑﺎز. ﺑﺎ.
جرم یقه‌سفید – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/جرم_یقه‌سفید‎Cached
Similarبه طور کلی جرم شناسی مدرن محدودیت جرم را به مرجع مردود می‌داند، و به جای آن؛ نوع جرم و
موضوع طبقه‌بندی با توجه به ویژگی مجرم را درخور بررسی می‌داند: با توجه به نوع جرم،
به عنوان مثال، سرقت اموال، جرایم اقتصادی، و دیگر جرم‌های جنایی شرکت‌های بزرگ مانند
نقض محیط زیست و قانون بهداشت و ایمنی. برخی از جرم و جنایت‌ها، تنها به دلیل واز راه …
شرایط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کیفری اسلام
www.alqaza.com/far/index…/4907-1393-11-15-14-03-37‎Cached
Similar4 فوریه 2015 … نخستین مرحله درهر جرم مرحله تفکر و برنامه ریزی و نقشه کشی می باشد. در این مرحله
مجرم هیچ گونه عمل خارجی انجام نداده و فقط در مخیله خود راه های مختلف ارتکاب جنایت را
بررسی می نماید. این مرحله در هیچ سیستم جزایی مدرنی قابل مجازات نیست و اصل غیر
مجرمانه بودن افکار مجرمانه استثناء پذیر نمی باشد. قانون در این مورد …
[PDF] موضوعات تصويب شده مونوگراف از ابتدا تا كنون
kateb.edu.af/fa/files/hmono.pdf‎Cached
Similar26 آوريل 2017 … آسیب شناسی حقوقی نظام انتخاباتی افغانستان. 15. بررسی تطبیقی اقامتگاه در
حقوق افغانستان و ایران. 16. بررسی تطبیقی طالق از منظر حقوق افغانستان و فقه
اسالمی. 17. بررسی تعارض کنوانسیون سیدا با قوانین افغانستان. 18. بررسی جرم
اختطاف در حقوق افغانستان و ایران. 19. بررسی جرم تطهیر پول در قوانین …
علت کاهش میزان جرم و جنایت چیست؟ – انسان شناسی و فرهنگ …
anthropology.ir/article/22660.html‎Cached
Similarبرای تاثیر گذاری و جلب توجه مخاطب، در ابتدا به بررسی وضعیت استونی پرداخته
شده است : از سال 1995 به بعد میزان آدم کشی و سرقت اتومبیل کاهشی 75 درصدی داشته
است ، اما این کشور کوچک باقی مانده از اتحاد جماهیر شوروی موردی استثنا نیست و همین
مساله را می توان در کشورهای توسعه یافته هم مشاهده کرد. کاهش میزان جرم و جنایت در …
تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت
ijrj.baboliau.ac.ir/article_535586.html‎Cachedدر این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات
آناند که شروع به کل سرقتهای مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به
جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم میباشد. … 2دانشجوی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، رشته حقوق جزا و جرم شناسی. چکیده. مطابق
ماده …
کلینیک حقوقی ایران – حقوق جزا و جرم شناسی
https://iranlawclinic.com/category/حقوق-جزا…جرم-شناسی/18725f723‎Cached
Similarگنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری های قانونگذار در
سال ۱۳۹۲ و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است. … بررسی جرم کلاهبرداری در قانون
مجازات سلامی کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به
عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به …
[سایت حقوق] قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=369‎Cached
Similar13 جولای 2005 … فصل بيست و يكم – سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ ) زيرنويس : ( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱
۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفاي مال مسروق توسط سارق جرم مستقلي نيست . نظريه ۷/
۳۴۳۰ – ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : يد زوجين نسبت به اموال مشترك اماني مي باشد و لذا بردن
جهيزيه ازطرف زوجه وصف جزايي ندارد . ماده ۶۵۱ – هرگاه سرقت جامع شرايط حد …
بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک – پژوهشهای حقوقی
jlr.sdil.ac.ir/article_23950_0.html‎Cachedدر این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده‌اند که وقوع این‌گونه
جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان‌پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن
جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور
حکم بر مجازات اعمال‌کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب
نخواهد …
[PDF] ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم …
www.armanshahrjournal.com/article_34153_583d808779e281d49c4a5233ff551185.pdf‎Cached
Similar23 ژانويه 2012 … فرآیند پیشگیری قبل از درمان در احتمال وقوع جرایم، یکی از جدیدترین رویدادهای حال
حاضر جرم شناسی در مجامع … به عنوان نمونه آماری، 560 فقره از جرایم اتفاق افتاده منطقه
12 شهرداری تهران بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 560 مورد جرم
ارتکابی در محدوده منطقه 12 جرم سرقت به عنف کیف قاپی.
مجازات سرقت های مسلحانه – موسسه حقوقی و داوری خاتم
vekalatkhatam.ir/مجازات-سرقت-های-مسلحانه/‎Cached
Similar29 آگوست 2016 … در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه
خود نمی تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن
انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد
بررسی قرار دهد و بعد تصمیم گیری کند. برابر قوانین شرعی و …
[PDF] برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه – دانشگاه علوم قضایی
ujsas.ac.ir/rgh/article-1-99-fa.pdf‎Cached
Similarارشد حقوق جزا و جرم شناس. ی. دانشگاه تهران، کارآموز قضاوت. » دادگاه تجدیدنظر رفتار.
متهم به سرقت از صندوق صدقات را. به دل. یل. گرسن. گ. ی. و. ناچار. ،ی. منطبق با جرم.
سرقت ندانسته و حکم بر برائت. وی. صاد. ر نموده است. «. واژگان کلیدی: سرقت،. اضطر
. ار، صندوق صدقه، جایگزین حبس. متن رأی. به». موجب. دادنامه. شماره. 700184. مورخ. /19.
مقالات حقوق جزا و جرم شناسي [آرشیو] – سایت علمی دانشجویان ایران
www.daneshju.ir/forum/archive/index.php/f-992.html‎Cached
Similarانواع جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران₪₪₪ · ₪₪₪ قتل از روي ترحم ₪₪₪ · ₪₪₪
تحليل جرم تسليم نقشه و اسرار مربوط به سياست داخلي يا خارجي كشور به افراد فاقد
صلاحيت ₪₪₪ · قتل ناشي از اشتباه · نقدي بر تعليق اجراي مجازات و گذشت شاكي ·
بررسی شكايت «مزاحمت تلفني و پيامكي» در پرونده‌هاي خانوادگي · ₪₪₪ دفاع مشروع
در …
سرقت های حدی سرقت‌های حدّی : در نظام حقوق ما – کلوب
www.cloob.com/c/jormshenasi/3764310‎Cached6 ا کتبر 2009 … حقوق جزا و جرمشناسی. activity_9204_3764310. سرقت های حدی سرقت‌های حدّی : در نظام
حقوق ما با توجه به اینكه منشأ فقهی دارد سرقت كلاً به دو نوع و در دو حالت صورت
می‌گیرد : 1 سرقت حدی : مجازات حدی دارد : قطع انگشتان 2 سرقت تعزیری : مجازات
غیرحدی دارد : حبس و شلاق برای اینکه شخصی تحت عنوان سرقت حدّی مجازات …
انجمن جامعه شناسی ایران – سرقت از منازل: علل اجتماعی و راهکارها
www.isa.org.ir/…/2210-گزارش-نشست-سرقت-از-منازل-علل-اجتماعی-و-راهکارها‎Cached
Similar15 آگوست 2016 … سرقت از منازل1 نشست دفتر دانشگاهی لرستان انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان «
سرقت از منازل: علل اجتماعی و راهکارها» روز یکشنبه ده مرداد 1395 و با حضور … شد؛
سرقت را یکی از جرایم اقتصادی و از متداول ترین آسیب های اجتماعی دانست و گفت:
سبب شناسی به عنوان حلقه ای مفقوده در بررسی آسیب های اجتماعی است و در …
پایگاه حقوقی (دادباب) – سرقت در حقوق ایران و انگلیس
dadbab.blogfa.com/post-20.aspx‎Cached
Similarازاین‌رو چند عنصر و ویژگی مهم جرم سرقت به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و دید‌گاه
2 نظام حقوقی ایران و انگلستان درمورد آنها شرح داده می‌شود.برای این کار از تعریف
سرقت مذکور در ماده 197 قانون مجازات اسلا‌می‌بهره می‌جوییم که این جرم را ربودن مال
دیگری به طور پنهانی دانسته است.حال ببینیم که هریک از 4 خصیصه مندرج در این ماده
موجب …
آبان ۱۳۹۱ – حقوق جزا و جرم شناسی.(مسایل مهم کیفری )
kashefi64.blogfa.com/1391/08‎Cached
Similarدر بخش نخست قسمت یادداشت¬های روزنامه حمایت به بررسی کلی لایحه و در بخش دوم به
بررسی شرایط لازم و کافی برای شمول قاعده ی تکرار جرم پرداختیم. در ادامه یادداشت¬ها
و در بخش سوم قصد داریم به بایدها و نبایدهای مقرر در خصوص تعدد جرم بر اساس لایحه
جدید قانون مجازات اسلامی بپردازیم. همان گونه که در بخش دوم راجع به تکرار جرم عنوان …
حق سپید – سرقت
lawyermkh.mihanblog.com/extrapage/ho3‎Cached
Similarمقدار مالی هم كه به خاطر آن دست دزد قطع می شود، باید حداقل به قیمت یك چهارم دینار (یك
چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم باید در مكان حفاظت شده باشد، نه در مثل كاروانسرا، حمّام ،
مسجد و اماكن عمومی . سارق نیز باید از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع
نمی شود. همچنین اگر كسی در سال های قحطی از روی اضطرار، مواد غذایی را سرقت كند
دستش …
[PDF] ٢ ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ : درس ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺮوﻏﯽ : اﺳﺘﺎد
library.vus.ir/files.php?file=873052100414065557‎Cached
Similarﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. B. _. ﻋﻠﻮم. ﺗﻔﺴﻴﺮﯼ. (. ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ. ) ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮐﻴﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ. پ. ) ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﮐﻴﻔﺮﯼ. ت. ) ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ. ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﮐﻪ در هﺮﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺗﻔﮑﻴﮏ. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از … رﮐﻦ
رواﻧﯽ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ. : ﻓﻌﻞ و. اﻧﻔﻌﺎﻻت ذهﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ و. ﺳﻮء ﻧﻴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺛﻼﺛﻪ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ و
ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از. اﯾـﻦ ﺟـﺮم. ﮐـﻪ. ﻋﺒﺎرﺗﺴـﺖ از. : رﺑـﻮدن. ﻣﺎل دﯾﮕ. ﺮﯼ . ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .
ﻧﺨﺴﺖ.
سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم – موسسه حقوقی سلطانی
www.subrogation.info/کیفری/item/عوامل-اجتماعی-جرم/49‎Cachedمطالعات اولیه در جرم شناسی را می توان به درقالب سه مکتب انسان شناسی جنایی ، جامعه
شناسی جنایی و مکاتب ترکیبی مورد بررسی قرار داد نظریات مختلف جامعه شناسانه …
بگونه ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می دهند و حتی آسیب
های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.
مونوگراف های انجام شده – سلام پوهنتون
www.salam.edu.af/Page.aspx?id=1207‎Similarضمانت درامورتجارتی وبانکی. سید عبدالهادی. سید ادریس. 19. 29/11/1393. هشتم
قضاء شبانه. جرم اختطاف درحقوق افغانستان وایران. محمد یوسف. ذبید الله. 20. 29/11/
1393. هفتم اداری شبانه. منازعه دیورند و تاثیرات آن بالای افغانستان ودول همسایه.
تصمیم. محمد نصیر. 21. 5/12/1393. هفتم اداری شبانه. بررسی صلاحیت ها ومسولیت
های اعضای …
[PDF] حقوق جزا و جرم شناسي
iaubushehr.ac.ir/…جرم+شناسي…/472de139-f613-4285-bdd3-97e609500d39‎Cached
Similarنژاد. شهيد شاطري پور. بهزاد رضوي فرد. بررسی نقش پليس در پيشگيري و. كنترل
جرائم در فضاي سایبر. 25. نيما زارع وكيل. آبادي. سيروس سروقد. شهرام ابراهيمی.
بررسی تاثير خانواده بر جرم سرقت. دربين نوجوانان پسر. 26. هادي صالح. مریم
صفائی. محمدرضا گودرزي. بررسی تطبيقی طبقه بندي مجازات ها. در حقوق كيفري
ایران و فرانسه.
دانلود کتاب آنتی دزدی – رامین حکاک دخت – کتابراه
https://www.ketabrah.ir/کتاب-آنتی-دزدی/book/20481‎Cached Rating: 5 – 2 votes
جرم شناسی کمی · امیرحسین جلالی فراهانی. دسته کتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی،
کتاب‌های عمومی،. ۳۳۲ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB،. شابک: 978-600-247-
619-7. چاپ ۱۳۹۵: ۱۶۰۰۰ تومان قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ تومان. ۵۰٪ تخفیف اولین
خرید با کد welcome50 …
مجازات جرم مال‌خري از سوي قانونگذار- آرش دولتشاهي – حقوقی و امور مجلس
www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=47902‎Cached
Similar19 نوامبر 2016 … آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری در گفت وگو
با «حمایت در خصوص مجازات جرم مال خری اظهار کرد: مال خری به معنای معامله مال … سرقت،
حکم به رد مال داده می شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال باخته مسترد
می شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد …
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی – 25 – فلسفه حقوق و مجازاتها:
jazaa.blogfa.com/cat-25.aspx‎Cached
Similarایران اسلامی – 25 – فلسفه حقوق و مجازاتها: – مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و
جرمشناسی و پیشگیری از جرم . … نيز ساخته مي شوند هنگامي كه جرائم حيله گرانه مورد
بررسي قرار مي گيرد تقريباً همه چيز عوض مي شود چون برعكس آدمكشي ها و جناياتي كه
بيشتر مربوط به طبقاتي است كه اشاره شد جرائم حيله گرانه به افرادي متعلق مي باشد
كه …
تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامي – Ghavanin.com : Iran Law …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=470‎Cached
Similarتحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامي. دكتر محمد جعفر حبيب زاده استاد يار دانشگاه
تربيت مدرس حسين آقا بابائي فوق ليسانس حقوق جزا و جرم شناسي چكيده قانونگذار
ايران در تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در بحث سرقت ميان «
سرقت» و «ربودن مال غير» تفاوت قائل شده و در ماده 665 قانون مذكور براي مواردي كه
ربودن مال …
عـوامل اجتماعى جرم | معرفت
marifat.nashriyat.ir/node/1179‎Cached
Similar14 جولای 2010 … تعريف «جرم». صاحبان انديشه هر كدام با توجه به حوزه تخصصى خود، تعريفى از جرم
ارائه كرده اند. بنابراين، تعريف خاصى كه مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان
به تعريفى كه قانون از «جرم» نموده بسنده كرده اند، در حالى كه جامعه شناسان بر اساس
معيارهاى جامعه شناختى به تعريف جرم پرداخته اند. الف از ديدگاه …
شروع به جرم درحقوق ايران و فرانسه – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/etiran/?p=232141‎Cached
Similar19 سپتامبر 2016 … اصطلاح شروع به جرم به مفهومی که در این مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفته است، در
واقع، یک مفهوم مرکب از نخستین معنای لغوی واژه‌ی «شرع» و کلمه جرم به …. لازم به ذکر
می‌داند که ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ قانون مجازات جدید فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام
سرقت است و ماده‌ی ۳ـ۱۳۱ این قانون ناظر به خود سرقت است که به …
بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان در تهران – موسسه حقوقی داد پویان حامی
hamilaw.ir/delinquents/‎Cached
Similar11 جولای 2016 … سرقت یکی از جرایم معمول است که در میان جرایم مالی و حتی سایر جرایم، بیشترین
آمار را به خود اختصاص داده است. همه‌ی کشورها و تمامی نظام‌های حقوقی، این عمل را زشت و
ناپسند می‌دانند و مقرراتی را برای آن وضع کرده‌اند. سرقت عملی است که به جز بحث‌های
حقوقی و قضایی، بخش عمده‌ای از تحقیقات جرم شناسی (به ویژه …
مقید یا مطلق….؟ – هم اندیشی حقوقدانان
m-just.blogfa.com/post-9.aspx‎Cached
Similarبراي مثال جرم آدم ربايي از جمله جرايم مقيد مي باشد زيرا جرم آدم ربايي زماني محقق مي
شود كه عمل ربودن شخص انجام شده باشد پس مقيد به ربودن شخص است؛ يا جرم سرقت، كه
از جرايم مقيد است زيرا در تعريف … با توجه به موارد گفته شده چنين مي توان نتيجه
گرفت كه : اولاً بايد بررسي كنيم تا ببينيم كه آيا جرم نياز به نتيجه دارد يا خير؟
مقالات حقوقی – نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی
hoghoogh90.blogfa.com/post-121.aspx‎Cached
Similarما در این گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسی و فی الواقع شاخه جامعه شناسی
جنایی آن مورد بررسی قرار می دهیم. «جامعه شناسی جنایی که از علوم اساسی جرمشناسی
است، علمی است که درباره عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه های
کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی باروش
عینی و …
انگیزه‌هایی که باعث سرقت می‌شود – فرارو
fararu.com/fa/news/206257/انگیزه‌هایی-که-باعث-سرقت-می‌شود‎Cached
Similar13 سپتامبر 2014 … ‌کمتر روزی است که رسانه‌های دیداری و شنیداری از جرم سرقت خبری ندهند، جرمی که با
تحلیل اخبار متوجه می‌شویم سن ارتکاب به آن کاهش یافته است و مسئولان … به گزارش
ایسنا، «طالب ده‌گنبدی» بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ایلام، در میزگرد بررسی و
آسیب شناسی علل و عوامل سرقت اظهار کرد: متاسفانه افزایش آمار …
کتاب بررسی جرم شناسی سرقت های خشن – مورچه بوک
moorchebook.ir/fa/product/7674.html‎Cachedتوضیحات کتاب کتاب بررسی جرم شناسی سرقت های خشن. کتاب بررسی جرم
شناسی سرقت های خشن توسط انتشارات مجد منتشر شده است. 1- وضعیت سارقین(
ویژگی های جمعیت شناختی و باورهای سارقین و سایر آمار توصیفی) 2- نقش عوامل
زیستی 3- نقش عوامل روانی 4- عوامل جامعه شناختی 5- سابقه کیفری و مصرف مواد مخدر
و مشروبات …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات